Video

Jak je možné použít video pro presentaci informací? Pro učení se? Pro sebepresentaci?

Vytvořit video patří mezi dovednosti, které si osvojují děti na základní škole. Ostatně fenomén youtuberů je spojený právě s nimi. Jde o osobnosti, které dokáží nabízet zajímavý obsah svým divákům vtipnou, přitažlivou a zajímavou formou, což je ostatně něco, co ke kreativní práci s informacemi má velice blízko. Jestliže uvažujete nad tím, jak informace presentovat, je video třeba brát v úvahu hned v několika momentech:

 • Stále častěji je možné se setkat na konferencích s presentacemi, které jsou buď zcela předtočené anebo jde o živý přenos prostřednictvím videa. V obou případech je video využíváno jako médium nikoli zábavní, ale bytostně odborné.
 • Video jako edukační nástroj zná každý – ať již z kurzu Kreativní práce s informacemi nebo z MOOC či z jiné příležitosti. Zdá se, že schopnost natočit a zpracovat výukové video, od technického po didaktické a obsahové uchopení bude patřit mezi základní lektorské či učitelské kompetence.
 • Video jako nástroj sebevzdělávání – tomuto tématu se budeme věnovat v samostatné podkapitole.
 • Video jako nástroj sebepresentace – doposud jsme o presentaci sebe sama hovořili především jako o činnosti, která se realizuje na webu, případně na sociálních sítích. Pro řadu lidí je ale právě video důležitým nástrojem osobního marketingu.

Současně je nutné zdůraznit, že tvorba videa patří v současné době mezi dovednosti, které musí – alespoň v základní podobě – ovládat velké množství profesí. V českém prostředí resonovala zpráva, že rozhlasový pracovníci mají natáčet krátká videa pro web, učitelé s tímto médiem pracují také běžně, objevuje se v práci policistů atp. Zatímco dříve šlo o činnost, ke které bylo potřeba relativně drahého zařízení, dnes má kameru schopnou natáčet jednoduchá videa téměř každý tablet nebo mobilní telefon, ale s podstatně lepší světlostí také fotoaparát. Současné zrcadlovky jsou schopné natáčet video v řádově lepší kvalitě než zařízení za desítky tisíc v době analogové, tedy asi před deseti lety. Dnes velice doporučujeme pro natáčení videa užít HD nebo ideálně FullHD kvalitu záznamu.

Jak s videem pracovat?

 1. Video je v dnešní době možné pořizovat pomocí téměř libovolného zařízení – telefonu, tabletu, kamery, webkamery či fotoaparátu. Podle toho, jaké máte s videem další plány, je dobré zvolit příslušný formát. Jde-li o ryze soukromé video, je výhodné užívat nejjednodušší a nejrychlejší formy, pokud má být video sdílené a veřejně presentované, doporučujeme užít adekvátní techniku. Obecně platí, že asi nejnáročnější a nejhůře dostupná jsou dnes světla. Právě světlu tedy věnujte maximální péči. Něco lze zajistit v postprodukci, ale zázraky nečekejte.
 2. Nedílnou součástí tvorby videa je scénář. Je dobré si zkusit napsat a rozvrhnout, jak co chcete natáčet a proč, ale také si nachystat požadovaný text, který budete říkat. Čím pečlivější je příprava a úvahy nad videem, tím lepší jsou obvykle výsledky. Někomu vyhovuje umět nazpaměť celý text, jiný potřebuje mít pod kamerou nalepený lísteček s body. Obecnou radou je pečlivě si natrénovat alespoň těžká slova a sousloví. A samozřejmě také první dvě tři věty, pomohou vám odrazit se pro další řeč.
 3. Je důležité stanovit si cílovou skupinu, tedy odpovědět nejen na otázku co, ale také jakým způsobem bude předáváno. S tím souvisí také identifikace přenosového média či formátu. Většinou zde volíme dostupnou techniku (v nejhorším případě mobilní telefon na selfie tyči) a jako výstupní médium většinou poslouží YouTube video – ať již s kontrolovaným a omezeným přístupem nebo veřejné. Než video vytvoříte, zkuste se také zamyslet nad tím, jakou čekáte interakci s diváky. Podle toho provedete nastavení videa na YouTube, ale můžete také upravit scénář nebo třeba vložit odkazy do videa během postprodukce.
 4. Po těchto přípravách je možné přistoupit k natáčení. Velice doporučujeme, aby každý střih, o kterém máte pocit, že se povedl, byl natočený nejméně dvakrát.
 5. Fáze, na kterou se někdy u videa trochu zapomíná, je postprodukce. V současné době je k dispozici velké množství (i bezplatných) editorů, které umožňují, záznam sestříhat, upravit, vylepšit. Jak k natáčení videí, tak také k postprodukci lze přistoupit značně svébytným a originálním způsobem.
 6. Poslední fází je sdílení a presentace videa, což může zahrnovat nejen nahrání videa na YouTube, ale také další aktivní práci s ním, jako je sdílení na sociálních sítích nebo embedování na web.

Pokud hledáte nějaké bezplatné nástroje pro editaci videa, lze doporučit Movie Maker od Microsoftu pro skutečné začátečníky, případně bezplatný Avidemux. Pro práci s videem lze užít také editory na dotykových zařízeních. Upozornit lze například na iMove od Apple (ten existuje také pro Mac OS X) nebo na KineMaster pro Android. Náročným uživatelům pak poslouží dobře Adobe Premiere.

Učení sebe sama s videem

O čem točit video, pomocí kterého sebe sama vzděláváte? Zde nabízíme alespoň některé nápady, které je možné většinou relativně snadno realizovat:

 • Rozhovor s budoucím já. Jde o důležitou reflektivní techniku, kdy student natáčí rozhovor se sebou samotným za určitý časový okamžik. V něm může relativně dobře strukturovat, co by chtěl umět a kým by chtěl být. Na základě těchto poznatků je pak možné pracovat na sebeurčeném a sebeřízeném vzdělávání.
 • Zpráva o studiu. Průběžná hodnotící reflexe slouží k tomu, aby si člověk mohl pravidelně uvědomovat, jak se (nejne profesně) rozvíjí, čemu se věnuje, v jakém kontextu, jaké dělá pokroky nebo kam směřuje a co mu v jeho úsilí nejde nebo chybí. Tento nástroj je možné použít buď pro vlastní potřebu a sebereflexi nebo jako výstup pro tutora či mentora. 
 • Video vzdělávání. Metoda sebeučení, kdy si zvolíte téma a o něm natočíte vzdělávací video. To nutí člověka k vlastnímu uchopení problematiky, přemýšlení o faktech, formátech, možnostech. Oproti textové podobě vyžaduje tento způsob práce zcela jiný přístup a může zajímavým způsobem trénovat schopnost o problému aktivně a netradičně přemýšlet. Tato videa mají – v případě dobrého zpracování – dobrý potenciál pro sdílení, případně z nich lze vytvářet cykly na určité téma. Někomu může pomoci, že se v takovém případě neučí jen pro učení samotné, ale že vytváří nějaký artefakt, který může sloužit druhým nebo jako forma pro jeho presentaci.