Sketchnoting

Jak si dělat poznámky rukou? Co se u toho naučit? A proč poznámky nejsou jen o psaní, ale také o kreslení, organisaci a kreativitě?

Sketchnoting je obecný přístup k psaní si poznámek, který se snaží kombinovat různé postupy a přístupy, jenž mají tuto činnost činit kreativnější a zajímavější. Nejde přitom o umění, ale kreativní způsob práce s informacemi, které se člověk snaží zachytit co možná nejlepším způsobem. Obecně se hovoří o tom, že jde o takovou práci s poznámkami, která spojuje typografii, vlastní text a jednoduché grafické symboly či značky.

Důležité přitom je, že není nutné být výtvarník nebo umělec, aby se člověk mohl do sketchnotingu pustit a dělat ho dobře. V současnosti jsou velice populární nejrůznější kurzy, weby či videa, která mají člověka naučit dělat poznámky s co největší lehkostí. Problém totiž není jen to, že máte pocit, že kreslíte škaredě, ale také všechny další věci, které s tím souvisejí – nižší míra schopnosti se vizuálně vyjádřit, pomalost, neschopnost rychle schematizovat, malá vizuální pojmová zásoba atp. Pokud se tedy rozhodnete této technice věnovat více, doporučujeme jak trénink, protože ten dělá mistra, tak také zkusit se podívat do nějaké knihy nebo na video. Spousta věcí se dá udělat jednoduchým trikem, na který člověk běžně nedojde a hodně mu může usnadnit život.

Propagátoři sketchnotingu tvrdí, že vizuální typ je každý a proto je také tento způsob práce s poznámkami pro každého vhodný. Byť třeba různým lidem půjde na začátku různě snadno. Primárně ale nejde o to, jak je vizualizace krásná, ale co na ní je a jakým způsobem je použitá.

Na tomto místě bychom rádi zmínili několik rad, které se k začátkům vizuálních poznámek vztahují:

 • Nepodceňujte nástroje, které pro sketchnoting používáte. Doporučuje se věnovat pozornost pěknému a pohodlnému bloku, peru či tužce. Hodně lidí začne s nejlevnější propiskou a školním sešitem a pak je jasné, že je tvůrčí proces příliš netěší a výsledky nejsou úplně dobré.
 • Naučte se pracovat se základními objekty. Mít v ruce základní tvary je důležité stejně, jako umět psát písmena. Jde vlastně o vizuální abecedu, se kterou se pak během sketchnotingu pracuje. Například je možné začít s tím, že si párkrát nakreslíte objekty jako jsou:
   • Základní tvary: hvězdy, čtverce, obdélníky, trojúhelníky, kruhy,
   • Základní objekty: loď, domy, ryby, uživatel, mrak, odkaz, ruka, myš, kniha, noviny, časopis, strom, obálka, cihla, mozek, zvětšovací sklo, iPad, desktop, laptop, webový prohlížeč, kurzor,
   • Slavné značky a loga: Apple, Google, Microsoft, Yahoo, IBM, ...
   • Sadu si samozřejmě můžete upravovat podle toho, co sami děláte a čemu se věnujete.
 • Pracujte s kolektory obsahu, což jsou většinou boxy, bubliny, rámečky. Zkuste mít více druhů, se kterými pracujete. Dát obsah do rámečku nebo ho nějak uzavřít a ohraničit je jednou z důležitých činností, která poznámky zpřehlední, dá jim řád a nabídne základní tematické členění.
 • Pracujte s kolektory, tedy spojujícími prvky, jako jsou čáry, šipky, časové osy, … to vše se hodí jak na provazování textu, tak také jednotlivých kolektorů.
 • Hrajte si se symboly – ať již jde o ampersand, hvězdičky či jiné značky, tak vám pomohou rychle a jednoduše dělit text na menší částí, případně ho dobře provazovat a propojovat.
 • Pracujte s citáty, ať již jde o výroky přednášejících nebo výpisky z knížek. Vhodně užitý citát může výrazně pomoci doplnit poznámky, připomenout přednášku atp. Citát nemá hrát roli „instatizátoru“ sdělení, ale jisté myšlenkové kotvy, připomínky, motivu, ke kterému se lze snadno vracet.

Do poznámek je možné vkládat také myšlenkové mapy, Vennovy diagramy, flow charty a další ustálené prvky, které pomohou s logickou uspořádaností celého sdělení.

Jakkoli je sketchnoting primárně záležitostí papírovou, tak některé jeho prvky či postupy je možné aplikovat také do digitálního světa. Využít můžete nástroje jako jsou:

 • Penultimate je bezplatným nástrojem, který je provázaný s Evernote – umožňuje psát poznámky volnou rukou. Zajímavostí je velký výběr „papíru“, na který můžete psát – od čistého či tečkovaného, až po notovými linkami vybarvený.  Jakkoli většina sketchnoterů píše na čistý papír, nám velice vyhovuje tečkovaný.
 • Squid je určený pro Android a slouží pro anotaci PDF, do kterých je možné od ruky kreslit či psát. Samozřejmě obsahuje také funkce pro kreslení od ruky a mnoho pokročilých nástrojů. Je bezplatný.
 • Notability je nástrojem pro iPady či iPhony, který umožňuje kreslit do PDF, malovat, vkládat obrázky nebo psát. Hodí se, pokud chcete častěji pracovat s něčím, co nevytvořila pouze vaše ruka. Je placený.
 • Microsoft OneNote je často vnímaný jako určitý otloukánek této kategorie. Nabízí zdaleka nejvíce funkcí a dobré propojení s Office 365. Velkou výhodou je podpora vkládání různého obsahu, efektivní sdílení a robustní práce se složkami a především existence desktopové verze. Naopak handicapem může být robustnější ovládání a nikoli právě minimalistický design.

Na druhou stranu je možné také podporovat psaní v papírové podobě, protože digitální zařízení mohou mít neblahý vliv na pozornost.