Presentace

Jak a v čem udělat pěknou presentaci? A kde do ní vzít třeba fotky?

Pokud se podíváte do příruček o tzv. soft skills, česky nepříliš pěkně překládaných jako měkkých dovednostech, jistě snadno nahlédnete, že téma presentačních dovedností a tvorby presentací patří mezi nejdiskutovanější a nejmódnější vůbec. Presentovat totiž musí téměř každý – od podomního prodejce po univerzitního profesora – a většinu lidí to nikdo neučil.

Když se běžně mluví o tvorbě presentací, má se na mysli, že jde o něco, co doprovází verbální a nonverbální projev řečníka, co pomáhá publiku pochopit, co chce mluvčí říci a získat publikum na svou stranu. V takovém případě se formulují rady, které s tímto kontextem počítají:

 • V presentacích používejte málo textu. Posluchač bude číst a ne vás poslouchat. Někdy se pracuje s pravidlem 5x5 – maximálně pět odrážek na slide po pěti slovech. Pro zdůraznění je možné užít tučné písmo. Naopak většinou je vhodné se vyhnout kurzívě, která se hůře čte. Užívejte tak velké písmo (typicky min 18-22 px podle fontu), které bude dobře čitelné. Posluchač by neměl svoji pozornost věnovat rekognoskování znaků, ale obsahu a vám.
 • Používejte obrázky, ideálně s emocionálním nábojem. K vámi presentovaným informacím si vytvoří posluchač citový vztah. Někdy se lze setkat s presentacemi, které jsou založeny pouze na obrázcích – buď jen s nadpisem nebo i bez něj. Jakkoli k fotobankám panuje jistá obecná skepse, nebojte se je uvážlivě a ve vhodných situacích použít.
 • Přepínejte slidy v pravidelném tempu, které odpovídá tempu přednášky, například jeden slide na jednu minutu. Současně ale doporučujeme nepoužívat automatické přepínání snímků po zvoleném čase. Více informací lze rozdělit do více slidů. Čas na jeden snímek se  většinou počítá mezi 1-10 minutami.
 • Vyhněte se zbytečným animacím, které odvádějí pozornost od vás samotných. Podobně se nedoporučuje hudba na pozadí, delší videa nebo zvuky. Tedy cokoli, co může posluchače rozptylovat.

Tyto rady jsou velice praktické a funkční, pokud skutečně chcete mít presentaci jen jako doprovod vaší konkrétní řeči. Někdy se dělá ta chyba, že se řečník rozhodne (zvláště ve školním prostředí je to časté), že ke slidům, o kterých mluví, dá celý vzdělávací obsah. Výsledkem je spíše promítaná monografie než skutečná presentace.

Tak jako v jiných případech je dobré si vždy před tvorbou samotnou položit následující otázky:

 • Co chcete sdělit?
 • Komu to chcete sdělit?
 • Jakým způsobem?
 • Čím se váš přístup liší od ostatních?
 • Jakou technologii pro presentaci použijete?

Jakmile máte v tomto jasno, můžete se pustit do tvorby. Neexistuje žádné jednoznačné pravidlo, které by říkalo, jak mají být slidy dlouhé nebo kolik slidů má mít presentace. Obecně je dobré se vyvarovat příliš dlouhým presentacím, ve kterých čtenář či posluchač obtížně najde to, co potřebuje, jsou náročné na datový tok a zbytečně pomalé. Pokud si tak například chystáte výuku, můžete pracovat s modelem, kdy každé téma / týden / blok mají vlastní presentaci.

Do presentací je možné vložit videa, obrázky či animace, užitečné mohou být také textové či hlasové komentáře. V takovém případě je velice vhodné zvážit, kde a jakým způsobem budete s presentací pracovat. Například zda má místnost vhodné zvukové zajištění, zda online služba pro nahrávání a sdílení presentací danou funkcionalitu podporuje atp.

Pro tvorbu presentací můžete využít:

 • Haiku Deck je placený nástroj, který je založený na myšlence, že pomocí softwaru lze udělat z obyčejné presentace graficky pěkně vypadající projekt. Což je pravda.
 • Google Presentace jsou velice podobné PowerPointu, ale jejich velkou výhodou je možnost spolupráce více osob v reálném čase na jedné presentaci, snadné sdílení a podpora embedů bez nutnosti presentace někam nahrávat.
 • PowerPoint je klasickým nástrojem, ke kterému má mnoho lidí jistý odpor. Na druhou stranu je třeba říci, že v posledních verzích udělal velký krok kupředu a například pomocí designera presentací lze udělat velice pěkné obrázkové presentace rychle a jednoduše. V tomto ohledu jsou alternativní nástroje například z LibreOffice velice „kancelářské“. Uživatelé Mac OS X pak mohou sáhnout po Keynote.
 • Prezi umožňuje vytvářet presentace bez lineární struktury. Na volnou plochu umísťujete texty, obrázky či videa a pak v nich můžete nadefinovat vlastní cestu, od které se ale při presentaci může člověk odchýlit. Jakkoli je Prezi již poměrně známým nástrojem, stále může oživit běžný obsah více než PowerPoint.

Presentace je možné také nahrát do online služeb:

 • Slideshare neslouží primárně pro tvorbu presentací, ale jen pro jejich vystavení. Velkou výhodu je jednoduché ovládání, podrobné statistiky a poměrně velice slušná návštěvnost presentací. Pokud vám jde tedy o impakt, je Slideshare zajímavým nástrojem, na který je možné umístit také infografiky či dokumenty.
 • authorSTREAM je přímým konkurentem SlideShare. Dnes už nenabízí téměř nic navíc. Může ale vyhovovat těm, kdo nechtějí mít tak velkou návštěvnost presentací nebo hledají jiný embedovací nástroj.
 • Scribd je primárně určený na publikaci knih a podobných dokumentů, ale lze ho využít také pro presentace. Slouží jako velké vydavatelství nebo publikační platforma.
 • Issuu je zajímavým publikačním nástrojem – podporuje jak dokumenty, tak také presentace, nabízí zajímavé embedování, základní analytiku čtenosti a poměrně pěkné publikační prostředí. Zajímavostí je, že lze přímo do hotového dokumentu vkládat odkazy.

Pokud chcete obrázky, můžete vyžít fotobanky (zde je inspirace jen některých neplacených fotobank, obecně je vhodné hledat takovou, která bude nabízet obrázky pod licencí CC0):