Mindfulness

Mindfulness je souborem technik, které člověku pomáhají se soustředit, pracovat se stresem i se sebou samým. Zkuste jej také.

Nesporně jedno z témat, které dnes hýbe psychologií, ať již odbornou nebo především folkovou, je téma mindfulness, tedy do češtiny přeložené jako vnímavost a na ní navázané činnosti, jako je meditace nebo práce se stresem. Obecně lze říci, že jakkoli je kreativita a učení spojené s jistou aktivitou a tvořením, aktivním uchopováním světa a práci s ním, schopnost zastavit se a soustředit patří do základní kompetenční výbavy každého člověka, který se věnuje kreativitě.

Pokud bychom měli definovat, co to mindfulness vlastně je, bylo by možné říci, že jde o „Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání.“ V této formulaci je vlastně skryté vše, o co se psychologové ale také kouči nebo (snad bohužel) také různí ezoteričtí nadšenci snaží.

Ve světě je pojem mindfulness spojen především se jmény Daniel Siegel a  Jon Kabat-Zinn, který v sedmdesátých letech zahájil program výcviku či výchovy boje proti stresu, který je založený na myšlenkách, které pramení z buddhismu a současně respektují mentalitu a životní styl lidí západního kulturního okruhu. Šlo o program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), ale dnes se tento přístup objevuje také v dalších modifikacích či psychologických školách, zvláště silné zastoupení má v kognitivní psychologii.

Prakticky obsahuje několik komponent, na které je možné se soustředit – tou první je vnímavost k aktuální situaci, prožitku k sobě sama. Jde o velkou skupinu cvičení, ale možná lépe nastavení mysli, které vychází z přesvědčení, že život probíhá nyní – a onomu teď bychom měli věnovat náležitou pozornost.

 

Například následujícím cvičením: „Připravte si svoji kávu nebo čaj tak, jak si ji obvykle připravujete a v čase, na který jste zvyklí. Pro její vypití si však udělejte čas pouze na pití kávy. Netelefonujte, nemailujte ani nekláboste s kolegy. Věnujte se pouze své kávě. Všímejte si toho, jak berete svůj šálek kávy do ruky, jak jej přibližujete k ústům, všimněte si pocitů, které máte těsně před tím, než si dáte první lok. Nechce kávu chvíli v ústech a zkoumejte chutě. Můžete si nyní všimnout svých myšlenek. Jak se při pití kávy cítíte? Nic nehodnoťte ani neposuzujte, jen pozorujte. Užijte si svoji všímavou kávu. Podobná cvičení je ale možné provozovat také třeba se soustředěním se na dýchání.

 

Obrácení pozornosti k aktuálnímu prožívání je důležité z mnoha důvodů, jako například:

Tím, že se člověk učí soustředit sám na sebe a své prožívání, které nehodnotí, dokáže získávat větší odstup a kontrolu nad situací. Od počátku byla jednou z hlavních motivací pro mindfulness práce se stresem, což je jeden z častých kreativních bloků. Mindfulness se od jiných technik liší také zaměřením na práci s návyky a situacemi, které jsou pro daného člověka důležité a přirozené.

Součástí tréninku, jak už bylo na ukázaném cvičení naznačeno, jsou meditace. Meditace jsou součástí různých náboženských systémů a lze říci, že v posledních deseti nebo dvaceti letech zaznamenaly jistou renesanci. Pro mindfulness je typická kombinace krátkých meditací (nebo soustředění) v průběhu dne. Různí autoři se liší v tom, zda nejmenší bloky mají trvat třicet vteřin nebo tři minuty, ale zřejmě panuje shoda na tom, že tato krátká cvičení je dobré doplňovat meditacemi delšími. Specifické pro tento přístup je právě zaměření meditace na prožitek současnosti – na tělo, dech, myšlenky, prostředí. Nemá tedy transcendentální, ale spíše fenomenologický charakter. Obecně lze ale říci, že každá modlitba nebo meditace je pro kreativitu a jisté zastavení se v době informačního přetížení dobrá. Mindfulness představuje jednu (a dnes velice populární) cestu, jak s ní pracovat.

Existuje pro ni velké množství aplikací, které s mindfulness jako s principem designu návyků nebo meditací pracují. Asi nejznámější je Head Space, která učí člověka meditovat – na výběr je přitom z různých témat či sérií a jednotlivá cvičení se vám mohou v průběhu dne připomínat. Head Space tak vede člověka k tomu, že se v ideálním případě naučí meditovat sám a získá dobrou baterii různě zaměřených témat. Calm pak nabízí ucelený kurz meditací, aplikaci Insight Timer můžete využít jako dobrou zásobárnu učitelů a lekcí k meditacím. Velice zajímavé je také třeba relaxační cvičení na prsty Pause. Pokud si u relaxačních cvičení nebo meditací chcete pustit zvuk jako je šumění lesa nebo déšť, doporučujeme bezplatné Noisli.