Kolážové metody

Jak si pohrát s obsahem tak, abyste ho nemuseli skládat lineárně? A proč to vůbec dělat?

Když se řekne koláž, většina lidí si zřejmě představí především určitou výtvarnou metodu práce, kdy jsou vizuální díla rozstříhána a spojena do jednoho nového celku. Nejde tedy o typickou metodu, která by měla jakoukoli přímou spojitost s kreativitou nebo učením. Pojem kolážové metody je ale širší a představuje jednu z nejpestřejších a velice praktických oblastí učení se, ale také presentování vlastního pohledu na věc nebo organisace informací. Běžně se užívají také jako nástroj pro rozvoj tvůrčího psaní.

Pro jednoduchost popisu téma rozdělíme do tří skupin, které se ale mohou vzájemně ovlivňovat a doplňovat.

První oblastí jsou textové koláže. Ty se tvoří tak, že je zadané určité téma (například globální oteplování) a student má ve zvoleném čase vystříhat z materiálů, které má k dispozici slova, nadpisy či věty, které mu k tématu připadají relevantní a uspořádat je, tedy nejčastěji nalepit je na papír. U zdrojů se často kombinují oborové informace, tedy relevantní dokumenty s těmi, které mají zcela obecné zaměření (noviny, časopisy,…). Pokud pracujete pouze s tématem literárním, není ani třeba mít k dispozici odborné dokumenty.

Kombinované koláže mají často podobu určitého posteru. Tradičně kombinují obrazové informace s těmi textovými a pracuje se s nimi vlastně velice podobně jako u textové koláže. Obrázek často může pomoci lépe vyjádřit myšlenku, pomáhá s estetickou kvalitou výstupu a může být dobrým impulsem pro další tvorbu.

Relativně novým fenoménem jsou koláže digitální, které se netvoří na papír, ale vznikají v počítači nebo na tabletu. Tato forma práce umožňuje výrazně rozšířit to, co lze do koláží umístit. Mimo obrázky a texty (obojí je možné na internetu lépe vyhledávat, takže není nutné vždy pracovat s omezenými zdroji) mohou koláže obsahovat také RSS kanály, zdroje ze sociálních sítí, videa a další materiály. Digitální koláž tak může přímo posloužit jako základní presentační rozhraní či portál pro téma tak, jak jej aktuálně reflektuje jeho autor.

Většinou není koláž cílem sama o sobě, ale má vztah k tvůrčímu pojetí tématu, jde tedy o formu uspořádání myšlenek a fragmentů, se kterými se dále pracuje. Typicky tak, že na dané téma člověk napíše text nebo vytvoří jiný objekt. Moderní metody umožňují snadné točení videa, tvorbu fotografických reportáží atp. Koláž tak dává základní nadhled, který je dále interpretován.

Digitální koláže jsou v tomto ohledu specifické, neboť mohou představovat zajímavý umělecký konglomerát samy o sobě a text či video pak může být s jednotlivými součástmi spojené například hypertextovým odkazem. V takovém případě není často koláž pevným základem pro systematickou práci, ale odrazovým můstkem, který je dále doplňován.

Volba konkrétního zadání koláže by se měla řídit cíli, které potřebujete sledovat. Jestliže jde o metodu na rozvoj tvůrčího psaní a interpretace tématu, má svůj smysl nechat lidi pracovat omezený čas s omezenými zdroji, naopak pro tvorbu argumentační eseje je vhodné nechat dohledávat další materiály. Digitální koláž pak může být součástí širšího vlastního řízení digitálních dat a lze od ní očekávat širší možnosti využití nebo kontextualizaci s dalšími kolážemi.

Pro technickou realizaci kolážových metod je možné použít různé nástroje, jako jsou například:

  • Milanote je poměrně pěkný nástroj na přípravu podkladů pro tvorbu. Na volnou plochu lze umísťovat texty, obrázky či odkazy, které se pak propojují pomocí čar. Pokud tedy člověk chce k tvorbě přistoupit tak, že si na jednom místě zpracuje a sesbírá všechny střípky a poté je až textově zpracuje, pak jde o velice zajímavý a pěkný nástroj. Zdarma je možné mít sto objektů, které jsou takto na ploše umístěné. Aplikace podporuje sdílení mezi více uživateli.
  • Padlet je zajímavým kreativním nástrojem. Umožňuje vytvářet nástěnky, které mohou mít rozličnou strukturu – výběr této struktury je důležitý nebo užitečný pro tvorbu různých koláží. Na plochu lze umísťovat obrázky, odkazy, videa, texty a další prvky, které se pak mohou propojovat pomocí šipek. Výsledkem je multimediální nástěnka, kterou lze sdílet mezi více uživateli.
  • Gingko App nabízí zcela jiný koncept práce s textem, než na jaký jsme běžně zvyklí. Jednotlivé části textu se umísťují do sloupců jako různě velké kartičky. Sloupec může být kapitola v práci či knize, tematický celek, cokoli. A jednotlivé „lístečky” její části. S nimi lze samozřejmě libovolně manipulovat, takže psaní nemusí mít vůbec lineární charakter, ale je spíše kurátorskou činností, kdy si můžete pěkně nachystat to důležité, co chcete říci a dále kolem toho celý text vystavět. Dokumenty lze snadno sdílet mezi více uživateli, exportovat, pracovat s nimi offline. Celá aplikace je bezplatná, jestliže nepotřebujete více než 100 sloupců měsíčně. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet pro zážitek nelineárního psaní.