Jak studovat kurz Kreativní práce s informacemi pro veřejnost?

Máme pro Vás tři vzdělávací cesty. Která je ta Vaše?

1. Studium celého kurzu s podporou tutora

Tuto cestu si vybíráte v případě, že chcete pročíst a procvičit vše, co Vám nabízíme. To znamená, přečíst články, splnit kvízy a úkoly všech modulů, na které dostanete od tutora zpětnou vazbu. Po splnění všech úkolů můžete získat online certifikát Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity (pro sebe či zaměstnavatele). Doporučené studium je jedno téma týdně a úkol splněný vždy do neděle. Celý kurz je třeba dokončit nejpozději 31. května 2020. 

2. Studium části kurzu s podporou tutora

Hodí se vám jen něco? Zkuste si jeden, dva moduly a potom se rozhodněte. To znamená, přečtete si články, splníte dva kvízy a dva úkoly, na které dostanete od tutora zpětnou vazbu.

3. Vlastní studium 

Pokud aktuálně nemáte chuť zapojovat se do kurzu, můžete libovolně číst články a zkoušet, jak se vám daří znalosti uplatňovat ve vlastní praxi nezávisle na nás.

Je studium s tutorskou podporou vaše cesta?

Pro společné studium prosím do kurzu přihlaste. Zadejte svůj gmail - ten je potřebný pro studium v Google Classroom. Další instrukce Vám zašle tutorka.

Jak pracovat s Google Classroom?

Proč se studuje takto? 

Domníváme se, že lidé mají různé potřeby, které chceme reflektovat. Je zapotřebí učit se učit a hledat svou cestu. 

300 Kč na podporu chodu kurzů

Budeme rádi, když si kurz zakoupíte v Obchodním centru Masarykovy univerzity. Přispějete tak částkou 300 Kč na chod těchto kurzů. Platba ale není nutná.

Kurz Přihlásit se do kurzu Zaplatit a přispět