Učení se skrze síť

Myslíte si, že Facebook musí být jen na zábavu? Chtěli byste umět používat Twitter pro vzdělávání? A k čemu jsou vlastně dobré sociální sítě?

Facebook má u řady lidí (z větší části oprávněnou) pověst služby, která je žroutem času a nekvalitní zábavy. Je to místo, na které chodíme zabíjet čas. Přesto mohou být sociální sítě včetně Facebooku pro proces učení velice důležité, byť je třeba umět s nimi řádně zacházet. Na tomto místě se pokusíme ukázat, k čemu je obecně možné je použít:

  • Komunikace a komunita jsou základní funkce či struktury, na kterých sociální sítě stojí. A – jistě ne náhodou – také procesu učení. Pokud se tedy učíte, je přirozené, že se o tom chcete bavit, být členy komunit, které řeší totéž, co vy, vytvářet týmy, hledat řešení. V tomto ohledu mají sociální sítě nezastupitelnou úlohu. Různé profesní komunity se liší v tom, jaké sociální sítě využívají, ale obecně platí, že velkou část procesu učení i konstituce PLE bez nich neuděláte.
  • Sdílení je součástí PLE i portfolia a patří nepochybně také do oblasti sociálních sítí. Přemýšlejte nad tím, co chcete sdílet, nejen z důvodů reklamy na finální produkt, ale také s ohledem na vaše případné kontakty. Snažte se identifikovat místa, kam byste se chtěli infiltrovat a proč. Sdílení své práce na sociálních sítích je důležité také z hlediska budoucího hledání zaměstnání či sebeprezentace. Například na Researchgate nebo Academia.edu můžete sdílet výsledky svého výzkumu nebo odborné práce, na Behance například výstupy designerského zaměření atp.
  • Sociální sítě jsou velkým zdrojem informací. Doporučujeme, abyste si udělali alespoň jednu nebo dvě, které budete užívat primárně odborně. Máte díky nim šanci se dostat k zajímavým lidem, zjistit, co se zrovna řeší a vidět více pod ruce zkušeným výzkumníkům, umělcům, ... mimo to můžete získat i přehled o tom, jaké mají pracovní návyky a zvyklosti. A o jejich kontakty rozšiřovat svoje sítě.
  • Vliv je tématem, o kterém se v kontextu sociálních sítích mluví stále více. Tím, že na nich budete aktivní, bude sdílet obsah, diskutovat a komunikovat, získáváte často až překvapivou možnost hodně věcí změnit či ovlivnit. A také to, co říkáte, bude bráno s jinou vážností, než kdy půjde o projev začátečníka.
  • Pokud se budete na sociálních sítích pohybovat, nesporně přičichnete k tomu, jak na nich dělat marketing, jak psát příspěvky, které mají dosah, a někoho zaujmout, jak sdílet videa, za které je hodně lajků atp. Znalost oborového obsahového marketingu je dnes velmi žádanou, ale současně představuje určitou strukturu myšlení, se kterou je možné dále počítat.
  • V neposlední řadě si na sociálních sítích můžete říci o pomoc. Tím, že se na nich pohybujete v určité komunitě, máte šanci, že se okolo nachází někdo, kdo řešil podobný problém a případně vám může pomoci.Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info