Sebeřízení a motivace

Jak si stanovit vzdělávací cíle? Jak řídit sám sebe? Co dělat pro to, abyste se naučili to, co byste opravdu rádi?

Knowles identifikuje čtyři kroky, které je třeba udělat, pokud se chcete něco učit:

  • Musíte si stanovit vzdělávací cíle
  • Posloupnost kroků k jejich dosažení
  • Provádět záznam o učebním pokroku
  • Provést zhodnocení svého vzdělávání

Vzdělávací cíle primárně souvisí s motivací. Než si stanovíte, co se chcete naučit, je dobré zvážit, proč se to budete učit, a co vás k tomu vede. Obecně je asi nejlepší souhra vnitřní a vnější motivace. Vnitřní motivací může být touha po vzdělání, pocit poslání, akcent na kompenzaci něčeho, co mi chybí, snaha vymanit se z prostředí, ve kterém žiji atp. Vnější motivací jsou pak například peníze, čokoláda nebo kamarádi či rodiče. Obě formy motivace jsou důležité. Vnitřní dává smysl tomu, co děláme, a vnější dokáže člověka podpořit, když se mu nechce, nese ho v průběhu samotné vzdělávací činnosti.

Než se do nějakého vzdělávacího projektu pustíte, uvažte, proč ho vlastně chcete dělat. A možná lépe – napište si to, ať na to vidíte. Třeba každý den. Mít na očích důvod svého konání je velice užitečné. Nebojte si vytvořit lísteček, udělat tabulku, nakreslit obrázek. A také si slibte nějakou odměnu, která bude lákavá a smysluplná (je už na vás, zda to bude čokoláda, výstava, koncert, procházka, volný večer...).

Pokud jde o samotné vzdělávací cíle, pamatujte, že by měly splňovat SMART (to je velice dobrý způsob popisu libovolných, nejen vzdělávacích cílů):

  • Specific: cíl musí být konkrétní. Snažte se ho jasně pojmenovat, vyhýbejte se cílům, které budou příliš abstraktní a špatně uchopitelné. Nechtějte se tedy naučit matematiku, ale třeba řešit homogenní diferenciální rovnice prvního řádu. Soustřeďte se na malé kousky.
  • Measurement: cíl musí být měřitelný. Abyste něčeho dosáhli, je dobré si stanovit metriku, kterou budete sledovat, jak vám to jde. Pokud zůstaneme u našeho příkladu s diferenciálními rovnicemi, tak třeba může jít o přečtení učebnice a schopnost spočítat příslušné příklady z určité sbírky.
  • Achievable: cíl musí být dosažitelný a reálný. Nemá smysl si dávat cíle, které jsou příliš vysoké a náročné, nebo alespoň ne v učení a najednou. Chcete se naučit malovat? Nedávejte si cíl, že namalujete novou Slovanskou epopej, ale třeba obraz do kuchyně. Tak, jak se učíme, přirozeně dosažitelnost náročnějších cílů roste.
  • Relevant: souhlasí cíl s tím, co skutečně chceme dělat? Jaký je jeho vztah ke snům, které máme, k problémům, které řešíme, výzvám, kterým máme čelit? Je to, co chceme dělat, jen zajímavé, nebo jde o činnost, která směřuje k našemu rozvoji či obecnému blahu?
  • Time: cíl musí být časově ohraničený. Hned na začátku se pokuste si nastavit čas, který bude potřeba pro dosažení cíle. Buďte realističtí – častá chyba začátečníků je, že „přepálí start“ a pak už ničeho nedosáhnou. Snažte si nastavit průběžné milníky, které vás budou informovat o tom, jak na tom celkově jste.

Podívejte se na video o vnější a vnitřní motivaci, které se vztahuje ke kreativnímu myšlení a kreativitě vůbec.

Teď je ten správný čas na to, se zastavit a zamyslet - co se tedy chcete naučit? Vezměte si papír nebo Google Dokument a do něj rozepište jednotlivé body. Vezměte si rovnou kalendář a zapište si do něj, kdy se budete přesně danému úkolu věnovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info