Řízení času a úkolů

Máte toho moc a nechcete se zbláznit? Řešíte, jak si zorganizovat čas na práci a zábavu? Nestíháte domácí úkoly?

Pokud se podíváte do různých příruček a návodů, jak být kreativní nebo zvládat stres a dobře studovat, často narazíte na tři výrazné body:

  • Myslete pozitivně – neplánujte katastrofické scénáře, snažte se pečovat o svá přátelství, odměňujte se a dělejte smysluplné věci. Seligman ukazuje, že pokud člověk myslí pozitivně, je efektivnější, kreativnější, ale také zdravější a úspěšnější.
  • Stanovte si reálné cíle, což souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Snažte si je rozdělit na malé, relativně snadno nedosažitelné kousky. Bude se vám lépe plánovat, snáze evaluovat a budete mít častěji radost z toho, že jste jich dosáhli. Současně u vzdělávání platí, že i když se nedostanete až na konec, i částečné fragmenty vám jsou užitečné.
  • Plánujte – tedy nepropadněte se do něčeho, co se někdy označuje jako tvůrčí chaos. Snažte se řídit svůj čas, bojovat proti prokrastinaci a mít v tom, co děláte, systém. Skutečně tvůrčí lidé téměř vždy mají svůj život protkaný rituály, návyky a pevnými strukturami, které jim rozvazují ruce na tvůrčí myšlení. Benediktýnské heslo: „zachovej řád a řád zachová tebe“ by mohl mít každý napsané nad postelí. Nejde zde o strach nebo odmítnutí improvizace, ale o snahu neutopit se v drobných organisačních procesech.

 

Aby se vám lépe plánovalo, je dobré znát alespoň některé základní techniky pro řízení času a úkolů:

  • Timeboxing – jednoduchá metoda založená na tom, že do kalendáře vyznačujete úseky, kdy se věnujete právě zvolené činnosti. Není možné je ad hoc zkracovat ani prodlužovat.
  • Pomodorometoda založená na střídání 25 minutových pracovních bloků a 5 minutových odpočinkových částí.
  • ToDo listy – metoda, kterou zná asi každý, spojená s tvorbou seznamu úkolů, které jsou následně „odškrtávány“.
  • Time tracking je metoda založená na tom, že měříte čas, který vám zabírají jednotlivé činnosti. Ten pak můžete dále analyzovat a měnit své studijní či pracovní návyky.
  • GTD – „mít vše hotovo“ je relativně robustní a složitá technika Davida Allena, postavená na myšlence, že je třeba mít dopředu naplánované a rozdělené všechny činnosti a během práce se již s jejich řízením a organisací nezdržovat.

S řízením času a úkolů těsně souvisí také informační hygiena a informační přetížení. Jestliže žijete ve světě, kde se kolem vás neustále objevují nové a nové informace, potřebujete mít k dispozici nástroje či nastavení mysli, které vám pomůže s nimi pracovat. Nastavit si, co se chcete dozvědět, umět se odpojit od internetu nebo neodpovídat na maily večer. Jestliže se necháte informacemi přetížit, jste na nejlepší cestě ke ztrátě motivace, pracovního výkonu, flow, kreativity. Je proto nutné hledat strategie, které budou těmto problémům efektivně předcházet.

Videa o kreativitě, sebeřízení a informační hygieně

Jak řídit sám sebe? Proč je důležité mít nad svými procesy kontrolu a jak to vše souvisí s kreativitou?

Co je to prokrastinace? Čím se liší prokrastinace od lenosti? A je normální prokrastinovat?

Jaké konkrétní nástroje je možné použít pro řízení času a sebe sama? Jak?

Co je to informační hygiena? Jaké návyky a zvyky předpokládá? K čemu je dobrá? Co se nám stane, pokud ji zanedbáme?

Jak souvisí kreativita a sebeřízení? Co může způsobit nezvládnutá informační hygiena? Jaký má vliv na tvořivost a myšlení?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info