Portfolio

Jak nezapomenout na to, co už jste dělali? Jak oslovit druhé a navázat kontakty? Jak nahlédnout na vlastní vzdělávání a tvorbu?

Jednou z důležitých činností u učení se, na kterou můžete někdy trochu zapomínat, je evidence studijního pokroku, tedy to, co, jak a kdy jste se naučili. Taková činnost je podstatná z řady důvodů – dává vám pohled na dosavadní přístup, umožňuje se pochlubit, zjistit, co vám jde a co nejde, definovat možné směry pokroku, ohlédnout se.

Jedním z klíčových důvodů, proč si portfolio vést, je právě možnost sledovat, kam se posouváte. Často až při pohledu do portfolia můžete zjistit, že máte určitou profilaci či odborný zájem, který při starostech běžného dne a shonu, nemusí být vůbec jasný nebo patrný.

Portfolio, které si vedete pro vlastní potřebu, může mít dvě základní podoby:

 • Může být presentační – slouží tedy k tomu, abyste druhým (ale i sobě) ukázali to nejlepší, co děláte a umíte. Díky tomu vám nic důležitého nezapadne a můžete získat nové kontakty a vazby. V takovém případě je vhodné respektovat zkušenosti komunity, ve které se pohybujete, například co se týče struktury, jazyka, očekávaných prvků atp.
 • Druhou možností je portfolio studijní, kam si můžete dávat vše, co děláte. Takové portfolio neslouží pro presentaci veřejnosti, ale spíše pro potřebu vás samotných, případně pro konzultaci s nějakým kariérním poradcem či mentorem. Cílem je, abyste zde měli vše, co jste kdy udělali – od úkolů, přes praxe, napsané články, projekty, ... ale mohou tam být i přečtené knihy nebo namalované obrazy. Zatímco presentační portfolio slouží primárně k reflexi člověka jako jedno (či dvou) oborového odborníka, tak učební portfolio může a má zachovávat dostatečnou šířku.

Co může být součástí portfolia:

 • Odevzdané úkoly (z online kurzů, celoživotního vzdělávání, ...)
 • Seznam přečtených knih (čtenářský deník)
 • Zajímavé zdroje, které sledujete
 • Osobnosti, které sledujete
 • Vaše tvorba
 • Vaše koníčky (byť pozor na digitální stopu)
 • Odkazy na sociální sítě
 • Reflexe toho, kam směřujete
 • Životopis
 • Vaše oborové zaměření či paradigma
 • Zkušenosti z praxe i výzkumu
 • Aktivity dokládající vaši kreativitu, empatii, sociabilitu atp.
 • Absolvované předměty
 • Kurzy
 • Části ukazující na reflexi vašeho rozvoje
 • Doporučení a zpětné vazby
 • Cokoliv dalšího vás napadne...

Pamatujte, že portfolio je vaší presentací, umísťujte na něj věci, které chcete, aby se dozvěděla širší veřejnost a nemohou být zneužité proti vám. Rozhodně tedy nedoporučujeme například fotografie z oslav nebo rodinných výletů.

Nebojte se portfolio používat jako aktivní učební nástroj. Pomůže vám v orientaci i stanovení si lepších a smysluplnějších vzdělávacích cílů. Nejen, že lépe nahlédnete na svou situaci, ale také můžete dělat aktivity, které vaše portfolio budou logicky doplňovat. Z tohoto důvodu je dobré u jednotlivých aktivit uvádět také datum, kdy byla realizované a případně nějakou krátkou reflexi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info