Osobní vzdělávací prostředí

Pořád se něco učíte. Ale jak vypadá vaše vzdělávací prostředí? Jak byste o něj měli pečovat? Jak si ho správně vytvořit?

Osobní vzdělávací prostředí (Personal learning environment - PLE) představuje soubor všech aktivit, činností a zdrojů, které člověk používá pro své učení. Jeho součástí jsou tedy například knihy, které čtete, novinky z webů, které odebíráte, sociální sítě, které pomáhají při učení nebo vaše vzdělávací deníky. Lze říci, že osobní vzdělávací prostředí má v určitém ohledu každý, ale ne každý o něm přemýšlí. Právě schopnost kritického a kreativního myšlení při práci se zdroji a informacemi je nedílným předpokladem pro to, abyste ho byli schopni efektivně provozovat.

Způsobů, jak můžete PLE budovat nebo organisovat, je velké množství a záleží na vás, jakou cestou se vydáte. My bychom si dovolili akcentovat především online prostředí. TTo neznamená, že by se běžné aktivity spojené například s četbou knih, návštěvami odborných konferencí či workshopů neměly zařazovat, ale velice doporučujeme vytvářet jim digitální stopu. Takovou, ke které se budete moci snadno kdykoliv vrátit. Osobní vzdělávací prostředí je totiž něco, co si nosíte stále s sebou.

Collecting-Reflecting-Connecting-Publishing Model je jeden z přístupů, které ukazují, na co všechno při budování PLE pamatovat. Jak už název napovídá, tak se skládá ze čtyř fází, které sice nejsou lineárně fixně seřazené, ale určitým způsobem na sebe navazují:

  • Vytváření sbírek a kolekcí je činnost, která je pro praktické studium nezbytná. Spadá sem práce se záložkami, zdroji, kurzy, učebními materiály. V této fázi byste si měli umět vytvořit promyšlenou strukturu, do které je možné jednotlivé zdroje umisťovat. Naučit se tvořit dobrou strukturu pro uchovávání dat je důležité, stejně jako druhá činnost, která sem spadá – akvizice. Tedy schopnost najít, vyhodnotit a získat právě takové zdroje a informace, které potřebujete. Pokud právě s touto fází máte problém, podívejte se do Kurzu práce s informacemi, především jeho první polovina bude pro vás přínosná.
  • Reflektivní učení předpokládá samostatnou aktivitu studujícího. Ten musí být schopen říci, co ho zajímá, čemu se chce věnovat, stanovit si vzdělávací cíle, cesty. Ale také přemýšlet o tom, k čemu mu budou získané zdroje a případně, zda jsou pro jeho práci validní. Současně je třeba, abyste uměli o svém učení přemýšlet, posuzovat svůj pokrok a případně hledat cesty, jak se zlepšit či učit lépe.
  • Propojování je typickou fází související s moderní společností (propojená společnost, platformní společnost,...). Předpokládá, že učení se není izolovaný proces, ale něco, co se odehrává ve společnosti. Měli byste umět hledat osoby, od kterých a s kterými byste se mohli učit. A je v celku jedno, zda půjde o zajímavé lidi na Twitteru nebo zapojení se do nějakého zajímavého projektu na Researchgate.
  • Publikování je posledním krokem tohoto modelu – nenechávejte si své věci, poznatky, vytvořené objekty v šuplíku. Dejte o sobě vědět – posílíte tím svůj sociální kapitál a značku, ale také získáte možnost zpětné vazby od širšího okruhu lidí nebo oni získají možnost se s vámi na něčem zajímavém propojit. Tuto fázi tedy rozhodně nepodceňujte.

Vzdělávací plán

Následujícíc tabulka navazuje na SMART a dívá se na vzdělávací plán optikou návodných otázek:

Jaký je váš cíl? „Naučím se pracovat s informacemi a psát text.“
Jaká je vaše motivace? „Nechci být lama a chci se připravit na psaní diplomky.“
Jakým způsobem toho chcete dosáhnout? „Absolvuji kurz KPI a udělám v něm všechny úkoly včetně dílčích.“ „Projdu si téma o učení a sebeřízení.“
Jak budete kontrolovat postup?  „Každý týden se zamyslím na tím, zda jsem se naučil něco nového.“ „Zhodnotím zpětnou vazbu tutora na můj úkol.“
Kolik času každý týden budete ochotni věnovat svému cíli? Kdy?  „Ve středu od 17 hodin, ve čtvrtek od 9 hodin.“
Kam budete ukládat zdroje k tématu? „Zajímavé články, odkazy, výstřižky si ukládám do složky KPI v Evernote.“
Jakým způsobem a kdy budete provádět organizaci poznámek a dalších dokumentů?  „V neděli procházím své poznámky a zdroje z uplynulého týdne.“
Jakým způsobem budete dávat ostatním vědět o tom, co děláte? Budete nějak sdílet zajímavosti?  „Když narazím na něco super, sdílím to na Twitteru.“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info