Digitální portfolio

Portfolio je pojem, který donedávna souvisel takřka výhradně s uměleckou tvorbou. Využití internetu a publikování tvorby elektronickou formou však mnohé změnilo. 

Dnes můžeme tzv. digitální portfolia či e-portfolia vnímat jako soubor digitálních produktů, které dokládají odborné schopnosti autora v jakémkoliv oboru. E-portfolio by mělo být něco jako výkladní skříň vaší práce, mělo by tudíž zahrnovat jen to nejlepší. 

Portfolio je prostorem pro integraci všeho, čemu se v životě věnujete, bez ohledu na to, jestli se jedná o aktivitu školní, pracovní, volnočasovou nebo dobrovolnickou. Na rozdíl od životopisu neobsahuje jen informace o tom, že jste něco dělali, ale vaši práci přímo ukazuje. Poslouží vám jako doplněk k běžnému životopisu nebo profesní vizitka, která vám v mnoha situacích může zajistit velký náskok před ostatními. Portfolio ale využijete i v případě, pokud zrovna práci nehledáte – může posloužit jako platforma pro sdílení výsledků vaší práce, jako komunikační kanál apod. 

Části portfolia 

Součástí portfolia může být prakticky cokoliv, co uznáte za vhodné. Při jeho zakládání si ale ujasněte, jaký by mělo mít cíl, protože jedině tak budete schopni vybrat skutečně relevantní prvky. Do portfolia můžete zařadit: 

> vzdělávací aktivity (seznam absolvovaných kurzů, certifikáty, školní projekty, …), 

> pracovní aktivity (absolvované praxe, stáže, reference od zaměstnavatelů, …), 

> kreativní činnost (odborné texty, publikační činnost, výstupy na konferencích, …),

> volnočasové aktivity (uměleckou činnost, sportovní úspěchy, …), 

> dobrovolnickou činnost (zkušenosti, doklady o činnosti, …). 

Součástí každého portfolia by rozhodně mělo být stručné představení jeho autora, tedy vás. Každý, kdo portfolio uvidí, by měl mít možnost zjistit, komu patří. Stejně tak by v portfoliu neměly chybět kontakty na vás. Když někoho vaše práce zaujme, má tak možnost vás ihned kontaktovat. 

Podoby portfolia 

E-portfolio může mít více podob. Stejně jako u volby obsahu, také při volbě vhodné platformy je důležité zvážit, čemu se vlastně věnujete a jaký účel by mělo portfolio plnit. V některých případech může jako portfolio posloužit i váš profil na některé ze sociálních sítí, z nichž každá nabízí jiné možnosti pro sebepropagaci. Pokud svou práci směřujete spíše do akademické a vědecké komunity, využijte profil na Academia.edu nebo ResearchGateLinkedIn vám jistě poslouží, ať už se orientujete na jakýkoliv pracovní obor. 

Jako e-portfolio jistě poslouží také vlastní webové stránky. Oproti sociálním sítím poskytují více svobody v tom, co všechno do portfolia zahrnete a jakým způsobem si jej upravíte. Se sociálními sítěmi, které portfoliu dodají tolik potřebný sociální prvek, lze portfolio v této formě provázat pomocí odkazů. 

Další možnosti pro tvorbu e-portfolií jsou specializované služby. Příkladem za všechny je webová služba About.me, která nabízí prostor pro sdílení textů, fotek, videí, produktů (pokud jde o prodejní portfolio) a mnoha dalších prvků. Jejím prostřednictvím můžete odkázat na jakýkoliv externí web, skrze který mohou návštěvníci provést akci, k níž je vaše portfolio bude přesvědčovat (např. přispět na vaši kampaň na Kickstarteru, přihlásit se k odběru newsletteru apod.). 

Výhodou elektronické formy portfolií je především rozšíření sdílených prvků o multimédia. Mimo textové dokumenty tam můžete sdílet i prezentace, zvukové záznamy a videozáznamy, software apod. Za tímto účelem je v elektronickém prostředí možné také odkazovat do externích úložišť. Další výhodou je snadné sdílení, díky němuž své portfolio můžete prostřednictvím jednoduchého odkazu přidat k životopisu, ke svému profilu na sociálních sítích apod. 

Účel portfolia 

Portfolia lze podle jejich účelu rozdělit do dvou skupin – veřejná, která slouží pro prezentaci vlastní práce, a soukromá, tvořená pro naši vlastní potřebu. Podle účelu našeho budoucího portfolia se řídíme různými sadami pravidel. 

Prezentační portfolio 

Pokud se rozhodnete tvořit veřejné (prezentační) portfolio, jsou to tato: 

> Především se zamyslete nad tím, co o vás má vaše portfolio vypovídat. Podle toho volte obsah i formu. 

> Portfolio není úložiště, proto do něj nezahrnujte všechno, co jste kdy napsali nebo vytvořili. Prezentované prvky pečlivě vyberte tak, aby podporovaly sdělení portfolia. Pokud se např. profilujete jako šikovný grafik, je zbytečné prezentovat výstupy, které tohle tvrzení nepodporují. 

> Všechny prvky portfolia pečlivě seřaďte, opatřete je popisky a dodejte jim kontext. Návštěvník by měl vědět, proč je ten a ten prvek portfolia pro celek důležitý. 

> Vaše portfolio by mělo být stejně jako životopis jedinečné. Při jeho tvorbě se vyhněte šablonám a nekopírujte práci ostatních. Nebojte se projevit svou individualitu. 

> Používejte odkazy na sociální sítě, ale před osobní stránkou na Facebooku preferujte raději ty profesní či akademické.

> Nezapomeňte na sebe uvést kontakt. 

> Snažte se všechny položky doplnit o odkazy, případně pracovat s odkazy a referencemi. 

> V rámci některých profesí existují určité standardy, jak mají portfolia vypadat a jaké sekce obvykle obsahují. Zkuste se u nich inspirovat. Další příklady: Medicína, Psychologie, GeografieKomunikaceBiologieLeadership ve vzdělávání

Soukromé portfolio 

Jestliže se rozhodnete vytvářet portfolio pro osobní potřebu, doporučujeme následující: 

> Vkládejte do něj vše, co má jen trochu cenu – jde o ideální způsob, jak později dohledat zajímavé věci. 

> Na rozdíl od veřejného portfolia nemusíte být tak upovídaní. Kontaktní informace, stejně jako bližší informace o vás jsou v tomto případě zbytečné. 

> Buďte pečliví – nikdy nevíte, kdy se vám z portfolia bude něco hodit. 

> Snažte se ho budovat co nejúplněji, včetně všech akcí, dobrovolnické pomoci atp. 

> Používejte odkazy a tagy, ať můžete vše sami snadno dohledat. 

Portfolio na sociální síti 

Tvorba portfolia v podobě profilu na profesionální sociální síti má oproti jiným platformám svá specifika. Na rozdíl od běžných webových stránek tu hraje důležitou roli sociální prvek. To znamená, že hodnotu vašemu portfoliu dodávají především interakce s ostatními uživateli, ať už zasílání doporučení nebo uzavírání „přátelství“. Nejpoužívanější profesionální sociální sítí je LinkedIn, pro jejíž využívání najdete na internetu spoustu doporučení, které vám pomohou ji dobře využít: 

> Sociální sítě jsou rychlým, dynamickým prostředím, proto se zamyslete nad tím, jak by mohl váš profil zaujmout na první pohled. Roli hraje zvolená fotografie, která by zde rozhodně neměla chybět, celkové vizuální působení a úvodní odstavec, který by měl být stručný a jít rovnou k jádru věci. 

> Do svého profilu nezahrnujte více než 5-6 největších úspěchů. Vyšší počet by mohl profil zahltit, proto zvažte možnost postupného obohacování portfolia prostřednictvím příspěvků na zdi. Doporučujeme využít možnosti doplnění textu multimédii a odkazy. 

> Sociální sítě jsou o navazování kontaktů, proto se nebojte komunikovat. Přidejte se do profesionálních skupin, reagujte na příspěvky, přidejte si do kontaktů osobnosti ze svého oboru. Důležitou součástí profilu jsou doporučení od ostatních – a dát o sobě vědět je cestou k tomu, jak je získat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info