Citační normy

Dewey, J. (1997). Experience and education. New York: Touchstone. 

DEWEY, John, 1997. Experience and education. New York: Touchstone. The Kappa Delta Pi Lecture Series. ISBN 0-684-83828-1. 

Pokud se podíváte na tyto citační odkazy, najdete pár rozdílů – v každém je o něco víc, o něco míň. Rozdíl dělá vybraná citační norma. V prvním případě se jedná o normu APA 6th edition a ve druhém o ISO 690. Struktura je zhruba zachována. Tyto normy jsou typické, ne však jediné. Citačních norem je několik standardizovaných a bývají typicky využívány podle oborů nebo oblastí. Na filosofické a pedagogické fakultě obvykle využívají citační normu APA nebo ISO 690, přírodovědci třeba MLA. 

Vždy je zapotřebí zjistit, jaký je citační úzus ve vašem oboru, ale také co požaduje časopis, ve kterém chcete publikovat. Norma totiž není zcela rigidním přikázáním, může být přizpůsobována nebo vytvořena nová norma. Může se vám tedy stát, že bude mít váš obor či časopis specifický požadavek a odlišnou normu od norem typických. Často i takové, které nikdo jiný nepoužívá – normy totiž nejsou zákon a dovolují různé úpravy. 

Nebudeme zde zastírat, že taková situace pro autora není zrovna příjemná. Pokud jste si informace nezjistili včas, budete ve svém textu vše přepisovat. Pokud jste zvyklí používat generátor citací, normu jednoho malého časopisu v něm těžko najdete. Nezbývá než se obrnit trpělivostí a počítat s nutnou flexibilitou. 

Kde zjistit, jakou normu využít? 

> Na stránkách univerzity, fakulty, katedry, 

> na stránkách vaší knihovny, 

> na stránkách časopisu či vydavatele. 

Běžné citační normy a jejich odlišnosti 

Mezi nejběžnější normy tedy můžeme zařadit APA – American psychologial Association 6th editionČSN ISO 690ChicagoMLA. Prohlédněte si příklady níže, abyste viděli rozdíly mezi normami. Pro citování dalších typů zdrojů jako jsou webové stránky, příspěvek na sociálních sítích aj. vyhledejte vždy požadovanou normu.  

APA 

Kniha 

V textu: (Černý, 2019) 

V seznamu: Černý, M. (2019). Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Munipress. 

Elektronický článek 

V textu: (Siemens, 2013) 

V seznamu: Siemens, G. (2013). Learning Analytics: The Emergence of a Discipline [Online]. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380-1400. http://doi.org/10.1177/0002764213498851 

ČSN ISO 690 

Kniha 

V textu: (Černý, 2019)  

V seznamu: ČERNÝ, Michal, 2019. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978–80–210–9233–4. 

Elektronický článek 

V textu: (Siemens, 2013) 

V seznamu: SIEMENS, George, 2013. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist [online]. 57(10), 1380-1400 [cit. 2018-01-06]. DOI: 10.1177/0002764213498851. ISSN 0002-7642. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764213498851 

Chicago 

Kniha 

V textu: (Černý 2019) 

V seznamu: Černý, Michal. 2019. Digitální Informační Kurátorství Jako Univerzální Edukační Přístup: Pragmatistická Edukační Teorie A Její Prakticko-Výzkumná Implementace. Brno: Munipress. 

Elektronický článek 

V textu: (Siemens 2013) 

V seznamu: Siemens, George. 2013. “Learning Analytics: The Emergence Of A Discipline”. Online. American Behavioral Scientist 57 (10): 1380-1400. doi:10.1177/0002764213498851. 

MLA 

Kniha 

V textu: (Černý) 

V seznamu: Černý, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Munipress, 2019. Print. 

Elektronický článek 

V textu: (Siemens) 

V seznamu: Siemens, George. “Learning Analytics: The Emergence of a Discipline”. American Behavioral Scientist 57.10 (2013): 1380-1400. 06 Jan. 2018. 

Jak se liší zdroje? 

Výše jste mohli vidět rozdíl mezi citací knihy a článku. Citujeme pochopitelně mnohem širší škálu zdrojů. Podoba citace se podle zdroje liší z praktického důvodu – je příhodné čtenáři ukázat, zda-li citujete odbornou knihu, výsledky výzkumu, blog, zprávy, video, ústní citaci, ale také post na Twitteru či Facebooku. Podle toho bude čtenář posuzovat význam a důvěryhodnost zdroje. 

Základní rozdíly si zde ukážeme na APA normě. Analogicky budete postupovat u jiné vámi vybrané normy.  

Kniha

Floridi, L. (2010). Information: a very short introduction. New York: Oxford University Press. 

Část elektronické knihy

Pokud chcete citovat kapitolu konkrétního autora.

Heuel, E., & Feldmann, B. (2014). Quality Standards for e-Learning in Vocational Education and Training: The Certified European E-Tutor [Online]. In The 2nd International Workshop on Learning Technology for Education in Cloud (pp. 93-100). Dordrecht: Springer Netherlands. http://doi.org/10.1007/978-94-007-7308-0_10

Příspěvek ve sborníku

Poznáte podle “In …”, tedy v čem příspěvek vyšel. 

Young, J. J., & Kim, J. Y. (2003). An Inquiry into Tutors Roles and Competencies in e-Learning Environment, vol.34 no.1, In The journal of Educational Studies (pp. 19-39). 

Elektronický článek

Někdy poznáte podle čísla DOI 

Jako odkaz: Rose, E. (2011). The phenomenology of on-screen reading: University students' lived experience of digitised text [Online]. British Journal Of Educational Technology, 42(3), 515-526. http://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.01043.x 

Jako číslo: Rose, E. (2011). The phenomenology of on-screen reading: University students' lived experience of digitised text [Online]. British Journal Of Educational Technology, 42(3), 515-526. 10.1111/j.1467-8535.2009.01043.x 

Jakkoliv by v případě existujícího doi mělo být číslo uvedeno, můžete se setkat s jeho vynecháním: Rose, E. (2011). The phenomenology of on-screen reading: University students' lived experience of digitised text [Online]. British Journal Of Educational Technology, 42(3), 515-526 

Závěrečná práce

Bakalářská, magisterská, disertační… 

Uchočová, J. (2017). Informační gramotnost studentů středních knihovnických škol se zaměřením na tvorbu a sdílení informací (Bakalářská práce). Brno. Retrieved from https://theses.cz/id/c95fqi 

Bouda, T. (2018). Reading in the Digital Age – Tablet in the Reader 's Personal Information Environment (Dissertation thesis). Prague. 

Webová stránka

Poznáte podle označení Online a data citování. Datum je zde proto, že je webová stránka zdroj, který se mění.

Tools for Qualitative Researchers: Interviews (2003). Tools for Qualitative ResearchersInterviews [Online]. Retrieved March 04, 2019, from www.web.stanford.edu/group/ncpi/unspecified/student_assess_toolkit/interviews.html#interviewingTips 

Kde zjistit podrobnosti k využití normy? 

> APA 6th edition – K APA normě existuje celý manuál, který zabíhá až do detailů využití netypických citací typu komentář ve sdíleném dokumentu či formátování textu. Najít můžete také mnoho rychlých průvodců.  

> ISO 690 – pro rady k ISO 690 můžete sáhnout po webu Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

> Chicago má rozsáhlejší manuál podobně jako APA, začít můžete u rychlého průvodce

> MLA má na stránkách MLA Style center pěkný vizuální návod

Citační styly a odkazování v textu 

Vedle normy vybíráme také citační styl, to znamená, jakým způsobem bude vypadat naše citování v textu. V příkladech výše jsme využívali citační normu APA, která nabízí pouze jeden styl odkazování v textu autor-datum, tzn. autora či autory uvádíme v závorce. Pokud využíváme jiný citační styl, např. ISO 690, je možností více. Vždy je nutné dodržovat vybranou normu jednotně, nikdy normy nemíchejte! 

Možnosti odkazování v textu ISO 690

Autor-datum

V textu: Na digitální informační kurátorství můžeme pohlížet jako na univerzální edukační přístup (Černý, 2017).  

V seznamu literatury dle abecedy: ČERNÝ, Michal, 2019. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978–80–210–9233–4. 

Číslování odkazů

V textu: Na digitální informační kurátorství můžeme pohlížet jako na univerzální edukační přístup [23].  

V seznamu literatury dle pořadí: [23] ČERNÝ, Michal, 2019. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978–80–210–9233–4. 

Tip: v textovém editoru využijte tzv. křížové odkazy. Díky nim budete mít čísla automaticky řazena za sebou. 

Poznámky pod čarou

V textu: …jak můžeme vidět u Černého1

Pod čarou v textu – zkrácená citace: 1ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 

V seznamu literatury dle abecedy: ČERNÝ, Michal, 2019. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978–80–210–9233–4. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info