Zkuste to v úkolu

Vyhledejte si nějaký článek k vašemu tématu. Zvažte a stručně popište následující kritéria:

  • Správnost – Jsou informace fakticky správné? Jsou logické? 
  • Objektivita – Byl zvolen vhodný postup pro získání výsledků či závěrů? Byl popsán?
  • Dostupnost – Mohu se k informaci vrátit? Mohu najít původní zdroje? 
  • Bezpečnost – Je využití etické? Může přístup k informaci někoho ohrozit? 
  • Vhodnost – Odpovídá úroveň odbornosti té, na kterou mířím? 
  • Aktuálnost – Nejsou informace zastaralé?  
  • Interpretovatelnost – Chápu význam v kontextu? Dokážu ho přenést, vztáhnout? 
  • Srozumitelnost – Je kontext srozumitelný? Není jazyk příliš složitý? 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info