Jak se mohu přihlásit do Classroom?

Pro přihlášení do kurzu je potřeba vyplnit kontaktní formulář na webu s vaším e-mailem, který máte na Googlu. Do Classroom vás přidají tutorky, jen je potřeba si kontrolovat mailovou schránku, kam vám po přidání do Classroom přijde následující e-mail, přes který se do “třídy” zapíšete pomocí žlutě orámovaného tlačítka “zapsat se”.

Po zapsání by se vám měla objevit titulní strana Classroom s názvem kurzu do kterého jste se přihlásili.

Classroom

Classroom tvoří 3 hlavní části - stream, práce v kurzu a lidé. 

Stream

Stream si lze představit jako např. zeď s vašimi sledovanými příspěvky na Facebooku či jiných sociálních sítích. Uvidíte zde nově přidané materiály od tutora a především můžete v této části sdílet s vašimi spolužáky tipy na nějaký doplňující materiál k probírané látce, zeptat se na radu k úkolu, který řešíte, a nebo povzbudit své spolužáky tématickým videem či obrázkem. Stream je místem, kde se můžete sdílet a zároveň se navzájem obohatit s vašimi spolužáky i tutorem. Nebojte se tedy jej používat … :)

Práce v kurzu

Práce v kurzu je klíčovým místem Classroom, kde naleznete veškeré odkazy na studijní materiály i dílčí úkoly a kvízy.

Jednotlivá témata, naleznete ve středové části stránky, ale také se na ně můžete prokliknout prostřednictvím osnovy, kterou naleznete vlevo.

Jedním z důležitých prvků na této stránce je odkaz s názvem “Zobrazit si vaši práci”, kde se nachází seznam všech úkolů či kvízů, které jsou potřeba v průběhu kurzu splnit. V pravém sloupci se vám zobrazuje stav vašeho úkolu (“zadáno, odevzdáno,...”), v něm si můžete také zkontrolovat, jestli jste úkol správně odevzdali nebo jestli vám již tutor úkol ohodnotil.

V části Práce v kurzu stojí ještě za zmínku odkaz “Složka kurzu na Disku”. Classroom automaticky vytváří stejnojmennou složku na vašem Google Drivu a pod tímto odkazem naleznete všechny vaše odevzdané úkoly (dokumenty). 

Složku s názvem “Classroom” byste měli naleznout na úvodní stránce vašeho Google Disku, v podobě, kterou máte zvýrazněnou na screenu.

Lidé

V této záložce naleznete seznam vašich spolužáků a také tutory vašeho kurzu.

Vyučování v Classroom

V Classroom naleznete přehled základních materiálů pro plynulý průchod kurzem, které jsou zároveň připraveny i na webových stránkách kurzu. Je důležité si zapamatovat, že i když zadání naleznete na webových stránkách, vytvoření úkol či kvíz je nutné odevzdat právě v Classroom.

Studijní materiály

Hlavní studijní text pro vybrané téma je v Classroom označeno následujícím způsobem. Je potřeba nejprve kliknout na název tématu, poté se vám zobrazí úvodní představení a odkaz na hlavní studijní materiál na webových stránkách kurzu. 

Jen se při studiu nezapomeňte zaměřit také na odkazy, které jsou obsaženy ve studijním textu, zcela jistě se vám jejich přečtení bude hodit v opakovacích kvízech. :)

Úkoly + kvízy

V každém tématickém modulu jsou pro vás připraveny krátké úkoly a kvízy, jejichž odevzdání je potřebné pro úspěšné splnění kurzu. Úkoly i kvízy je nutné odevzdávat v Classroom.  K zadání úkolu se dostanete stejně, jako u studijních materiálů - pouze s tím rozdílem, že je nutné, při jejich rozbalení, ještě kliknout na odkaz s textem “Zobrazit úkol”, abyste se dostali k možnosti jejich odevzdání.

U zadání úkolů i kvízů je možné využít soukromé komunikace s tutory - pokud si něčím nejste jistí nebo nejste spokojeni se zpětnou vazbou na váš úkol, ale nechcete se ptát veřejně na Streamu, můžete využít následujících komentářů, které uvidí pouze tutoři. Neváhejte prosím tuto možnost využít v případě jakýchkoliv nejasností... :)

Úkoly

Zadání všech úkolů se nachází na webových stránkách kurzu, ale úkol je potřeba vypracovat a odevzdat prostřednictvím Classroom.

(Takto vypadá zadání úkolu, když si ho rozkliknete z úvodní stránky...)

Při plnění úkolu je potřeba si nejprve otevřít odkaz se zadáním úkolu, které se nachází na webových stránkách kurzu. A následně vás budou zajímat činnosti/místa, která jsou zvýrazněná v následujícím screenu.

1.Červené orámování - Pokud chcete vytvořit či odevzdat vypracovaný úkol, je nutné kliknout na toto políčko. Po kliknutí se vám rozbalí nabídka, jaký druh dokumentu chcete vytvořit (textový dokument, tabulku,...), a nebo také lze nahrát dokument přímo z vašeho počítače(např. wordový dokument, fotografii, obrázek…), atd. (viz následující screen). 

K jednomu úkolu lze nahrát současně více dokumentů, takže pokud máte zadáno, že máte odevzdat reflexi své činnosti + fotodokumentaci vašeho tvoření, není nutné fotografie/screeny, vkládat do textového dokumentu.

Při práci v textovém dokumentu doporučujeme využít Google dokumenty, do kterých vám mohou tutoři vkládat interaktivnější zpětnou vazbu- například návrh opravení/doplnění textu, ilustrační obrázky apod. (nejen komentáře, jak je to v případě odevzdaného MS wordu). :)

2.Zelené orámování - Jakmile nahrajete nebo uložíte vypracovaný úkol do Classroom (nebo odešlete vypracovaný kvíz) , je NUTNÉ kliknout na políčko “označit jako dokončené”, aby tutor věděl, že máte již úkol dokončený a odevzdaný. Úkol je odevzdaný až v okamžiku, kdy se vedle “vaše práce” objeví nápis “odevzdáno” (viz. za 3. žluté orámování).

3.Žluté orámování - V pravém horním rohu zvýraznění uvidíte, v jaké fázi se nachází váš úkol/kvíz - na screenu vidíte slovo “zadáno”, ale také se tam objeví “odevzdáno, vráceno, …”. Je důležité si zkontrolovat, aby se vám zde při odevzdání úkolu objevilo “odevzdáno”, aby tutor věděl, že může váš úkol zkontrolovat, a zároveň bylo na první pohled zřejmé, že na konci kurzu máte všechny povinnosti splněny.

Kvízy

Součástí kurzu je splnění krátkých kvízů, ve kterých si ověříte získané teoretické znalosti, které se vám budou hodit v závěrečném testu. Postup je podobný, jako při plnění úkolu, jediným rozdílem je, že zadání není zveřejněno na webových stránkách. Do kvízu se dostanete pouze kliknutím na odkaz umístěný v Classroom.

Po kliknutí na odkaz se vám otevře tradiční Google Formulář, s testovými otázkami. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Po odeslání kvízu se vám zobrazí výsledky, včetně vyhodnocení vašich správných/špatných odpovědí. Kvíz lze odevzdat opakovaně, kvůli přípravě na závěrečný test.

Po odeslání kvízu je potřeba se vrátit do Classroom a potvrdit dokončení, stejně jako v případě úkolu.

Zpětná vazba

Každý váš odevzdaný kvíz/úkol bude tutorem ohodnocen. Ohodnocený úkol/kvíz poznáte mj. tak, že v pravém horním rohu naleznete “Ohodnoceno” (viz. následující screen).

Kvíz vám bude hodnocen body. Průběžný kvíz je splněný v okamžiku, kdy jej odešlete, není stanovena žádná bodová hranice úspěšnosti.

Hodnocení úkolu: Ke každému odevzdanému úkolu dostanete od tutora bodové hodnocení (viz. na screenu “100/100”) a především zpětnou vazbu v podobě slovního komentáře. Hodnocení naleznete v pravém sloupci (viz. screen), ale zároveň vám může tutor dát komentář přímo do odevzdaného úkolu, případně vám navrhnout úpravu atd. a

Jak již bylo zmíněno výše, k udělené zpětné vazbě se můžete vyjádřit např. prostřednictvím odpovědi na komentář v úkolu/hodnocení v Classroom. Vřele doporučujeme tuto možnost využít, protože se můžete s tutorem obohatit navzájem. :)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info