Studujte u nás pedagogické minimum

Dovedeme vás k odborné kvalifikaci. Poskytujeme akreditovaný studijní program pro splnění kvalifikačních předpokladů, které vás připraví na učitelskou dráhu.

Chci zpět

Název programu:

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Typ programu:

Akreditované studium k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005

Anotace

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Rozvíjí pedagogicko-psychologické znalosti i technologické dovednosti vhodné pro výkon učitelského povolání. Absolvent programu získá kompetence pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie a dokáže tvořit didakticky funkční digitální učební materiály, spravovat e-learning a rozvíjet celý ekosystém digitálních technologií ve škole.

Cena programu:

maximálně 16 200 Kč

Za co platím?

Účastníci programu si v obchodním centru postupně nakupují jednotlivé předměty. Pokud jste dříve absolvovali některý ekvivalentní předmět, můžete si ho nechat uznat a celková částka se tak snižuje.

Předměty

Délka programu:

2 až 3 semestry

V čem je rozdíl?

Program je navržen jako dvou nebo tří semestrální, záleží na rozhodnutí a možnostech účastníka. Třetí semestr může účastník věnovat psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku.

Zakončení programu:

písemná práce a zkouška

Jak program zakončím?

Program se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou komisionální zkouškou, po jejichž úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Portfolio povinných předmětů

Skladba předmětů programu je pevně daná. Předměty jsou rozděleny do podzimního nebo jarního semestru. Reflektovaná pedagogická praxe i komisionální zkouška a obhajoba závěrečné práce jsou pak variabilní a můžete si zvolit, ve kterém semestru se jim budete věnovat.

Podzimní semestr

Pedagogická psychologie

3

kredity

42

hodin výuky

1800

ISKED02

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKED05 ISKM45 VIKMB57

Didaktické aspekty vzdělávacích technologií

5

kreditů

56

hodin výuky

3000

ISKED04

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKMB41 ISKM31

Jarní semestr

Obecná a oborová didaktika

3

kredity

34

hodin výuky

1800

ISKED01

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKMB35 VIKED01 ISKM23

Obecná a školní pedagogika

3

kreditů

30

hodin výuky

1800

ISKED03

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKMA16 VIKED02 ISKM06

Libovolný semestr

Reflektovaná pedagogická praxe

10

kreditů

100

přímé výukové praxe

6000

ISKED07

Komisionální zkouška a závěrečná práce

3

kredity

1800

ISKED06

E-přihlášky a přijímací řízení

Uchazeči jsou do programu přijímaní na základě podané e-přihlášky v informačním systému Masarykovy univerzity a po splnění dalších požadavků přijímacího řízení.

 • Kdy mám podat e-přihlášku?

  E-přihlášku můžete podat v některém ze dvou pravidelných období:

  • od 1. 6. do 31. 8. pro zápis v podzimním semestru
  • od 1. 12. do 31. 1. pro zápis v jarním semestru

  Podat e-přihlášku

 • Co mám udělat po podání e-přihlášky?

  Poslat kopii dokladů prokazující dosažené vzdělání a motivační dopis s upřesněním typu vzdělání a motivací ke studiu na adresu:

  • Masarykova univerzita, FF MU, studijní oddělení - CŽV, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
  • Materiály odešlete nejpozději v poslední den daného období pro podávání e-přihlášek (rozhoduje datum poštovního razítka).
 • Kdo bude do programu přijat?

  Absolventi jednooborového nebo hlavního programu navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví či příbuzných společenskovědních oborů, kteří splní všechny náležitost přijímacího řízení.

Důležité osoby programu

Chci zpět

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info