Studujte u nás pedagogické minimum

Dovedeme vás k odborné kvalifikaci. Poskytujeme akreditovaný studijní program pro splnění kvalifikačních předpokladů, které vás připraví na učitelskou dráhu.

Chci zpět

Název programu:

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Typ programu:

Akreditované studium k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005

Anotace

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů. Rozvíjí pedagogicko-psychologické znalosti i technologické dovednosti vhodné pro výkon učitelského povolání. Absolvent programu získá kompetence pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie a dokáže tvořit didakticky funkční digitální učební materiály, spravovat e-learning a rozvíjet celý ekosystém digitálních technologií ve škole. Akreditace tohoto studijního programu končí 25. 2. 2025.

Cena programu:

maximálně 16 200 Kč

Za co platím?

Účastníci programu si v obchodním centru postupně nakupují jednotlivé předměty. Pokud jste dříve absolvovali některý ekvivalentní předmět, můžete si ho nechat uznat a celková částka se tak snižuje.

Předměty

Délka programu:

2 až 3 semestry

V čem je rozdíl?

Program je navržen jako dvou nebo tří semestrální, záleží na rozhodnutí a možnostech účastníka. Třetí semestr může účastník věnovat psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku.

Zakončení programu:

písemná práce a zkouška

Jak program zakončím?

Program se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou komisionální zkouškou, po jejichž úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Portfolio povinných předmětů

Skladba předmětů programu je pevně daná. Předměty jsou rozděleny do podzimního nebo jarního semestru. Reflektovaná pedagogická praxe i komisionální zkouška a obhajoba závěrečné práce jsou pak variabilní a můžete si zvolit, ve kterém semestru se jim budete věnovat.

Podzimní semestr

Pedagogická psychologie

3

kredity

42

hodin výuky

1800

ISKED02

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKED05 ISKM45 VIKMB57

Didaktické aspekty vzdělávacích technologií

5

kreditů

56

hodin výuky

3000

ISKED04

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKMB41 ISKM31

Jarní semestr

Obecná a oborová didaktika

3

kredity

34

hodin výuky

1800

ISKED01

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKMB35 VIKED01 ISKM23

Obecná a školní pedagogika

3

kreditů

30

hodin výuky

1800

ISKED03

Uznatelnost předmětů

Pokud jste absolvovali některý z těchto předmětů, můžete si ho nechat uznat jako ekvivalentní:

VIKMA16 VIKED02 ISKM06

Libovolný semestr

Reflektovaná pedagogická praxe

10

kreditů

100

přímé výukové praxe

6000

ISKED07

Komisionální zkouška a závěrečná práce

3

kredity

1800

ISKED06

E-přihlášky a přijímací řízení

Uchazeči jsou do programu přijímaní na základě podané e-přihlášky v informačním systému Masarykovy univerzity a po splnění dalších požadavků přijímacího řízení. Od 1. 1. 2024 již není možné podávat přihlášky do tohoto studijního programu.

Důležité osoby programu

Chci zpět

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info