KISKed: Kultura & kreativita

Pojďme zkoumat barvitá témata jako otevřené dílny v knihovnách, principy komunitního kurátorství, dopady umělé inteligence na svět práce a lidské kreativity nebo další výzvy, které budou učícím (se) knihovníkům stále bližší.

Kurzy s e-přihláškou Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Evropská komise vydala dokument s názvem European Skills Agenda (2020), ve kterém konstatuje potřebu rozvíjet ve společnosti technické a tzv. transformační dovednosti. Přechod na cirkulární, digitalizovanou, klimaticky neutrální ekonomiku a nasazení umělé inteligence a robotiky vytvoří nové pracovní příležitosti, zatímco jiné budou zanikat. Pro jednotlivce znamená tato proměna nutnost budování dovedností, které zvyšují schopnost orientovat se v životních a profesních změnách a schopnost učit se novým věcem v průběhu celého a nejen profesního života. Nové vzdělávací výzvy, které tato společenská proměna přináší, zahrnují zejména rozvoj celoživotního učení a zajištění rovného přístupu k příležitostem ke zvyšování kvalifikace pro všechny, pokrývající všechna území, od velkých měst po venkovské.

Chci číst dál

Spolupracující síť knihoven a dalších institucí z kulturních a kreativních odvětví může být cestou, jak technické a transformační dovednosti zpřístupnit lidem, kteří by k nim jinak v místě svého bydliště neměli přístup, a to včetně sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených občanů či regionů, v rámci nabídky neformálního celoživotního učení dostupného všem. Pojďte společně s námi zkoumat témata, jako jsou otevřené dílny v knihovnách a hnutí tzv. makerů, principy komunitního kurátorství, dopady umělé inteligence na svět práce a lidské kreativity, inovativní metody práce s různorodým digitalizovaným fondem a nové výzvy pro učící (se) knihovníky. Jaké jsou současné společenské a technologické výzvy, kterým aktuálně oborově čelíme a v blízké budoucnosti patrně čelit budeme? A jak je co nejlépe a ve prospěch všech zvládnout?

Garant obsahu

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Napsat e-mail

Medailonek garanta

Petr je vedoucí na Katedře informačních studií a knihovnictví na FF MU. Zajímá a fascinuje ho třaskavá směs informační vědy, systémové dynamiky, trendspottingu, (sociálních) inovací, technologií, informačních služeb, kreativity, behaviorální ekonomie a designového myšlení.

Kurzy s e-přihláškou

Založit e-přihlášku zvládnete za 3 minuty a můžete díky ní získat univerzitní osvědčení

Kurzy bez e-přihlášky

Otevřený obsah určený pro samostudium bez nároku na osvědčení

Hledáte něco jiného?

Prozkoumejte i další kategorie kurzů KISKed:

Design

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společná řešení. Design služeb představujeme jako nástroj pro řešení problémů uživatelů a zvyšování spokojenosti zákazníků. Věříme ve vzájemné porozumění a spolupráci.

To mě zajímá

Data

Pomáháme lidem lépe chápat záludnosti světa dat a získat účinnou imunitu proti manipulacím. Učíme data vyhledávat, sbírat, analyzovat, objevovat v nich souvislosti, proměňovat je na informace a informace ve znalosti.

To mě zajímá

EdTech

Objevujeme a ukazujeme nové cesty, jak využívat digitální technologie pro efektivní učení i práci. Víme, jak tvořit didakticky funkční on-line kurzy a učební materiály. Nebojíme se virtuální reality, 3D tiskáren ani jiných technologií a aplikací.

To mě zajímá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info