KISKed: Data

Pomáháme lidem lépe chápat záludnosti světa dat a získat účinnou imunitu proti manipulacím. Učíme data vyhledávat, sbírat, analyzovat, objevovat v nich souvislosti, proměňovat je na informace a informace ve znalosti.

Kurzy s e-přihláškou Chci zpět

Proč vás to bude zajímat

Rozvoj digitálních technologií generuje obrovské množství dat, která mohou být využita v mnoha oblastech komerční i státní sféry. Firmy i státní správa by měly být schopny data sbírat a analyzovat, aby lépe porozuměly zákazníkům či občanům, předpovídaly trendy a zlepšovaly své procesy. Příkladem může být doprava. Lepší porozumění dopravním zácpám nebo využití dat pro optimalizaci veřejné dopravy může vést k efektivnějšímu využívání času a nižším nákladům. Také laická veřejnost může mít prospěch z lepšího porozumění datům. Například řízení osobních financí nebo vlastního zdraví může být mnohem úspěšnější, pokud lidé datům rozumí.

Chci číst dál

Je důležité mít na paměti, že data jsou pouze nástrojem, nikoliv cílem samotným. Kvalita dat a způsob, jakým jsou použita, jsou podstatné faktory pro to, aby byla skutečně užitečná. To znamená, že je nutné mít dostatečné znalosti a dovednosti nejen z hlediska technického, ale i humanitního. Vzhledem k rychlému vývoji technologií a zvyšování množství generovaných dat je zřejmé, že jejich význam bude i nadále růst. Proto je důležité, aby komerční a státní sféra i laická veřejnost neustále rozvíjely své schopnosti při práci s daty. To může zahrnovat školení zaměstnanců, zlepšování technologií a infrastruktury pro sběr a ukládání dat, nebo rozvíjení dovedností při vizualizaci a interpretaci dat.

Garant obsahu

Mgr. Tomáš Marek

Napsat e-mail

Medailonek garanta

Tomáš je odborným pracovníkem na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU. Dlouhodobě se věnuje tématu vizualizace dat, základy vizualizace dat na FF MU i mimo akademickou půdu, vyučuje a nepravidelně též školí. Podílí se na organizaci setkávání odborníků z české praxe datové vizualizace.

Kurzy s e-přihláškou

Založit e-přihlášku zvládnete za 3 minuty a můžete díky ní získat univerzitní osvědčení

Kurzy bez e-přihlášky

Otevřený obsah určený pro samostudium bez nároku na osvědčení

Hledáte něco jiného?

Prozkoumejte i další kategorie kurzů KISKed:

Design

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společná řešení. Design služeb představujeme jako nástroj pro řešení problémů uživatelů a zvyšování spokojenosti zákazníků. Věříme ve vzájemné porozumění a spolupráci.

To mě zajímá

EdTech

Objevujeme a ukazujeme nové cesty, jak využívat digitální technologie pro efektivní učení i práci. Víme, jak tvořit didakticky funkční on-line kurzy a učební materiály. Nebojíme se virtuální reality, 3D tiskáren ani jiných technologií a aplikací.

To mě zajímá

Kultura & kreativita

Pojďme zkoumat barvitá témata jako otevřené dílny v knihovnách, principy komunitního kurátorství, dopady umělé inteligence na svět práce a lidské kreativity, budoucnost (ne)práce nebo další výzvy, které budou učícím (se) knihovníkům stále bližší.

To mě zajímá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info