Otevřená dílna v knihovně: podpora kreativity, digitálních kompetencí a komunity

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. Veronika Šancová
Šárka Matoušková (e-learningová opora)

Součástí proměny, kterou knihovny prochází, je mimo jiné zřizování makerspace, multimediálních laboratoří a dílen. Knihovny mohou prostřednictvím dotačního programu VISK3 získat peníze na nákup vybavení a disponují-li odpovídajícími prostory, nic jim nebrání vydat se s proudem.
Jsme národ kutilů, hračičků a Přemků Podlahů, takže podobný prostor si vždycky najde své uživatele či dokonce komunitku kutilů, rozšíří a aktualizuje nabídku knihovny pro školy, učitele, mládež. Může oslovit lidi, kteří do knihovny zatím nechodí.
Zaměříme se na typologii otevřených dílen v knihovnách, přimícháme téma kreativity, digitálních kompetencí a podnikavosti a naznačíme směry, kterými se rozvoj otevřených dílen v knihovnách může ubírat.

Chci se kurzu účastnit

 

Online

Kurzy probíhají zcela online. Připojte se odkudkoliv.

 

Bezpečné prostředí

Sdílejte s kolegy otevřeně a autenticky. Kurzy nejsou nahrávány.

 

Pro všechny

Kurzy jsou otevřeny knihovníkům ze všech typů knihoven. Pokročilým i začátečníkům.

PRINCIPY UPLATŇOVANÉ V INOVAČNÍCH KURZECH KISKU

Proč se kurzu účastnit 

Kurz zahrnuje dvě online setkání, mezi nimi mají účastníci k dispozici e-learningovou podporu. 

Vzdělávat se můžete odkudkoliv. 

Zlepšíte si digitální kompetence. 

Vše je zasazeno do kontextu českých knihoven.

Poznáte nové tváře: jiné kolegy, zajímavé lektory a hosty.

 

PRO KOHO JE KURZ OBZLÁŠTĚ VHODNÝ

Přidejte se ke kolegům, kteří řeší podobné výzvy a problémy

Ideální je kurz pro dětské knihovníky, školní knihovníky, ředitele knihoven a metodiky.

Můžete se však přihlásit, i když do této kategorie nespadáte. Z čistého zájmu, zvědavosti či zápalu pro věc.

KDY SE POTKÁME ONLINE

Zapište si do diáře

pondělí 15. 11. 9:00-16:00

úterý 16.11. 9:00-16:00

 

ČEMU A KDY SE BUDEME VĚNOVAT

Jízdní řád

I. setkání // 15.11.

6 hodin

9:009:30

Teoretický a praktický kontext toho, proč (ne)budovat v knihovnách otevřené dílny

 

9:30–12:00

Podnikavost a kreativita 

 • Proč potřebujeme podnikavost a kreativitu rozvíjet už u mladších školních dětí?

 • Kde hledat inspiraci a jak ji dětem předkládat?

 • Proč tak rádi kucháme plyšáky nebo si hrajeme na nerudné dědky?

 • A jak snadno vést děti k rozvoji jejich silných stránek?

 • Jak zapojit do podnikavých aktivit celé rodiny?

Dozvíme se také, jak Prototýpci pomocí nízkonákladových a jednoduchých výzev, rozvíjejí klíčové kompetence k podnikavosti. 

13:00–16:00

Rozvoj otevřených dílen 

 • Impulsy a motivace

 • Výzvy a překážky

 • Příklady dobré praxe a doporučení

 • Rozpory a příležitosti

Ukázky a reflexe toho, jak jsou v zahraničních a českých knihovnách zakládány otevřené dílny, jaké impulsy, motivace, výzvy a překážky překonávají. Součástí odpoledne je i blok Inspirace, kde budou uváděný příklady dobré praxe a doporučení od kolegů a kolegyň z knihoven, které přijmou naše pozvání.

II. setkání // 16.11.

6 hodin

9:009:30

Sdílení dojmů z prvního dne

 

9:3012:00

Od nápadu k prototypu 

 • Jak z dětí dostat nápady? 

 • Proč má smysl cíleně rozvíjet divergentní myšlení? 

 • Proč se hodí dát prostor prokrastinaci a nudě? 

 • A jak s dětmi nápad dál rozpracovat?

Vyzkoušíme si jednoduché, ale účinné techniky na rozvoj divergentního myšlení, kreativity a odcházet budeme s nápady pro práci s dětmi, které se dají hned využít.

13:00–16:00 

Rozvoj otevřených dílen 

 • Partnerství a spolupráce

 • Možné směry dalšího vývoje 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info