Digitální kompetence jako nástroj intelektuální svobody a aktivního občanství

RNDr. Michal Černý Mgr. Anna Puchovská

Digitální kompetence podle Evropské komise potřebuje každý občan, aby mohl aktivně vykonávat své občanství. Zaměříme se především na to, jaké konkrétní digitální kompetence nalezneme v modelu DigComp, co si pod nimi představit a také na to, jak je integrovat do života a vzdělávacích aktivit knihoven. Rozvoj digitálních kompetencí v knihovně je podstatným pilířem v budování demokratické otevřené občanské společnosti.

Kapacita kurzu je již vyčerpána.

Registrujete se nyní jako náhradník. Pokud někdo z přihlášených svou účast zruší, dáme vám určitě vědět! :)

Chci se kurzu účastnit

 

Online

Kurzy probíhají zcela online. Připojte se odkudkoliv.

 

Bezpečné prostředí

Sdílejte s kolegy otevřeně a autenticky. Kurzy nejsou nahrávány.

 

Pro všechny

Kurzy jsou otevřeny knihovníkům ze všech typů knihoven. Pokročilým i začátečníkům.

PRINCIPY UPLATŇOVANÉ V INOVAČNÍCH KURZECH KISKU

Proč se kurzu účastnit 

Kurz zahrnuje dvě online setkání, mezi nimi mají účastníci k dispozici e-learningovou podporu. 

Vzdělávat se můžete odkudkoliv. 

Zlepšíte si digitální kompetence. 

Vše je zasazeno do kontextu českých knihoven.

Poznáte nové tváře: jiné kolegy, zajímavé lektory a hosty.

 

PRO KOHO JE KURZ OBZLÁŠTĚ VHODNÝ

Přidejte se ke kolegům, kteří řeší podobné výzvy a problémy

Ideální je pro učící knihovníky, ředitele knihoven, knihovníky pracující s dětmi, mládeží i dospělými, metodiky, případně učitele.

Můžete se však přihlásit, i když do této kategorie nespadáte. Z čistého zájmu, zvědavosti či zápalu pro věc.

KDY SE POTKÁME ONLINE

Zapište si do diáře

úterý 12. 10. 8:30-11:30, 12:30-16:30 (povinné online setkání)

středa 13. 10. 8:30-12:30, 13:30-16:30 (povinné online setkání)

Možnost online konzultací s lektorem: 27. 10. 9:00-13:00

 

 

 

 

 

 

DOPORUČENÉ ZDROJE

Když vás toto téma zajímá

  • ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Masarykova univerzita, 2019.
  • FALLOON, Garry. From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development, 2020, 68.5: 2449-2472.
  • GUILLÉN-GÁMEZ, Francisco D., et al. Analysis of teachers’ pedagogical digital competence: Identification of factors predicting their acquisition. Technology, Knowledge and Learning, 2020, 1-18. Digivyuka. Dostupné z: https://www.digivyuka.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info