Designové myšlení v remote formátu

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá a Bc. Marek Malík

V kurzu se seznámíte s kreativním procesem designového myšlení, jeho epistemologií pro informační studia a knihovnictví a významem pro inovace.

První setkání se budeme poznávat a vzájemně sdílet svá očekávání a potřeby. Budeme si povídat o tom, jaké výzvy a příležitosti jsou ve vaší knihovně aktuální a na čem si chcete designový proces vyzkoušet. Další setkání bude navrženo na míru vašim potřebám a budou se prakticky zaměřovat na klíčové části designového procesu, kterým budeme společně procházet.

Můžeme se dle potřeb skupiny v kurzu pohybovat v oblastech vylepšování stávajících služeb, návrhu nových služeb, vylepšování uživatelské přívětivosti webových stránek knihovny, designového myšlení online, leadershipu a zlepšování interní komunikace v organizaci.

 

Chci se kurzu účastnit

 

Online

Kurzy probíhají zcela online. Připojte se odkudkoliv.

 

Bezpečné prostředí

Sdílejte s kolegy otevřeně a autenticky. Kurzy nejsou nahrávány.

 

Pro všechny

Kurzy jsou otevřeny knihovníkům ze všech typů knihoven. Pokročilým i začátečníkům.

PRINCIPY UPLATŇOVANÉ V INOVAČNÍCH KURZECH KISKU

Proč se kurzu účastnit 

Kurz zahrnuje dvě online setkání, mezi nimi mají účastníci k dispozici e-learningovou podporu. 

Vzdělávat se můžete odkudkoliv. 

Zlepšíte si digitální kompetence. 

Vše je zasazeno do kontextu českých knihoven.

Poznáte nové tváře: jiné kolegy, zajímavé lektory a hosty.

 

PRO KOHO JE KURZ OBZLÁŠTĚ VHODNÝ

Přidejte se ke kolegům, kteří řeší podobné výzvy a problémy

Účast na kurzu může pomoci všem knihovníkům, kteří se podílejí na tvorbě nových služeb, ať už fyzických či digitálních. Zvláště zajímavý může být pro ředitele knihoven, aby designový princip byli schopni ve své organizaci uchopit, metodiky či ty, kteří ve své knihovně dělají všechno sami "od A do Z". Poučný pro Vás kurz může být také tehdy, když zrovna navrhujte nový web, nebo chystáte rekonstrukci knihovny.

Můžete se však přihlásit, i když do této kategorie nespadáte. Z čistého zájmu, zvědavosti či zápalu pro věc.

KDY SE POTKÁME ONLINE

Zapište si do diáře

20.10. 9:00-16:00

16.12. 9:30-16:30

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info