Inovační kurzy pro knihovníky – KISK 4 LibFuture

Online inovační kurzy pro knihovníky

Objevujte digitální technologie,
potkávejte kolegy z knihoven i experty z jiných oborů,
naučte se používat nové nástroje a přístupy,
sdílejte s kolegy dobrou praxi,
hledejte možnosti pro své služby,
vytvářejte s námi knihovny budoucnosti.

Prozkoumat kurzy

  •  

Zdarma

Vstup do všech kurzů je plně zdarma. Kurzy jsou podpořeny z programu VISK 2.

 

Online

Kurzy probíhají zcela online. Připojte se odkudkoliv.

 

Bezpečné prostředí

Sdílejte s kolegy otevřeně a autenticky. Kurzy nejsou nahrávány.

 

Pro všechny

Kurzy jsou otevřeny knihovníkům ze všech typů knihoven. Pokročilým i začátečníkům.

Design vzdělávacích objektů pro online vzdělávání v knihovnách

Michal Černý Dominika Šolcová
18. 11. 2022, 9:00-12:00

Přemýšlíte nad tím, jak prostřednictvím online vzdělávání někoho něco naučit? Jaké objekty zvolit a jak je designovat tak, aby plnili svůj primární cíl, totiž vzdělávat? V semináři se zaměříme na kroky designu tak, jak s nimi pracuje FAO metodika a propojíme ji s konkrétními zkušenostmi z českého akademického i knihovnického prostředí.

Chci se kurzu účastnit

Didaktické přístupy k využití digitalizovaného bohatství

Pavlína Mazáčová, Jan Vokřál
21. 11. 2022, 9:00-12:00

Paměťové instituce, příkladně Europeana, disponují jedinečným digitalizovaným fondem. Uvažujete nad tím, jak unikátní dědictví zviditelnit ve vzdělávacích či osvětových aktivitách? V průběhu semináře si ukážeme praxi paměťových institucí a projektů, které digitalizovanou paměť úspěšně didakticky využívají. Poznáte edukační a kurátorské přístupy k různorodému digitalizovanému fondu, mj. ve spolupráci s učiteli. Bude nás zajímat, zda a jak lze i zdánlivě nezajímavá kulturní témata zpracovat lákavě pro uživatele 21. století. Na seminář volně navazuje workshop Twine a tvorba DVZ - představí vám (a vyzkoušíte si) webový nástroj pro tvorbu vzdělávacího obsahu s využitím digitalizované kulturní paměti.

Chci se kurzu účastnit

Psychologická bezpečnost v online vzdělávání

Michal Černý, Dominika Šolcová
23. 11. 2022, 9:00-12:00

Kybernetická bezpečnost může mít mnoho vrstev a podob. V tomto kurzu se zaměříme na psychologickou bezpečnost. Jejím obsahem je podpora studenta a procesu jeho edukace tak, aby se v rámci práce v konkrétním prostředí cítil bezpečně, což mu umožní se učit. Pokusíme se projít témata jako je nastavené komunikace, design bezpečného prostředí, práci se sociálním či komunikačním odloučením nebo práci s diskusemi a volbu konkrétních nástrojů. Psychologická bezpečnost je specifická tím, že ji autor kurzu (a nebo tutor) mohou velice dobře ovlivňovat a pracovat s ní. Důraz bude kladen na praktickou implementaci a diskusi o jednotlivých tématech.

Chci se kurzu účastnit

Twine a tvorba DVZ

Jan Vokřál, Pavlína Mazáčová
28. 11. 2022, 8:30-12:00

Během online workshopu si vyzkoušíme praktickou činnost tvorby digitálního vzdělávacího materiálu ve webovém nástroji Twine. Společným výstupem kurzu by měl být jednoduchý interaktivní příběh, ve které využijeme práci s digitálním kulturním dědictvím. Jak mohou vypadat výstupy z Twinu se můžete podívat na portálu projektu Humanitní vědy dokořán. Případně si můžete zkusit zahrát některou twinovou hru na platformě The Interactive Fiction Database. Kurz je určen komukoliv, kdo projeví zájem a chuť vyzkoušet něco nového, není třeba mít nějaké konkrétní znalosti HTML nebo CSS, vše si ukážeme během společného tvoření v Twinu. Doporučujeme před tímto kurzem navštívit kurz Didaktické přístupy využití digitalizovaného bohatství, který teoreticky ukotvuje to, co se prakticky bude dít v tomto kurzu. Nejedná se však o nutnou prerekvizitu pro tento kurz, návštěva obou kurzů Vám však může vytvořit ucelenější pohled na tvorbu v Twinu. Kurz bude každopádně pochopitelný i jako samostatná výuková jednotka.

Chci se kurzu účastnit

Knihovny a jejich úloha v hnutí "makerů"

Šárka Matoušková
30. 11. 2022, 9:00-12:00

Šicí stroje v knihovnách? 3D tisk jako nový druh služby? Roboti ve vzdělávacích programech? Kutilství, tvoření a otevřené dílny v knihovnách stále pevněji nalézají své místo. Jak ale tyto fenomény zapadají do vize knihovnictví pro 21. století? A je knihovník-maker pracovní pozicí budoucnosti? V kurzu se zaměříme na nejpalčivější současné problémy otevřených dílen v knihovnách, i na možné způsoby, jak se s nimi vypořádat. Nemáme recept na zázračná řešení, ovšem dokážeme se učit ze zkušeností našich i druhých – pojďme je sdílet!

Chci se kurzu účastnit

Efektivní vizualizace dat pro knihovníky

Tomáš Marek
29. 11. 2022, 9:00-12:00

Pandemie nového koronaviru šla ruku v ruce s pandemií datové grafiky: média každý den přinášela dosud nevídané objemy grafů a infografik nad nejnovějšími statistikami o počtech případů, úmrtí či "vyočkovaných" dávkách. K předávání těchto dat se využívají rozličné grafické metody: běžné statistické grafy (sloupcové, koláčové), ale i pokročilejší kartogramy nebo korelační diagramy. Jak je správně číst a nenechat se jimi manipulovat? A jak grafy tvořit tak, abychom dobře podpořili svůj argument třeba ve výroční zprávě knihovny? Prakticky pojaté setkání ukáže, jak využít efektivní grafickou komunikaci dat v profesním i osobním životě.

Chci se kurzu účastnit

Online tutoring v e-vzdělávání

Monika Martonová
5. 12. 2022, 9:00-12:00

Víte, co všechno obnáší tutoring e-learningového kurzu? Napadá vás, jakým způsobem efektivně nastavit komunikaci mezi tutorem a studenty? O tomto a mnohém dalším si budeme povídat na online workshopu, v jehož praktické části si také ukážeme, jaké nástroje je možné využívat při tutorování. Vyzkoušíme si definovat vzdělávací cíle kurzu a naučíme se, jak správně formulovat zpětnou vazbu, aby byla pro studenty motivační a přínosná.

Chci se kurzu účastnit

Moderní nástroje a hry pro rozvoj informatického myšlení a porozumění řeči strojů

Radek Dobrovolný
6. 12. 2022, 10:00-13:00

Kurz bude zaměřený na rozvoj Informatického myšlení v prostředí knihoven. Na začátku si definujeme základní pojmy a ukážeme moderní nástroje pro rozvoj informatického myšlení. Budeme se soustředit na rozdělení nástrojů na cílové skupiny (děti, studenti, senioři, nezaměstnaní, ...) a některé si i prakticky vyzkoušíme. Projdeme si dostupné informační zdroje a místa, kde je získavat (v češtině a angličtině). V závěrečné fázi si probereme nápady jak sestavit vzdělávací program informatického myšlení v knihovně, jaké nástroje použít a motivace, proč takové kurzy do programu knihovny zařazovat.

Chci se kurzu účastnit

Adaptace na svět, který skončil včera: foresight a trendspotting v knihovnictví

Petr Škyřík
1. 12. 2022, 9:00-12:00

Zajímá vás budoucnost? Mapování a předpovídání trendů a společenských výzev, které ovlivní svět v následujících desetiletích? A jaké trendy budou mít největší vliv na kvalitu života v Česku? Budeme společně diskutovat, jak poznat, které trendy a události budou ovlivňovat budoucí společenský vývoj a jak se bude měnit chování a preference našich uživatelů. Představíme si metody strategického foresightu, trendspottingu a mapování megatrendů.

Chci se kurzu účastnit

Téma dezinformací a mediálního vzdělávání v knihovně

Veronika Batelková
7. 12. 2022, 9:00-12:00

V první části kurzu se podíváme na témata dezinformací, ověřování zdrojů a manipulativní techniky, popovídáme si o proměnách mediálního světa, sociálních sítí a kritickém myšlení. Ve druhé části webináře si přiblížíme způsoby, jak toto téma jednoduše zařazovat do (nejen) vzdělávacích programů knihoven.

Chci se kurzu účastnit

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info