Metody kritického myšlení v online prostředí

Mgr. Monika Martonová

Tento kurz přispívá k rozvoji schopnosti kriticky přemýšlet nad problémy, analyzovat je, hodnotit zdroje a rozeznat validní argument od argumentačního faulu či manipulace. Metody kritického myšlení pomáhají vyvarovat se unáhleným soudům, bezmyšlenkovitému přejímání cizích názorů a práci s nevhodnými informačními zdroji či dezinformacemi, které dnes zdaleka nemají jen textovou podobu. Kromě představení několika praktických metod, které si v kurzu vyzkoušíme na vzorových tématech, si ukážeme efektivní způsoby, jak zformulovat vlastní myšlenky a názory.

Cílem tohoto kurzu je zobrazit rozmanitost použití kritických metod a strategií při práci se vzdělávacími materiály a poukázat na důležitost racionality v kontextu celoživotního učení.

Začít studovat

Bez popisku

TÉMATA KURZU

Pestrá a aktuální témata

Kurz vás seznámí s následujícími tématy ve vztahu k digitálním technologiím:

Začít studovat

argumentace

kognitivní zkreslení

manipulace

rychlé a pomalé myšlení

analytické kreativní metody

strategie pro posilování kritického myšlení

vliv mýtů 

ověřování informací z internetu

 

PRO KOHO JE KURZ OBZLÁŠTĚ VHODNÝ

Přidejte se k těm, kteří čelí budoucím výzvám

Kurz vám může pomoci například pokud:

Začít studovat

 podílíte se na vzdělávání dětí či dospělých

jako knihovník/knihovnice rozvíjíte u svých uživatelů kompetence souvisejícími s technologiemi

pracujete v neziskovém sektoru a rádi byste se zorientovali v možnostech, jak podpořit kritické myšlení a úroveň (online) diskusí

Kurz je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021.

Poznejte autorku kurzu

Mgr. Monika Macháňová


e‑mail:

Monika Martonová je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví, konkrétně magisterské specializace Technologie ve vzdělávání. Nyní na katedře působí jako interakční designérka v projektu Humanitní vědy dokořán, který se zabývá digitalizovaným kulturním dědictvím. Tématu kritické myšlení se věnuje v rámci tvorby, realizace, evaluace i redesignu několika e-learningových kurzů pod záštitou Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info