Metody kritického myšlení v online prostředí

Mgr. Monika Martonová

Tento kurz přispívá k rozvoji schopnosti kriticky přemýšlet nad problémy, analyzovat je, hodnotit zdroje a rozeznat validní argument od argumentačního faulu či manipulace. Metody kritického myšlení pomáhají vyvarovat se unáhleným soudům, bezmyšlenkovitému přejímání cizích názorů a práci s nevhodnými informačními zdroji či dezinformacemi, které dnes zdaleka nemají jen textovou podobu. Kromě představení několika praktických metod, které si v kurzu vyzkoušíme na vzorových tématech, si ukážeme efektivní způsoby, jak zformulovat vlastní myšlenky a názory.

Cílem tohoto kurzu je zobrazit rozmanitost použití kritických metod a strategií při práci se vzdělávacími materiály a poukázat na důležitost racionality v kontextu celoživotního učení.

Začít studovat

  •  

KISK VŠEM

Netutorované e-learningové kurzy jsou určeny pro odborníky a zájemce z různých oborů.

 

Online

Kurzy probíhají zcela online. Připojte se odkudkoliv.

 

Symbolický poplatek

Registrace je spojena se symbolickým poplatkem 199 Kč.

 

Certifikát

Kurzy jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání
FF MU Brno.

TÉMATA KURU

Pestrá a aktuální témata

Kurz vás seznámí s následujícími tématy ve vztahu k digitálním technologiím:

Začít studovat

argumentace

kognitivní zkreslení

manipulace

rychlé a pomalé myšlení

analytické kreativní metody

strategie pro posilování kritického myšlení

vliv mýtů 

ověřování informací z internetu

 

PRO KOHO JE KURZ OBZLÁŠTĚ VHODNÝ

Přidejte se k těm, kteří čelí budoucím výzvám

Kurz vám může pomoci například pokud:

Začít studovat

 podílíte se na vzdělávání dětí či dospělých

jako knihovník/knihovnice rozvíjíte u svých uživatelů kompetence souvisejícími s technologiemi

pracujete v neziskovém sektoru a rádi byste se zorientovali v možnostech, jak podpořit kritické myšlení a úroveň (online) diskusí

Kurz je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021.

Poznejte autorku kurzu

Mgr. Monika Martonová


e‑mail:

Monika Martonová je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví, konkrétně magisterské specializace Technologie ve vzdělávání. Nyní na katedře působí jako interakční designérka v projektu Humanitní vědy dokořán, který se zabývá digitalizovaným kulturním dědictvím. Tématu kritické myšlení se věnuje v rámci tvorby, realizace, evaluace i redesignu několika e-learningových kurzů pod záštitou Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info