Tematické publikace

ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání.1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.

ČERNÝ, Michal. Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 53-73. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-4.

ČERNÝ, Michal. Kreativní práce s informacemi.1. vyd. Brno: Flow, 2018. 169 s. ISBN 978-80-88123-20-0.

ČERNÝ, Michal. Inovace kurzu Kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzuITlib. Informačné technológie a knižnice, Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 19-23. ISSN 1336-0779.

KOVÁŘOVÁ, Pavla, Nikola HÁLOVÁ a Tereza POJEZNÁ. Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online Kurzu práce s informacemiProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 68-99. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-5.

ČERNÝ, Michal. Information Literacy as a Prerequisite for Effective Work with Information Sources. In INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. 1. vyd. Praha: Albertina icome Praha, 2018. ISSN 1801-2213.

ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.

ČERNÝ, Michal. Curating content as a way to promote interesting resources. In INFORUM 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2017. 19 s. ISSN 1801-2213.

ČERNÝ, Michal. Distance education via webinars: research and practice. In Jan Beseda.DisCo 2016: Towards open education and information societ: 11th conference reader. Prague: Center for Higher Education Study, 2016. s. 12-24, 13 s. ISBN 978-80-86302-62-1.

ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.

KOVÁŘOVÁ, Pavla a Gabriela ŠIMKOVÁ. Evidence-Based Learning Approach in Evaluation of Information Literacy Education. In Kurbanoglu, S.; Spiranec, S.; Grassian, E.; Mizrachi, D.; Catts, R.. Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Switzerland: Springer, 2014. s. 560-569, 10 s. ISBN 978-3-319-14135-0. doi:10.1007/978-3-319-14136-7_59.

ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow, Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406.

KOVÁŘOVÁ, Pavla a Iva ZADRAŽILOVÁ. The Influence of Technological Changes on the Definition of Information Literacy. In Serap Kurbanoglu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sonja Špiranec. Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Neuveden: Springer, 2013. s. 118-125, 8 s. ISBN 978-3-319-03918-3. doi:10.1007/978-3-319-03919-0_14.

CHYTKOVÁ, Dagmar. Metody kritického a kreativního myšlení v informačním vzdělávání. In Silvia Stasselová a Judita Kopáčiková. INFOS 2013. Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia. Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie. Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti. Bratislava, 2013. s. 75-82. ISBN 978-80-89586-07-3.

CHYTKOVÁ, Dagmar. Kritické a kreativní myšlení v informačním vzdělávání. In PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Pavla Gajdošíková. Knihovny současnosti 2012. 1. vyd. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. s. 46-52. ISBN 978-80-86249-65-0.

CHYTKOVÁ, Dagmar. Kurz práce s informacemi: Jak to bylo a co bude dál? ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3, č. 3, s. 76-85. ISSN 1804-2406.