Lidé

Tvůrci a autoři kurzů působí na KISKu, a na jeho profilaci Technologie ve vzdělávání (EDTECH KISK).

RNDr. Michal Černý

Garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání

Je garantem vzděláních technologií na Kisku, kde se věnuje především tématům digitálních kompetencí, učící se společnosti, online vzdělávání a školním aplikacím edTechu. Je autorem mnoha knih i výzkumných studií. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a teologii.

WebTwitter, InstagramSlideshareScholar

Mgr. Hana Tulinská

Vyučuje edtechové předměty a tvoří online kurzy na KISKu. Věnuje se informační gramotnosti, sebeřízenému učení. Vystudovala andragogiku se sociologií, informační studia a knihovnictví, nyní studuje pedagogiku v doktorském studiu na Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MUNI.

E-portfolio

Mgr. Kateřina Hošková

Tutorka a autorka kurzů

Kateřina Hošková je absolventkou KISKu a již řadu let se zabývá online vzděláváním. Dlouhodobě se věnuje tutorování online kurzů, byla spoluautorkou a dlouholetou tutorkou online kurzu Kurz práce s informacemi, v současné době tutoruje na MU Kurz projektového managementu a Metody kritického myšlení a kurzy realizované Moravskou zemskou knihovnou v Brně pro knihovníky, kteří si chtějí doplnit odborné knihovnické vzdělání či zvýšit kvalifikaci v prostředí kurzy.knihovna.cz - Knihovnický kurz, Služby knihoven, Knihovník v přímých službách a Referenční knihovník.