EDTECH.CZ – KISK

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání

Kurz je koncipován jako dvou- či třísemestrální (dle volby studenta – třetí semestr může věnovat psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku) a vede k zisku osvědčení ve smyslu § 9 odst. 1. písmene d) bod 3 zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Vzdělávací obsah kurzu klade nad rámec obecného pedagogického minima důraz na vztah technologií a vzdělávání, ve shodě s přijatou Strategií digitálního vzdělávání v ČR. Záměrem kurzu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí také technologické dovednosti tak, aby absolvent studia byl schopen nejen vykonávat pedagogickou činnost, ale především působit ve školní praxi jako pedagog pro 21. století, který aktivně vytváří digitální učební materiály, spravuje  e-learning, komplexně ve škole rozvíjí vzdělávací technologie a implementuje je do každodenního vzdělávacího procesu. 

Jaké budou předměty?

Pro absolvování studia jsou povinné následující předměty:

 1. Design vzdělávacího procesu (VIKED01 nebo VIKMB35)
 2. Vzdělávací technologie (VIKED03 nebo VIKMB41)
 3. Učící se společnost (VIKED02 nebo VIKMA16)
 4. Pedagogická psychologie (VIKED05 nebo VIKMB57)
 5. Praxe a stáže (VIKED04 nebo VIKMB22)
 6. Komisionální zkouška z pedagogické způsobilosti se zaměřením na technologie ve vzdělávání (VIKED06)

Pro případné zájemce jsou doporučené další předměty studijní profilace Technologie ve vzdělávání.

 • Studenti MU si zapisují jednotlivé předměty s kódem VIKMB35, VIKMB41, VIKMB22 a VIKMA16 a VIKMB57, po jejich absolvování si zapíší předmět VIKED06 (lze tak učinit již v tom semestru, v němž očekávají splnění všech předmětů).
 • Zájemci, kteří kurz absolvují v rámci celoživotního vzdělávání, si zakoupí kurz v Obchodním centru MU. Zapisují si jednotlivé předměty z nabídky VIKED01-05, po jejich absolvování si zapíší předmět VIKED06 (lze tak učinit již v tom semestru, v němž očekávají splnění všech předmětů).

Jaké bude ukončení?

 1. Absolvování jednotlivých předmětů (Design vzdělávacího procesu, Vzdělávací technologie, Učící se společnost, Pedagogická psychologie).

 2. Absolvování praxe (40 hodin) na střední škole.

 3. Vypracování závěrečné práce v rozsahu 30-50 tisíc znaků včetně mezer, zpracované dle pokynů pro seminární práce. Tématem práce je konkrétní didaktický problém či téma.

 4. Složení ústní komisionální zkoušky (sestávající ze čtyř otázek z předmětů: Design vzdělávacího procesu, Vzdělávací technologie, Učící se společnost, Pedagogická psychologie) a obhajoba práce. Obhajoba práce a ústní zkouška se skládá v rámci předmětu Komisionální zkouška z pedagogické způsobilosti se zaměřením na technologie ve vzdělávání (VIKED06), který je vypisován každý semestr.

Po splnění výše uvedených podmínek frekventant obdrží osvědčení o absolvování. Zisk dokladu o pedagogické způsobilosti je povinně vázán na titul magistr (nebo inženýr) z některého z oborů, pro něž je kurz studia pedagogiky určen. Studentům, kteří ještě nemají magisterské studium ukončeno, bude vydán certifikát, transformovaný po složení státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce do právně závazného osvědčení o zisku pedagogické způsobilosti.

Pro koho?

Kurz je otevřený pro absolventy či studenty oborů:

 • Informační studia a knihovnictví
 • Teorie interaktivních médií
 • Informatika a aplikovaná informatika
 • Mediální studia

U dalších oborů bude příbuznost zaměření kurzu posuzována individuálně.

Za kolik?

Cena je stanovena na 12 600 Kč pro zájemce z praxe. Pro studenty Masarykovy univerzity je kurz nabízen bezplatně. Pro absolventy KISKu je nabízena sleva 70 % z plné ceny kurzovného.

Jaký je význam osvědčení?

Studium kurzu vede k zisku osvědčení ve smyslu § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 233/2004 Sb.  a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (dle Standardu pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25 a 30 908/2005-25, 1 a). Osvědčení opravňuje k výkonu pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu jsou jeho součástí také technologické kompetence absolventa, který je schopen nejen vykonávat pedagogickou činnost, ale také spoluvytvářet prostředí školy pro 21. století a být tím, kdo aktivně tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a v každodenní školní praxi komplexně rozvíjí vzdělávací technologie.

Díky tomuto kurzu tak budete vybaveni kompetencemi pro:

 • Akreditaci a poskytování kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Přímý výkon učitelského povolání
 • Tvorbu a design vzdělávacích objektů
 • Rozvoj ICT ve školním prostředí, ale také ve firmách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info