Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jedním ze specifik edTech na KISKu je zaměření se na systematickou pomoc a rozvoj technických a technologických dovedností pedagogů z praxe. Snažíme se spojovat akademické prostředí a jeho možnosti s potřebami učitelů „v bojové linii“. Tyto kurzy nejen představujují určitou základní nabídku našich edukačních aktivit směrem k učitelům, ale současně jsou součástí jisté širší lidské infrastruktury edTechu, neboť jsou spojené s mnoha našimi spolupracujícími lektory.

Jistou kostru těchto aktivit nesou kurzy, které vznikli buď přímo v rámci projektu Interes nebo v jeho průběhu. Jde především o kurzy s menší časovou dotací, které se snaží rozvíjet konkrétní kompetence pedagogů v co nejkratším časovém úseku:

 • Základní technologie pro podporu inklusivního vzdělávání (pro slabozraké a nevidomé) pomocí dotykových zařízení
 • 3D tisk a 3D skener ve školním prostředí
 • 3D tisk ve školním prostředí
 • Audit a reflexe využití a implementace ICT do edukačního procesu a života školy
 • Audit a reflexe využití ICT do edukačního procesu a života školy
 • Audit informačních technologií ve škole
 • Digitální informační kurátorství
 • ICT ve školním prostředí – informace v rukou učitele
 • ICT ve školním prostředí – tvorba vizí a plánů
 • Informatické myšlení ve výuce společenských věd
 • Kurz práce s informacemi
 • Práce s interaktivní tabulí
 • Ředitel ve 21. století
 • Sociálně patologické jevy v kyberprostředí a jejich prevence
 • Učitel a práce s dotykovým zařízením
 • Úvod do problematiky sociálních sítí pro pedagogy
 • Využití dotykových zařízení při výuce anglického jazyka
 • Využití dotykových zařízení při výuce německého jazyka (pro 2. stupeň základních a středních škol)
 • Využití dotykových zařízení při výuce ruského jazyka
 • Využití dotykových zařízení ve vychovatelství a školních volnočasových aktivitách
 • Využití dotykových zařízení ve výuce angličtiny
 • Využití dotykových zařízení ve výuce českého jazyka a literatury
 • Využití dotykových zařízení ve výuce českého jazyka a literatury
 • Využití dotykových zařízení ve výuce českého jazyka a literatury
 • Využití dotykových zařízení ve výuce dějepisu
 • Využití dotykových zařízení ve výuce dopravní výchovy (pro 1. stupeň základních škol)
 • Využití dotykových zařízení ve výuce francouzského jazyka
 • Využití dotykových zařízení ve výuce fyziky a astronomie
 • Využití dotykových zařízení ve výuce hudební výchovy
 • Využití dotykových zařízení ve výuce chemie
 • Využití dotykových zařízení ve výuce informatiky
 • Využití dotykových zařízení ve výuce matematiky
 • Využití dotykových zařízení ve výuce náboženství
 • Využití dotykových zařízení ve výuce občanské výchovy a základů společenských věd
 • Využití dotykových zařízení ve výuce pracovních činností
 • Využití dotykových zařízení ve výuce prvouky
 • Využití dotykových zařízení ve výuce přírodopisu a biologie
 • Využití dotykových zařízení ve výuce výtvarné výchovy
 • Využití dotykových zařízení ve výuce výtvarné výchovy
 • Využití dotykových zařízení ve výuce zeměpisu
 • Zásady správného citování dle normy ČSN ISO 690
 • Koordinátor ICT
 • Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání