EDTECH.CZ – KISK

Pro uchazeče o studium

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi - od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se.

EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat od 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.

Více informací o studiu a předmětech.

Studium Technologií ve vzdělávání je profilačním studiem Informačních studií a knihovnictví

Pro koho je obor vhodný?

Technologie ve vzdělávání jsou širokým syntetizujícím oborem. Na KISKu podporujeme individuální vzdělávací plány studentů, kteří si tak mohou stanovit vlastní směřování a vzdělávací cíle. Mohou se k nám přihlásit také ti studenti, kteří se doposud věnovali jinému zaměření a EdTech je pro ně něčím, co by je lákalo. Podle našeho názoru je tento obor zajímavý pro studenty, kteří se zabývají například těmito oblastmi:

 • informační studia a knihovnictví
 • pedagogika
 • andragogika
 • teorie interaktivních médií
 • informatika
 • psychologie
 • social media marketing
 • mediální studia a žurnalistika
 • grafický design

Možné uplatnění absolventů

Learning experience designer a educational technologist

 • Designer e-learningových kurzů a digitálních vzdělávacích objektů
 • Manažer edukačních programů a projektů
 • Komunikační a informační designer
 • EdTech startupista, podnikatel v oblasti vzdělávání
 • Administrátor vzdělávacích systémů, LMS, digitálních knihoven a webů
 • Akademický pracovník

Andragog

 • Lektor informačního vzdělávání, sebeřízeného vzdělávání
 • Lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Facilitátor učící se komunity či organizace
 • Konzultant osobního rozvoje a vzdělávání
 • Kurátor digitálního obsahu, publicista v oblasti technologií a vzdělávání
 • Manažer firemního vzdělávání
 • Učící knihovník

Pedagog

 • ICT metodik ve školách či jiných organizacích
 • Učitel informační výchovy na SŠ
 • Učitel odborných předmětů na knihovnických VOŠ a SŠ
 • Pracovník ve školních informačních centrech či školní knihovně

Máte zájem?

Podejte si (a zaplaťte) do konce dubna přihlášku a těšte se na dopis, kterým vás pozveme na přijímací zkoušky. Ty jsou ústní a mají formu skupinového pohovoru. Těšíme se na vás.

Rádi byste se na něco zeptali? Sem s tím!

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška má charakter rozpravy. Student by v ní měl prokázat základní orientaci v oboru, motivaci pro studium a případně mít představu o tom, co by rád dva roky na KISKu dělal. Součástí zkoušky může být také elementární orientace v tématech informační vědy.

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

John Fitzgerald Kennedy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info