Projekty

Činnost pracovní EdTech skupiny je do značné míry ovlivněna grantovou politikou, která nabízí stále nové možnosti rozvoje v oblastech, které by jinak zůstaly na okraji našeho zájmu nebo jsme se jim nemohli věnovat vůbec. Projekty prozatím mají spíše rozvojový nebo inovační charakter, ale snažíme se v nich uplatňovat také možnosti výzkumů, které jsou poté presentovány na různých konferencích či jiných výstupech.

Zde uvádíme pro přehlednost zásadní projekty, do kterých jsme se v poslední době zapojili. Obecně je možné k nim říci, že často integrují knihovnictví a technologie (jde především o projekty VISK) nebo informační vzdělávání s EdTechem. Zatímco řada jiných pracovišť může trpět tím, že grantové projekty fragmentarizují nebo rozmělňují činnost pracovní skupiny, v případě EdTechu jde spíše o aktivity spojené s větším napojením na praxi anebo způsobující silnější oborové vazby.

Aktuální projekty

Úspěšně ukončené projekty

OPVK projekty:

  • SITMU  Standardizace informační gramotnosti na MU: Projekt se věnoval inovacím předmětů do kterých bylo možné zapojit více technologií a také vývoji celouniverzitního ICT kurzu.
  • CEINVE — Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě: V rámci kurzu byly inovovány předměty Kurz práce s informacemi a kreativní práce s infomacemi a celkově rozvíjeno téma informačního vzdělávání.
  • INTERES — Tablety pro učitele:  Cílem projektu bylo vybavit vybrané školy dotykovými zařízeními a naučit učitele s nimi aktivně pracovat jak pro osobní potřebu, tak také v reálné výuce svých předmětů.

VISK:

FRMU:

Mezinárodní visegrádský fond:

Studentské projekty

Mimo tyto velké projekty gratntového schématu na KISKu vznikají také projekty studentské, které téma technologií ve vzdělávání aktivně rozvíjejí, jako například:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info