Psaní skriptu pro audionahrávky či edu podcasting

7. 10. 2019 Hana Tulinská

Obecná rada zní, pište, jak mluvíte. Přesně to totiž budete dělat, mluvit. Je důležité si uvědomit, že psaní pro čtení a psaní pro poslech je trochu odlišné. Pokud zapomenete, vaše nahrávka může být dlouhá a šroubovaná. Můžete si vyzkoušet, zda vám více vyhovuje napsat si vše nebo pouze body. Pokud dokážete při nahrávání vycházet z bodů namísto čtení textu, šance na přirozený projev se zřejmě zvýší.

Cílová skupina a účel

Než se do psaní dáte, měli byste mít jasno, kdo je vaše cílová skupina. Vždy mějte před očima pár jejích zástupců. Pokud je nevidíte, protože jste se rozhodli dělat nahrávky pro veřejnost, může to být nakonec pro nikoho. S volbou cílové skupiny souvisí také volba vhodného jazyka. Jinak budete mluvit ke středoškolákům, jinak k vysokoškolským pedagogům.  S cílovou skupinou je také třeba ujasnit si, jaká je pozice vytvářené audionahrávky. Nese obsah lekce či výukové hodiny samotné? Je shrnutím lekce? Rozšiřuje lekci? Je určený pro prezenční studium? Pro distanční studium?

Struktura

Snažte se pro svůj skript najít vhodnou strukturu. Zejména na začátku vám může dobrá struktura ulehčit psaní. Pokud to neuděláte, může se vám vytvořit sama například tato: někde to začíná, někde to končí. Pracovat s ní však můžete volně, podle charakteru tématu a délky nahrávky. Typicky můžete využít strukturu Úvod, hlavní část, shrnutí, závěr. Hlavní část však ještě rozdělte. Hovoříte o třech vzdělávacích teoriích nebo nástrojích? Pak ke každé kategorii můžete přiřadit strukturu Úvod, vysvětlení, příklad.

Strukturu můžete proměnit v sadu cílů jednotlivých částí Uvést a zaujmout, představit konstruktivismus, vysvětlit tři základní aspekty, ukázat tři základní aspekty na příkladech didaktických situací, shrnout řečené a motivovat k poslechu další nahrávky.

Délka

Délka skriptu skriptu se dá snadno spočítat například pomocí tohoto počítadla. Ujasněte si předem, jak dlouhou nahrávku chcete vytvořit. Pokud pomineme rozhovory a audioknihy, je u nahrávek podobně jako u videí trendem „bite-size“, tedy raději více krátkých nahrávek, než jedna dlouhá. Jedna minuta je cca 150 slov.

Projev

Až skript dopíšete, zkontrolujte si věty. Ty by měly být krátké, snadno vyslovitelné. Do skriptu si můžete naznačit pomlky. Nebojte se na malou chvíli odmlčet a nadechnout. Naznačit si také můžete slova, na kterých chcete udělat důraz.

Příklady jednoduchých skriptů

Úvodní promo nahrávka k sérii podcastů Vzdělávací technologie. (Text připravený ke čtení. Sto padesát slov, cca jedna minuta.)

Co chci udělat?

Co chci říct?

Získat zájem

Možná patříte mezi pedagogy, kteří by rádi zlepšovali svou výuku a využívali, co nám nabízí současné technologie. Možná však zároveň cítíte, že času je málo a úkolů mnoho.

Představit

Mé jméno je Hana Tulinská a učím Vzdělávací technologie. Rádi bychom vám představili aktuální trendy ve vzdělávání v krátkých audionahrávkách. Získáte tak přehled, a budete lépe vědět kam dál. Nahrávky zároveň můžete poslouchat v autě, tramvaji, či po cestě do školy.

Uvést příklad

Témat je aktuálně dvacet. Můžete se například dovědět, k čemu je studentské digitální portfolio, co jsou to můky, co v praxi znamená otevřená univerzita, či jak se dá ve vzdělávání využít rozšířená realita.

Praktické informace

Všechny nahrávky jsou volně dostupné na platformě XYZ.

Ke každé nahrávce najdete také několik doporučených zdrojů.

Budeme moc rádi za sdílení, ale také za váš komentář či dotaz pod nahrávkou.

Rozloučit se

Přeji vám příjemný poslech, a také novou inspiraci pro vaše vzdělávání.

Nahrávka na téma Learning Management Systems. Body připravené k popsání v nahrávce.

Co chci udělat?

Co chci říct?

Uvedení tématu

Learning Management Systems jsou…

Uvedeme si tři příklady nejdostupnějších systémů…

Vysvětlení kontextu LMS

Volba systému se odvíjí od cílů, kterých chceme dosáhnout, ale také naší subjektivní vzdělávací teorie…

Konstruktivismus, konektivismus, otevřené vzdělávání…

Příklad LMS 1

Kontext

Použití

Mezi nejznámější systémy patří zřejmě Moodle…

Co s Moodlem svedete?

Open source…

Kdy zvolit Moodle?

Příklad LMS 2

Kontext

Použití

Dalším dostupným nástrojem je Google Classroom…

Co s Classroom svedete?

Google for Education…

Google Edu Group v česku…

Kdy zvolit GC?

Příklad LMS 3

Kontext

Použití

V případě Masarykovy univerzity je další možností IS MUNI…

Co s interaktivní osnovou svedete?

Lesk a bída interních systémů…

Kdy zvolit IS?

Shrnout

Call to action

Všechny tři představené systémy…

Pro další inspiraci navštivte stránku…

Více článků

Přehled všech článků