Menu

Magistr na KISKu

Navazující magisterské studium nabízí tři profilace: datový a informační management, design informačních služeb a technologie ve vzdělávání.

Výuka probíhá z velké části projektově, s důrazem na výzkumnou činnost úzce propojenou s praxí.

Průběh studia a povinnosti

Na KISKu studujeme vztahy mezi člověkem, informacemi a technologiemi v kontextu znalostní společnosti.

VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST

Dramatický vývoj v oblasti informačních technologií přináší stále nové výzvy. Zvyšuje se tak poptávka po expertních znalostech, které mají již několik let své pevné místo v naší výuce a jsou dále rozvíjeny v rámci výzkumných seminářů nebo přímo v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu jsou vzděláváni například v těchto tematických oblastech:

  • práce s informacemi (vyhledávání, organizování, uchovávání a využívání informací),
  • design a hodnocení informačních služeb a informačních systémů,
  • práce s daty a jejich analýza s cílem podporovat strategické rozhodování organizace,
  • systémy pro vzdělávání,
  • informační vzdělávání,
  • informační bezpečnost,
  • designové myšlení a mnohé další.

Během studia se lze výběrem konkrétních předmětů odborně profilovat v jedné ze tří nabízených profilací.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Klíčovým předmětem studia je dvousemestrální Aplikační seminář (APLS), v rámci kterého studenti pracují na svých vlastních projektech. Cílem takto nastaveného předmětu je vyzkoušet si práci v týmu a získání dovedností v oblastech řízení projektů a managementu inovací - to vše ve spolupráci s odborným mentorem.

 

Říkají o KISKu

Petra Dědičová

elektronické informační zdroje, vzdělávání (Ústřední knihovna VUT v Brně)

„Pojí věci historické s nejmodernějšími technologiemi.“

Knihovnictví je skvělý obor, který v sobě pojí věci historické s nejmodernějšími technologiemi a trendy. Knihovnictví dává základ pro širokou škálu pracovních příležitostí, záleží jen na vás, která z těch možností vás bude zajímat a přitahovat.

Olga Biernátová

koordinátor marketingu v knihkupectví Neoluxor

„Praktická část oboru je úžasná: konference, výjezdní semináře, projekty.“

KISK není obor, který vás za ručičku dovede až ke knihovnímu pultíku. Naopak nabízí velmi multioborovou výuku, která vám ukáže řadu cest, po kterých je možné se profesně vydat. Internet, design služeb, marketing, knihovny, informační práce, vědecká kariéra...

Líbí se mi modernost výuky, řada možností se specializovat, skvělý kolektiv a komunita. Úžasná je i praktická část oboru, konference, výjezdní semináře, projekty. Kdybych měla vrátit čas a vybírat si znova školu, moje volba bude na 100 % stejná.

Další reference

Přijímací řízení

Do navazujícího magisterského studia jsou studenti přijímání na základě skupinového pohovoru nad okruhy bakalářské zkoušky. Studenti, kteří během bakalářského studia na KISKu dosáhli studijního průměru do 1,8 a SZZk vykonali nejhůře za C, mohou být na základě žádosti přijati bez přijímacího řízení. Pokud splňujete tyto podmínky a máte podanou přihlášku do navazujícího magisterského studia, můžete poslat žádost o prominutí přijímacích zkoušek na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
Navazující magisterské studium na KISKu je možné absolvovat v prezenční formě nebo kombinované formě.

Aktuální termíny pro zájemce o studium. 

Nestihli jste den otevřených dveří? Nevadí. Navštívit na KISKu nás můžete ve všední dny kdykoliv. Průvodkyní vám bude Mgr. Sabina Kubisová.

Obecné informace o přijímacím řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FF MU v akademickém roce 2017/18 naleznete zde.

Přihláška

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu. Přihlášku je možné podat do 30. dubna 2017.

Přihláška v ISU