Menu

Bakalář na KISKu

Praxe i teorie, informační technologie (od knih po databáze) a informační věda.
Absolventi bakalářského studia na KISKu dovedou vyhledat a organizovat informace a zprostředkovat je uživatelům.

Přihláška Průběh studia a povinnosti

Klademe důraz nejen na odbornou průpravu, ale také na osobnostní rozvoj našich studentů.

Informace jsou všude kolem nás. Vyhledávání, organizace a zprostředkování informací uživatelům je stále žádanější služba. Absolventi KISKu tyto dovednosti využívají dennodenně v knihovnách, informačních centrech, coby informační profesionálové.

Proč na KISKu? Klademe důraz nejen na odbornou průpravu, ale také na osobnostní rozvoj našich studentů. Proto nabízíme i kurzy soft skills. Podporujeme komunitu studentů, absolventů i profesionálů z oboru. Podívejte se na doporučení stávajících studentů a absolventů KISKu.

Cíl oboru

Posláním pedagogů v oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a vytvářet systém smysluplného dalšího vzdělávání odborníků
z praxe.

Absolventi jsou připravováni na to, aby si dovedli poradit:

 • s teoretickými, metodologickými a etickými otázkami informační vědy a knihovnictví,
 • s tvorbou a managementem knihovních a informačních systémů,
 • se vzděláváním v oblasti informační výchovy,
 • s prací s informačními zdroji v digitálních knihovnách a databázových centrech ad. 

Dále jsou schopni aplikovat teoretické poznatky v knihovní a informační praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Velký důraz je kladen na rozvíjení soft skills (prezentačních dovedností, time managementu, řízení lidí) a kreativního myšlení.

Organizace studia

Kurikulum bakalářského programu je složeno z povinných kurzů, povinně volitelných kurzů a povinně volitelných praktických předmětů. Studium je uzavřeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Vedle toho si může student vybírat z kurzů dostupných v rámci celé univerzity. KISK lze studovat prezenční, nebo kombinovanou formou.

Kompetence absolventa

 • rozumí procesu vyhledávání, uchovávání a organizaci informací
 • ovládá práci s informačními technologiemi pro organizaci poznání
 • zná problematiku digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů
 • orientuje se v právních i etických aspektech práce s informacemi
 • zná knihovnické systémy a standardy
 • ví, jak používat výzkumné metody pro zjišťování informačních potřeb uživatele
 • orientuje se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti

Oblasti uplatnění

 • knihovny, informační centra
 • informační služby
 • akademická pracoviště
 • veřejné služby a neziskový sektor
 • média, PR a reklamní agentury
 • konzultační a poradenská činnost
 • start-up sféra, vlastní podnikání

Pracovní role

 • knihovník, informační specialista
 • akvizitér, katalogizátor, pracovník správy fondů, dětský knihovník, referenční knihovník, rešeršér
 • výzkumný pracovník
 • pracovník styku s veřejností
 • vydavatel, editor, redaktor
 • pracovník či vedoucí pracovník v komerční, veřejné či neziskové sféře
 • podnikatel v oblasti služeb

Jak zjistit víc?

 1. Projděte si stránku Kiskuj: podrobnosti o studijním životě na KISKu.
 2. Přijďte na 20. ledna 2017 na Den otevřených dveří. Na KISKu vás bude čekat několik vyučujících a studentů a rádi vás provedou a zodpoví otázky.
 3. Sledujte náš pravidelný newsletter, facebookovou stránku, twitter, hashtag #kiskuj.
 4. Přečtěte si aktuální číslo našeho odborného časopisu ProInflow.
 5. Chcete odpověď co nejdříve? Zeptejte se v diskusi:
 

Říkají o KISKu

Tereza Venerová

externí vyučující, UX Designer ve společnosti NetSuite

„KISK není zaměřen jednostranně.“

Protože KISK není zaměřen jednostranně. Díky tomu se nemusíte bát, že po škole nenajdete uplatnění, můžete dělat téměř cokoliv.

František Dalecký

Mimoškolu.cz

„Pokud chcete něco vybudovat a změnit, KISK je pro vás.“

Nechcete jít tradiční cestou a stát se dalším právníkem nebo ekonomem? Chcete něco vybudovat a změnit? Pak je KISK škola přesně pro vás.

Další reference

Přijímací řízení

Přijímací řízení k bakalářskému studiu obnáší test studijních předpokladů, který je jednotný pro celou Filozofickou fakultu MU.

Aktuální termíny pro zájemce o studium.

Nestihli jste den otevřených dveří? Nevadí. Navštívit na KISKu nás můžete ve všední dny kdykoliv. Průvodkyní vám bude Sabina Kubisová.

Přihláška

Přihlášku do bakalářského studijního programu můžete podat do 28. února 2017.

Přihláška v ISU