Menu
Michal Černý

RNDr. Michal Černý

Garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání.

Doktorand Ústavu fyzikální elektroniky, kosmolog, přednášející na KISKu, edtech experimentátor · pracuje na KISKu

mcerny@phil.muni.cz · 549 49 3941 · cernyedtech.wordpress.com · @eduinteres

Řekli o mně

"Fyzik, teolog a odborník v oblasti informačních studií, zaměřený na sociální důsledky a aspekty užívání Internetu, filosofii (etiku a kosmologii), teologii, vzdělávání, fyziku a umění."

Bibliografie dějin Českých zemí, Historický ústav AV.


Vybrané publikace a překlady

ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Efektivní učení. Brno: Albatros Media, 2016. ISBN 978-80-265-0479-5.

ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. Brno: Albatros Media, 2014. ISBN 978-80-265-0267-8.

ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.

ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmat. Paideia, Praha: Univerzita Karlova, 2014, XI, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.

ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow, Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406.

Seznam publikací v IS MU

Michal Černý na webu

Osobní webová stránka • Scholar • Twitter • LinkedIn • Slideshare • RVP.cz

Root • Digiarena • Lupa