Menu
Knihovníci jako designéři: Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách

Knihovníci jako designéři: Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách

Brožura představuje designové myšlení jako rámec pro navrhování služeb a mapuje příklady využívání výzkumných a designových metod v norských a českých knihovnách. Přečtěte si, jak při návrhu služeb zapojují své uživatele knihovníci a knihovnice z Ústřední knihovny FF MU, Ústřední knihovny ČVUT, jak designový přístup pomohl při návrhu portálu Knihovny.cz či jak hodnotí design služeb knihovna v Třinci. Poslední kapitola se zamýšlí nad výhodami a nevýhodami využívání karetních metodik v designovém procesu.

Klíčová slova: design služeb, knihovny

Profil autora na webu: http://kisk.phil.muni.cz/cs/osoba/2949

Vydáno: 2016

Vydavatel: Masarykova unievrzita

ISBN: 978–80–210–8359