Menu

Sociální inovace v knihovnách

Podporujeme knihovníky ve vytváření a rozvoji služeb, které zlepšují životy a svět
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474

Projektem Sociální inovace v knihovnách chceme knihovny podpořit v poskytování komunitních a sociálně-inovačních služeb. Užíváme přitom designové nástroje a metody.

Sledujte blog k tématu, připojte se k workshopům a konferencím, vstupte se svou knihovnou do akcelerátoru a inkubátoru sociálně inovativních služeb.

Co děláme?

Nabízíme nástroje. Inspirujeme se nejmodernějšími designovými nástroji a metodami (například Human-Centered Design, Social Innovation Sense-Making, Design Sprint, apod.) a přizpůsobíme je potřebám knihoven. Pomůžeme také knihovnám nastavit systém měření dopadů u vybraných projektů a posílit tak jejich postavení při získávání další podpory. 

Inkubátor a akcelerátor. K vybraným projektům z knihoven přivedeme energii a podporu dalších lidí či organizací, zkušených mentorů, odborníků či donorů. Více než stovka knihovníků za dva roky projde takto sestaveným programem.

Propojujeme. Zprostředkujeme knihovnám inspiraci a zkušenosti z fungujících projektů u nás i v zahraničí. Podpoříme sdílení know-how. Propojíme knihovníky s relevantními odborníky na problematiku vyloučení.

VýzkumSpolečně s knihovnami a dalšími stakeholdery mapujeme potřeby a příležitosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474

Název projektu: Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, OP Zaměstnanost, PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Partner projektu: Knihovna Třinec
Období realizace: 2017-2020


Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.