Menu
ERNIE

ERNIE

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
CZ.1.07/2.4.00/31.0014

Hlavním cílem projektu ERNIE bylo zvýšit spolupráci mezi KISK a dalšími univerzitami, výzkumnými organizacemi a podniky, ve kterých se uplatňují informační profesionálové, a to i v zahraničí.

Obsah projektu

Zlepšení spolupráce mezi akademickým, podnikatelským, výzkumným a veřejným sektorem bylo realizováno zejména prostřednictvím:

  • výměny zkušenostní a znalostí mezi pracovišti formou inovovaného programu praxí a stáží, a to i zahraničních,
  • výměny zkušenostní a podpory spolupráce pomocí odborných setkávání a účastí ve vzdělávacích programech,
  • spolupráce na společných projektech,
  • tvorbou metodik pro další spolupráci.

Cílové skupiny projektu

Projekt měl tři hlavní cílové skupiny:

  • studenty vysokých škol, především studenty oboru Informační studia a knihovnictví,
  • akademické a ostatní odborné pracovníky vysokých škol,
  • pracovníky zabývající se výzkumnou, vývojovou nebo vzdělávací činností.

Období realizace

2013–2015

Investor

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
  • Podprogram: 2.4 Partnerství a sítě

 

Rozpočet

21,9 mil Kč

 
 
 
 
 
 

Vydané publikace a překlady