Menu
CEINVE

CEINVE

Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě
CZ.1.07/2.2.00/28.0241

CEINVE je akronymem názvu CEntrum INformačního VzdĚlávání na Masarykově univerzitě. Projekt vznikl z potřeby sloučit univerzitní aktivity v oblasti informačního vzdělávání pod jedno zastřešující centrum.

Zapojené osoby

Obsah projektu

Záměrem projektu bylo iniciovat vznik funkčního moderního centra, které bude řešit informační vzdělávání komplexně a bude dostupné všem studentům MU. Projekt rozšířil a inovoval stávající e-learningové aktivity, týkající se práce s informacemi. Souběžně nabídl prezenční semináře a workshopy, zaměřené na praktické dovednosti.

V rámci projektu byl proveden výzkum, který měřil efektivitu informačně-vzdělávacích aktivit a to pomocí pre- a post-testů a focus group. V prostředí fakultních knihoven proběhly dny informačního vzdělávání, v rámci kterých se studenti mohli seznámit s různými vzdělávacími technologiemi. A v neposlední řadě byly pod záštitou projektu CEINVE zrealizovány tři ročníky Národního semináře informačního vzdělávání (naser.knihovna.cz),  které podpořily spolupráci knihoven při přípravě vzdělávání jejich uživatelů.

 

Cílová skupina projektu

Projekt měl tyto cílové skupiny:

  • studenti Masarykovy univerzity,
  • akademičtí a neakademičtí pracovníci univerzity, zejména vyučující a knihovníci.

 

Období: 2012–2015 

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
              Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
              Podprogram: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Rozpočet: 13 mil.