Menu
Array

Drobky z KISKfóra listopad 2016

Kontakty, webové adresy, shrnutí, doporučení a další radosti.

Tentokrát moderoval

Jiří Kudrnáč, který spolu s Eleonorou Jeřábkovou nahlédli pod pokličku spolupráce KISKu a Moravského Zemského Muzea. Vzájemná symbióza spočívá převážně v odkrývání zajímavých souvislostí a identifikací archiválií uložených v MZM a zároveň sepsání unikátních badatelských diplomových prací. Máte zájem dozvědět se více? Tak si třeba naklikněte.

Přednášku o grantech garantovala

Pavlína Mazáčová a ukazovala na konkrétních příkladech, že výzkumné grantové příležitosti a projekty mohou vést k dobrým výsledkům, navíc ve spolupráci se staršími ročníky studentů KISKu. Jako hmatatelný podklad pro svá slova přinesla s sebou několik publikací, které v rámci grantů a výzkumů vznikly.

Zajímavé informační potřeby

v rámci konkrétního výzkumu informačních potřeb dospělých terminálních pacientů popisoval Michal Lorenz. Pacienti si uměle vytvářeli potřeby (když si nechtěli přiznat svůj osud), neuvědomovali si je, nebyli schopni svou potřebu vyjádřit. Důležitým faktorem bylo zjištění, že člověk nemůže být sám a potřebuje oporu své rodiny, a také snažit se brát vše s pozitivním přístupem.

Sebepojetí knihovníků

Petr Urban se svým výzkumem představoval stereotypizaci knihovníků, jak knihovníci vidí sami sebe a jak to vypadá s jejich prací. Výzkum se týkal všech veřejných knihoven a v závěru zazněla smutná myšlenka, kdy knihovnictví ani nebylo zařazeno na příčky prestižních povolání :-(.

EdTech… Knihovny?

Ano, Michal Černý prezentoval bakalářské téma, které ho osobně velmi zaujalo, čímž je mapování lokální historie knihoven. Byl by rád, kdyby vznikl soubor 20 až 30 prací, které by detailně popisovaly konkrétní knihovny a jejich historii – jak to bylo s jejich vznikem, jak přežili válku, totalitní režim atp.

Výzkum informační bezpečnosti

Pavla Kovářová s Týnou Kalmárovou představily výzkum, který byl určen pro žáky základních škol. V rámci výzkumu byly aplikovány pretesty a posttesty, jejichž výsledky se musí důkladně v malém počtu (aby nedošlo k chybovosti) lidí pečlivě kontrolovat a poté vyhodnocovat. Jistě to chvíli zabere, ale my jim věříme!

Statistika nuda je

má však cenné údaje. Martin Krčál sázel do obecenstva semínka osvěty, co se statistik týče. Přednáška byla zaměřena hlavně na vykazování statistik vysokoškolských knihoven  a na to, proč je důležité si statistiky řádně vést. Aby knihovny nebraly statistiky jako nutné zlo (vyplňování povinných polí), nýbrž třeba i jako pomocníka, kterým se mohou ohánět při neshodách s vedením.

Dadačtení

Já, Jan Harnušek, a Marek Svízela jsme za dlouhých letních odpolední vymysleli v prostorách knihovny Na Křižovatce koncept dadačtení. V čem spočívá? Vezměte si libovolné knihy a přizvěte kamarády. Společně pak na přeskáčku čtěte krátké úseky z knih. Místy vznikají opravdu zajímavé situace. Vystoupení sloužilo jako ochutnávka připravované akce. A protože Marek nemohl, díky Josífkovi, že se zhostil role kamaráda.

Warning, last drop

Poslední dropek byl krátký a měl jasné poselství. Linda, nová tvář na KISKu, sdílela své zážitky z akce se třídou v Křižanově. A jasné poselství zní – poznávejte se s lidmi, které neznáte, protože mají talenty, které nemusíte mít a můžete v budoucnu potřebovat. Společně tak vytvoříte přátelské a kolegiální sítě, které se mohou v životě hodit. Hluboké a pravdivé.

Co tentokrát bylo, možná bude i příště…

#byof

Model „doneste si vlastní jídlo“ se velmi osvědčil. Děkujeme vám, jste dobří, jídlo bývá také dobré :)

#Střecha

Tentokrát byla a měla by snad být i příště! (středa 14.12.)

Rozloučení

Pápá!

Za tým KISKfóra

Jan Thrall Harnušek, 448821

 

Akce, 22. listopad 2016

Další aktuální akce

Další aktuality