Na tuto wiki již prosím nepřispívejte a přesuňte svou aktivitu na WikiKnihovnu.
Vše, co bylo zde, najdete tam, jen je bohužel potřeba znovu si vytvořit účet.

Podrobnosti!

Trendy ve vývoji knihovních systémů

Z Kisk

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

zdroj: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)


Knihovní systém (library system)

1. Abstraktní model jedné knihovny nebo skupiny knihoven, v němž prvky představují jednotlivé části (místa) knihovny, kde se realizují knihovnické a informační činnosti a služby, a vazbami mezi prvky jsou vztahy mezi těmito částmi (místy).

2. Označení pro knihovnu, její část nebo pro skupinu knihoven, mající společný cíl nebo více cílů - shromažďovat, zpracovávat a uchovávat knihovní dokumenty a informace s cílem poskytovat knihovnické a informační služby.


Automatizovaný knihovní systém (library management system, automated library system)

Aplikační software provozního (transakčního) typu, určený k automatizaci procesů realizovaných v knihovně. Obvykle má modulární strukturu; typické moduly jsou akvizice, katalogizace, OPAC, výpůjčky a MVS, správa seriálů. Zpravidla obsahuje i nástroje pro zapojení do sítě knihoven a pro komunikaci s externími zdroji.

Požadavky na moderní knihovní systémy

 • Komplexnost řešení – plná automatizace všech základních odborných činností v knihovně
 • Spolehlivé a bezpečné technologie
 • Otevřenost systému – možnost komunikace s jinými systémy
 • Podpora běžně užívaných standardů – knihovních i technologických (norma ISO 2709 pro výměnu záznamů, výměnné formáty UNIMARC a UNIMARC/Autority, resp. MARC21, anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R, standard pro bibliografický popis dokumentů ISBD, komunikační protokol Z39.50, mezinárodní standard pro kódování znaků Unicode, jazyk XML,…)
 • Internetový přístup pro čtenáře – online katalog + další služby
 • Přátelské uživatelské rozhraní pro knihovníky i čtenáře, graficky příjemné prostředí systému, intuitivní používání
 • Kvalitní vyhledávací nástroje - nalezení plného textu v elektronické podobě, meta vyhledávání
 • Správa elektronických zdrojů (vzdálených), digitálních sbírek (lokálních)

Způsoby zavedení knihovního systému

Standardní instalace

 • v prostorách knihovny umístěn server s nainstalovaným systémem pro tuto jednu instituci, která ho spravuje vlastními silami a prostředky
 • přímá kontrola nad systémem, malé nároky na připojení k síti
 • finanční náklady na vlastní správu systému

Outsourcing

 • v knihovně nainstalovaný systém, jeho správu provádí vzdáleně za poplatek dodavatel knihovního systému (či jím pověřený subjekt)
 • připojení knihovny na internet či jinou síť; zřízení VPN (Virtual Private Network) mezi knihovnou a poskytovatelem outsourcingu, jejímž prostřednictvím je prováděna vzdálená správa a monitoring serveru.
 • odstranění finančních nákladů na přímou správu serveru, minimalizace starostí se správou serveru, o systém se starají odborníci

Hosting

 • systém je nainstalován na centrální server, k němuž prostřednictvím počítačové sítě přistupuje několik na sobě nezávislých institucí a systém využívají vzdáleně
 • samostatná či společná databáze
 • pro správu centrálního systému může být rovněž využit outsourcing

Použité zdroje:

CELBOVÁ, Iva. DAIMON - moderní systém, vše nejlepší z klasiky. Trendy: hosting a outsourcing. Moderní architektury knihovních systémů [online]. (INFOS 2003 -- 32. Medzinárodné informatické sympózium, 7.-10.4.2003) [cit. 2008-03-07]. Dostupný z WWW: <http://www.aib.sk/infos/infos2003/10.htm>.

VOJNAR, Martin. Trendy rozvoje automatizovaných knihovních systémů. [online].(Konference KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství, 20.-22.6.2007)[cit. 2008-03-07]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/ValHro07/keStazeni/Vojnar.ppt>.

--Dana Koláčková 15:56, 11. 3. 2008 (CET)


Další zdroje na čtení

 • Breeding, Marshall. It's Time to Break the Mold of the Original ILS [online] Library Technology Guides. [cit. 2008-03-12]. Dostupný z WWW: <http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=12881>
  • Současné systémy zvládají dobře jen papírové dokumenty, je třeba pracovat i s digitálními.
  • Velká nespokojenost knihovníků se současnými komerčními systémy. Chtělo by to otevřené open source systémy s dokumentovaným API, aby se data z ILS mohly používat i v jiných aplikacích.
  • Současné ILS jsou moc univerzální, mají spousty možností konfigurace a je těžké je správně nastavit a udržovat v chodu. Systémy by se měly zjednodušit, rozdělit na víc jednoduchých aplikací, propojit pomocí služeb.
 • Prezentace ze semináře NoTeK o vývoji knihovních systémů na Slideshare: OPAC - Jak dál?
Osobní nástroje