Na tuto wiki již prosím nepřispívejte a přesuňte svou aktivitu na WikiKnihovnu.
Vše, co bylo zde, najdete tam, jen je bohužel potřeba znovu si vytvořit účet.

Podrobnosti!

Tagging

Z Kisk

Přejít na: navigace, hledání

Katka Hošková

Obsah

Tagging neboli tagování

Obecná charakteristika

Tagováním se rozumí označování obsahu na Internetu. Jedná se o jakýsi navigační prvek, který nahrazuje klasické katalogové třídění, ontologii. Tagováním se myslí přiřazování klíčových slov k obsahu na webu bez ohledu na formát. Tagovat se tedy mohou nejen textové soubory, ale i videa, obrázky apod.


Tag

Tag je relevantní klíčové slovo nebo termín, který je spojen s obsahem, jež označuje (může to být obrázek, mapa, video, text, blog apod.). Tagy popisují tento dokument a tím umožňují zpětné vyhledání informace. Zajišťují tak klasifikaci obsahu založenou na klíčových slovech. Tagy jsou většinou vybírané autorem obsahu. Typicky se tagy používají pro popis počítačových dokumentů jako jsou webové stránky, digitální obrázky apod. Tagování se považuje za jeden z prvků Webu 2.0. Tagy jsou považovány za metadata.


Z historie

Tagování přinesl jako první zřejmě Flickr, což je sklad obrázků a fotografií, kde bylo potřeba zatřiďovat fotografie do kategorií. Nyní Flickr přišel s tím, že budoucnost tagování spočívá v tom, že tagovat bude za vás systém, alespoň částečně. Flickr jednoduše na základě toho jaké fotky sdílíte a jak je tagujete, se postupně “naučí” fotky tagovat za vás.


Shluk tagů neboli tagový mrak

Jedná se o tzv. Tag cloud, též vynález Flickru. Shluk tagů vypisuje tagy používané uživetelem nebo uživateli v rámci služby. Například pokud si prohlížíte něčí fotografie na Flickru, hned vidíte, jaké tagy používá. Tag cloud vypisuje používané tagy tím způsobem, že nejčastěji používané tagy jsou vetším písmem než ostatní. Tag cloud je dobrým orientačním pomocníkem při vyhledávání a také vypovídá o zájmech dané osoby, jejíž fotografie si prohlížíte (nebo o tom, čím se zabývá daná stránka, na níž vyhledáváte). Dobrým prvkem pro usnadnění navigace je též abecední řazení tagů, což usnadňuje předem odhadnout, kde pravděpodobně hledaný tag bude.

TagCloud.jpg

Další příklady tag clouds

a další


Další využití tagů k navigaci

Tagování v blozích

Tagování je významným prvkem i v blozích, kde slouží k jednoduché navigaci a orientaci v tom, čím se daný blogger v současné době zrovna zabývá. Tagy jsou dobrým řešením, jak na blozích obsah třídit. Návštěvník stránky s blogem rychle zjistí, co je autorvými hlavními zájmy.

Kolaborativní algoritmy

Jedná se o způsob vyhodnocování, jaké zájmy má uživatel a vyhledání uživatele s podobnými zájmy. Kolaborativní algoritmus může taky doporučit témata oblastí, která by uživatele mohla zajímat. Tento způsob navigace je nejrozšířenejší u komunitních webů nebo ochodních webů. Kolaborativní vyuřití tagů umožní uživatelům dostat se k obsahu, který by jiným způsobem nenašli.


Tagový editor

Tagový editor je software, který podporuje editaci metadat především multimediálních souborů. Jedná se o editory pro audio dokumenty (např. ID3, APE) nebo pro obsah ve formátu JPEG a TIFF (např. iPhoto). Hlavním sílem tagových editorů je třídění multimediálních souborů, např. sbírky hudby apod. Toto se často děje bez zásahu člověka, tzn. člověk sám nemusí ručně editovat každý soubor.


Příklady tagových editorů pro správu hudby

Manuální – mohou být součástí programu na přehrávání médií (např. iTunes, Winamp apod.) a umožňují uživatelům ručně tagovat hudební soubor (název, skladatel, skupina, rok vydání, žánr apod.). Některé přehrávače dokáží informace získat z online databází (např. Gracenote, které již obsahují informace o daném CD). Existují i tagovací programy, jichž je možné k tagování hudby využít. Umožňují uživateli editování hodebních souborů (např. EasyTAG, Jaikoz, Mp3Tag apod.)

Automatické – jsou založené na srovnávání s již existujícími informacemi o hudebním souboru z online hudební databáze (např. Garcenote, Zortam). Jestliže existující tag již je přiřazen k hudebnímu souboru v hudební online databázi, pak se automaticky přiřadí k písničce uživatele.


Nevýhody tagování

I když tagování přispívá k lepší navigaci v obsahu, je zde stále riziko, že bude nepřeberné množství informací obsažených pod jedním tagem, hledání to sice zúží, ale pořád je výsledků tolik, že ne vždy v nich najdeme ten, který chceme. Navíc uživatelé si tagují každý tak trochu po svém, tudíž hrozí riziko různých tvarů slov a časem se vytvoří tolik tagů, že není možné najít ten, který hledáme. Zajímavé řešení nabízí článek Jana Korbela


Webové služby využívající tagování

del.icio.us

Flickr – sdílení a tagování obrázků a fotografií

Gmail – google mail, který umožňuje kategorizaci objektů pomocí tagů, známých pod názvem labels na emailech.

Jagg.cz – český záložkovací server využívající tagování.


Použité zdroje

http://certodej.mypublicsquare.com/view/o-v-znamu-tag-a

http://buzzmag.cz/budoucnost-tagovani-se-odehraje-na-flickru-01-05-2008/

http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_editor

http://jankorbel.cz/2007/03/14/lesk-a-bida-tagovani/

Osobní nástroje