Na tuto wiki již prosím nepřispívejte a přesuňte svou aktivitu na WikiKnihovnu.
Vše, co bylo zde, najdete tam, jen je bohužel potřeba znovu si vytvořit účet.

Podrobnosti!

Skenery

Z Kisk

Přejít na: navigace, hledání

Co je skener?

Jde o elektronické zařízení, které umožní zhotovit digitální kopii dokumentu. V prostředí knihoven byly skenery používány pro zhotovení prvních elektronických katalogů, v podobě naskenovaných katalogizačních lístků. Moderním trendem v oblasti skenování je nyní zpětné zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací a pořizování kopií knih a periodik pro prezenční výpůjčky.

Typy skenerů

Mezi základní typy skenerů řadíme skenery:

 • ruční
 • stolní
 • knižní
 • bubnové
 • speciální
 • robotické


Ruční skenery

V knihovnách se nejčastěji můžeme setkat s ručním skenerem C-pen (http://www.cpen.com/). Jde o malý ruční skener, který dokáže načíst text a převést jej do digitální podoby. S textem lze dále pracovat jako s klasickým dokumentem. Nevýhodou ručního skeneru je jeho náročnější použití a zastaralé a nekvalitní skenování. Kvalita skenování je ovlivněna kvalitou textu (okopírovaný, špatně čitelný text), použitím cizích znaků (matematické symboly), rychlostí skenování (rychlost, kterou přejíždíme ručním skenerem po řádku).


Stolní skenery

Běžně užívané kancelářské skenery, které mohou, podle typu skeneru, skenovat formáty A4 nebo A3. Nejdříve byly tyto skenery využívány ke skenování textu, obrázků a grafů. Díky jejich vlastnostem se později začali využívat i k digitalizaci kvalitních barevných nebo černobílých předloh. Skenovat je přitom možné předlohy neprůhledné, ale i průhledné (fotografické filmy).

Stolní skener je svojí konstrukcí určený výhradně pro využití v kancelářích a pro práci s plochými předlohami. Proto se také zažilo označení plochý skener. Jde o ploché zařízení obdélníkového tvaru s víkem, pod nímž je skleněná deska. Na tuto desku se vkládají skenované předlohy, které jsou pomocí snímače, světelném zdroji a soustavy světel skenovány.


Bubnové skenery

Profesionální skenery s velice vysokou kvalitou výstupu. Jejich kvalita ovlivňuje i cenu. Skenování probíhá tak, že je skenována předloha na bubnu, který se otáčí a posunuje. Snímacím elementem je zde snímač, který využívá technologii PMT - Photo Multiplier Tube. Snímač, posunem bubnu, snímá předlohu, přičemž využívá optickou soustavu, díky které je předloha snímána postupně po velice jemných krocích. Předloha je pokryta speciální kapalinou, která zlepší kontakt předlohy s válcem. O skenování v bubnovém skeneru se proto také hovoří jako o mokrém skenování.


Speciální skenery

Čtečka čárových kódů

Skenery čárových kódů umožňují přečtení čárového kódu a předání dat cílové stanici. Podle způsobu použití rozeznáváme čtecí pera, snímače s CCD prvkem nebo laserové snímače. Tyto snímače v sobě buď obsahují dekodér čárového kódu nebo neobsahují. Snímače s dekodérem se dodávají s rozhraním RS232 (tzv. seriové), USB či v provedení „emulátoru“ klávesnice, dekodér se vřadí mezi klávesnici a PC a chová se jako by přečtená data byla vkládaná přímo z klávesnice.


Rozdíly mezi jednotlivými druhy snímačů:

Snímací pero se používá hlavně pro snímání detailnějších údajů, např. unikátní výběr danného čárového kódu z několika pod sebou. Snímáme kontaktním způsobem, kdy je nutné posunovat snímací hrot přes celou plochu snímaného kódu.

Oproti tomu snímače CCD reagují na čárový kód, který je přiložen cca 5 cm od zdroje snímače. Nejčastěji se s těmito skenery setkáváme v knihovnách, u výpůjčních pultů. Tyto snímače jsou omezeny max. šířkou čárového kódu do 12 cm.

Třetím do skupiny jsou laserové snímače, tyto skenery jsou schopny přečíst kod až do vzdálenosti deseti metrů. Vyrábějí se buď jako ruční či pevné skenery. Můžeme je nalézt v širokém spektru používání.

Filmový skener Spadají sem speciální skenery určené pro digitální zpracování předloh, které jsou zaznamenané na filmovém pásu. Jsou vybaveny vysoce kvalitními a silnými zdroji a snímači, které jsou schopny zaznamenat poskytované údaje. Rozlišení se pohybuje mezi 1800 dpi až 8000 dpi, denzita je mezi 3.0D a 4.2D


3D skenery

S těmito skenery se nesetkáme na každém kroku, s rozvojem výpočetních výkonů počítačů a vyších nároků spotřebitelů a techniků jsou k dispozici právě tyto 3D skenery. Snímaný objekt pomocí paprsku „rozřežou“ na tenké plátky a zobrazí nám výsledný model jako drátěnou síť se kterou je možné libovolně pohybovat i do vnějších struktur snímaného objektu. Nejčastější použití je ve strojírenství


Robotické knižní skenery

Jednou z jejich hlavní funkcí je schopnost skenovat knihy, bez jejich poškození.

GoldAnimationCell2.gif

Robotické knižní skenery jsou stroje užívané ke skenování knih a k jejich převodu do digitální podoby. Robotické skenery se skládají ze tří částí. Robot který otáčí stránky, kolébka, nebo stůl, na kterém je kniha položena a snímací kamera. Kamera nebo senzor zachycuje obraz každé naskenované stránky. Robot dále otáčí stránky a takto probíhá celý proces, během kterého zůstává kniha neporušena. Robotické knižní skenery jsou používány pro projekty Gutenberg, Google Books a další.


Jak pracuje skener?

Skener pracuje na principu nasvícení předlohy. Světlo vyzařované zdrojem projde sklem a odrazí se od obrazové předlohy. Na druhé straně se obvykle nachází světlá plocha, která světlo lépe odráží. Typicky tmavší plocha světlo pohlcuje. Toto odražené světlo se soustavou zrcadel dopraví na detektory CCD, což je zařízení proměňující světlo na elektrický proud, jehož intenzita odpovídá množství odraženého světla. Pomocí systému RGB je vytvořen barevný obraz. Tři různobarevné obrazy se na obrazovce monitoru vzápětí složí do jednoho obrazu a následné skládání barev způsobí, že obraz můžete vidět v přirozených barvách.


CCD (Charge Couple Device)

Jde o snímací čip, který je používaný např. ve videokamerách. Skládá se z tisíců na světlo citlivých buněk (pixelů), založených na principu fototranzistorů. CCD prvek je menší než šířka snímané stránky, a proto se od předlohy odražené světlo na něj musí směrovat pomocí optiky.

Princip skenování

Jak probíhá skenování?

1) Skenovaný obrázek se vloží na skleněnou plochu skeneru (rub nahoru).

2) Sejme se náhled obrázku

3) Vybere se skenovaný výřez

4) Jsou nastaveny parametry skenování (rozlišení, popř. kontrast, sytost barev, popř. jak přesně má skener obrázek snímat)

5) Skenování

6) Uložení obrázku

7) Konečná úprava obrázku


Parametry skeneru

1) Rozlišení

2) Interpolace

3) Barevná hloubka

4) Způsob připojení

5) Plocha snímání

6) Software

7) Záruka

8) Ovládání, design, uživatelské rozhraní


Zajímavosti

Knižní skener Alexandrijské knihovny - http://www.youtube.com/watch?v=QUGjgTxIA2o&feature=related

Robotický knižní skener - http://www.youtube.com/watch?v=WMx-ndw7j6c&feature=related

Robotický knižní skener - http://www.youtube.com/watch?v=hlOQuuLYavY&feature=related

Automatický skener předvedený na CEBIT 2008 - http://www.youtube.com/watch?v=RecGnR_n620&feature=related

Skenování velkých formátů - http://www.youtube.com/watch?v=8KCaLwbrlqU&feature=related


Další odkazy

http://www.ikaros.cz/node/1628 http://www-sul.stanford.edu/depts/dlp/bookscanning/ http://www.atiz.com/ http://www.kirtas-tech.com/ http://www.geocities.jp/takascience/lego/fabs_en.html http://www.book2net.net/en/book-scanner http://www.bookeyeusa.com/products_BE_planetary.htm http://www.i2s-digibook.com/ http://www.usatoday.com/tech/news/2003-12-29-bookscan_x.htm http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14publishing.html?pagewanted=all&ei=5090&en=c07443d368771bb8&ex=1305259200 http://www.wired.com/wired/archive/11.12/amazon.html?pg=1&topic=&topic_set=

--Tereza 18:15, 22. 5. 2008 (CEST)Anotovaná webová bibliografie

Zpracovala: Božena Kováčová

Skenery - Firmy: Zdroje v angličtině

 • Atiz - Home of Book Digitization : Scanning Solutions. [on-line]. [Cit. 2010-06-13]. Dostupné z: <http://www.atiz.com/>.

Stránka firmy Atiz, propagující skenovací zařízení, tzv. BookDrive Line, jež je v současnosti využíváno několika univerzitami. Výrobce uvádí, že toto zařízení umožňuje pomocí tzv. V kolébky skenovat vše až do velikosti A2, maximální rychlostí 700 stran za hodinu. Je možné skenovat automaticky, bez mačkání tlačítka, v tzv. Auto Capture Switch režimu. Zařízení také upravuje zohlé stránky. Snímací zařízení je od firmy Canon DSLR, jež je možné neustále upgratovat aktuálními softwarovými balíčky.

Stránka nám představuje množství různých knižních skennerů. U každého z nich nalezneme podrobný popis jeho funkcí.

i2S je evropská společnost, založená v roce 1979 zaměřující se na digitální zpracování dokumentů, konkrétně na tyto oblasti:

  * digitalizace písemného kulturního dědictví
  * monitoring průmyslové výroby 
  * vývoj nových inovačních řešení v digitalizaci

Tento článek z The New York Times pojednává o digitalizaci obecně, jakožto o možnosti, jak uspořádat všechno lidské vědění tak, aby bylo snadno přístupné a organizovatelné, a to ve všech jazycích. Patří sem: všechny knihy, dokumenty a konceptuální práce. Autor si zde také pohrává s myšlenkou vytvoření univerzální digitální knihovny, která by zahrnovala kopie všech maleb, obrazů, fotografií, hudebních skladeb od všech skladatelů a navíc i všechno radiové a televizní vysílání a všechny webové stránky. Reálně je zde zmíněn např. Google a jeho oznámení z roku 2004 týkající se plánu naskenovat knihy z pěti velkých knihoven, aby tak jejich obsah byl lépe dostupný a vyhledatelný. Jsou zde uvedené i projekty od Amazonu a od univerzity ve Stanfordu (jedna z pěti knihoven, která spolupracuje s Googlem). Dalším tématem článku je otázka kolem tištěné knihy a jejího místa v tzv, digitálním světě. Zajímavou otázkou článku jsou morální a etické aspekty skenování knih.

Článek popisuje v obecném rozsahu digitalizování knih v knihovně v Amazonii, kde mají 120,000 textů (knih). Hlavním iniciátorem je Jeff Bezos, který tímto počinem chce vytvořit největší archív digitální knih na světě. (pozn. článek už je trochu neaktuální, rozhodně vyšel před rokem 2004, kdy začal knihy skenovat Google).

Ruční: Zdroje v češtině

Tento článek je již trochu neaktuální. Jde o malé poohlédnutí po výhodách a cenách ručních skenerů v porovnání s jinými typy skenerů (stolními).

Stolní: Zdroje v češtině

Stolní skenery jsou, dle tohoho článku, dnes nejrozšířenější variantou zařízení, které převádí obrázek do digitálního souboru (kromě digitálních fotoaparátů) pro další manipulaci či úpravy pomocí počítače. Jejich obsluha je čím dál jednodušší - zjednodušeně - předloha se položí na skleněnou desku a stiskne se tlačítko. Článek rozebírá podrobněji celý tento skenovací proces. Uvádí zde i konkrétní technické parametry pro snímání (např. rozlišení 1200 x 2400 dpi znamená, že na jednom palci čtverečním se sejme 1200 bodů v jednom a 2400 bodů v druhém směru).

Knižní - Plenatární skenery: Zdroje v angličtině

Tato webová stránka nám představuje plně automatický knižní skener. Jsou zde podrobněji rozebrány jednotlivé části zařízení, včetně popisu jejich funkcí a barevné fotodokumentace.

Tato webová stránka nás seznamuje s knižním (plenatárním) skennerem, jež dostal název Bookeye Book Scanner. Jedná se o barevný skenner, jež umožňuje skenovat knihy, noviny, jiné materiály velkých rozměrů (mapy) a 3D dokumenty. Skener umožňuje pořizuje, kromě barevných snímků (24 bitová hloubka, 300 DPI), i snímky černobílé (8 bitová hloubka, 400 DPI) nebo snímky v jiné zvolené barevné kombinaci.

Bookeye's book scanner umožňuje funkci automatického zaostřování (auto-focus) a oprav ohnutých částí knihy (book-fold correction). Také odstraňuje nevzhledné hranice a je schopen automatického umístění dokumentu (Automatic Document Location - ADL).

Bubnové: Zdroje v češtině

Článek je zamyšlením nad tím, zda ohrozí nové ploché skenery se špičkovými technickými parametry bubnové skenery. Je zde představena firma Scitex věří a nový druh bubnového skeneru, jež je vybaven inteligentním software, který je určen jak pro profesionály, tak pro běžnou obsluhu (s použitím řady přednastavených funkcí). Jsou zde popsány i konkrétní technické parametry tohoto skeneru.

Speciální - Čtečka čárových kódů: Zdroje v češtině

Stránka zaměřená na zařízení určené ke snímání čárových kódů. Průmyslové stacionární snímače představují robustní zařízení, která jsou určena především pro řešení aplikací v náročném průmyslovém prostředí, přímé instalace do výrobních linek v systémech řízení výroby. Stacionární snímače se dále vyznačují odolnou konstrukcí, vysokou citlivostí, rychlostí čtení čárového kódu. Na stránkách jsou k dispozici modely se CCD nebo laserovou optikou v provedení, umožňující snímání čárového kódu i na velkou vzdálenost, a to jak při čtení standardních lineárních čárových kódů, tak při čtení 2D kódů.

Robotické skenery: Zdroje v češtině

 • ŽABIČKA, Petr. Robotické knižní skenery - Číslo 5 už (skoro) žije?. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5 [cit. 12.06.2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1628>. URN-NBN:cz-ik1628. ISSN 1212-5075.

Článek nás nejprve seznamuje s počátky systematického skenování tištěného textu, které je spojováno s projektem Gutengerg a datováno k roku 1971. Je zde popsáno postupné zvyšování počtu naskenovaných knih, v závislosti na vývoji techniky. Tato technika, především od švýcarské firmy 4digitalbooks a americké firmy Kirtas Technologies, je zde pak podrobněji popsána.

Robotické skenery: Zdroje v angličtině

Tato stránka je věnována robotickému skenování knih na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Za účelem skenování velkého objemu tištěného textu zde byla vytvořena tzv. digitalizující linka (DL - Digitizing Line). Pomocí ní je možné ve vysoké kvalitě naskenovat 1160 stran za hodinu. Závěrečným výstupem z DL je e-book v PDF formátu doplněný textovými informacemi, jež slouží jako podpora pro vzdělávání a výzkum.

Článek pojednává o zařízení pro digitalizaci (robotickém skeneru), jež vytvořil Belkhir, vedoucí společnosti Kirtas Technologies v New Yorku. Toto zařízení by mělo být schopné naskenovat 1200 stránek za hodinu. Celý proces je automatický, v podstatě bezoblužný, je jen potřeba vložit manuálně do zařízení knihu. Poté, co je do V kolébky skeneru vložena kniha, jsou její stránky automaticky otáčeny pomocí tzv. robotického ramena, jež pomocí vzduchového proudění postupně nasává jednotlivé stránky (uplatňuje se zde princip podtlaku pomocí speciálního vakua).

3D Skenery: Zdroje v angličtině

Stránka pojednává o projektu 3D fotografie.

3D Skenery: Zdroje v češtině

Stránka pojednává o aplikacích laserového skenování a o výstupy z laserového skenování, čímž jsou:

 • mračno bodů (point cloud) - Základním výstupem z laserového měření je mračno bodů. Jedná se tisíce až miliony bodů, přičemž každý bod má souřadnice x,y,z. Souřadný systém je místní, s počátkem v místě pozice skeneru.
 • CAD plán - Specializovaným softwarem lze vyhodnotit z mračna bodů libovolnou vektorovou kresbu.
 • 3D model - Z mračna bodů lze vygenerovat velmi přesný a podrobný 3D model (trojúhelníková síť). V kombinaci s fotografiemi daného objektu lze vytvořit fotorealistický 3D model.
 • DMT (Tvorba digitálního modelu terénu), profily, vrstevnice - Softwarem na tvorbu digitálního modelu lze jednoduše z naměřených dat vytvořit DMT požadovaného území či objektu.

Související články: Zdroje v češtině

Na těchto stránkách jsou dostupné informace pojednávájící o tom, co je to skener, k čemu je skener, jak pracuje (o převodu obrazové informace na elektronickou) a jaký skener zvolit a k čemu (např. pro doma a kancelář). Jsou zde i popsané různé typy skenerů.

Stránka čtenáře seznamuje se základnímy pojmy souvisejícími se skenováním. Dále jsou zde popsány typy skenerů, jejich využití základní postupy skenování s důrazem na použití ve fotografické praxi. Základní popsané pojmy jsou: snímač, A/D převodník, rozlišení, denzita, barevná hloubka apod.

Související články: Zdroje v angličtině

Základní tipy a základy, jak skenovat fotky a dokumenty. Jsou zde vysvětlení i pojmy, které jsou spjaté se skenováním (DPI, aj.) Vhodné pro začátečníky.

Osobní nástroje