Na tuto wiki již prosím nepřispívejte a přesuňte svou aktivitu na WikiKnihovnu.
Vše, co bylo zde, najdete tam, jen je bohužel potřeba znovu si vytvořit účet.

Podrobnosti!

OPAC

Z Kisk

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice:

zdroj: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)


Knihovní katalog (library catalogue)

Sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů.

K základním funkcím katalogu patří lokační funkce (katalogizační záznam informuje o umístění dokumentu a o organizaci fondu), bibliografická funkce (katalogizační záznam informuje o existenci dokumentu), rešeršní funkce (katalogizační záznam umožňuje efektivní vyhledání dokumentu), propagační funkce (katalogizační záznam informuje o nově vydaných dokumentech).

Knihovní katalogy se dělí podle formy zpřístupnění (lístkové, listové, svazkové a elektronické), podle úplnosti (úplné, dílčí, souborné), podle typů zpřístupňovaných dokumentů (katalog knih, periodik, firemní literatury, speciálních dokumentů, apod.).


OPAC (Online Public Access Catalogue)

Veřejně dostupný online katalog určený uživatelům knihovny. Kromě vlastního vyhledávání záznamů dokumentů obvykle také zpřístupňuje řadu dalších služeb, např. umožňuje správu uživatelského konta, přístup k dalším informačním zdrojům apod.

OPAC na Wikipedii.

Generace

OPAC katalogy 1. generace

 • vychází z klasického automatizovaného knihovnického systému
 • správa výpůjčního systému a sdílená katalogizace v online režimu v rámci knihovní sítě
 • vyhledávání – příkazový jazyk

OPAC katalogy 2. generace

 • aplikace + databáze
 • vyhledávání – slova, slovní spojení; booleovské a proximitní operátory; používání závorek k určení hierarchie priorit
 • př. katalog v knihovním systému Aleph, T-Series, Clavius

OPAC katalogy 3. generace

 • hyperkatalogy
 • databáze oddělená od aplikace
 • vyhledávání – rozklad pojmů na podpojmy, vážení podpojmů, řazení dokumentů dle míry relevance


Trendy

Vyhledávání

 • rychlé, jednoduché, účinné ("jako v Googlu")
 • automatické doplňování
 • lingvistická analýza, kontrola pravopisu
 • analýza výsledků
 • grafická prezentace výsledků, vizualizace

Obohacení katalogu

 • obálky
 • obsahy
 • audio, video…
 • vyhledávání mimo katalog
 • propojení s plným textem
 • propojení s Wikipedií
 • doporučení a hodnocení čtenářů
 • upozornění na nové tituly (RSS)
 • protokol Z39.50
 • SFX

Použité zdroje:

VOJNAR, Martin. Trendy rozvoje automatizovaných knihovních systémů. [online].(Konference KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství, 20.-22.6.2007)[cit. 2008-03-07]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/ValHro07/keStazeni/Vojnar.ppt>.

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Způsoby vyhledávání v katalozích OPAC: současné problémy a trendy se zaměřením na situaci v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2006. 105 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Sylvie Presová DiS.

Ptejte se knihovny : Výpis archivu dotazů z 2004/08. OPAC katalog [online]. 03.08.2004 [cit. 2008-03-09]. Dostupný z WWW: <http://old.ptejteseknihovny.cz/list.php?year=2004&month=08>.


--Dana Koláčková 15:57, 11. 3. 2008 (CET)

Katalogy 3. generace

NCSU Libraries

Tento katalog je považován za revoluční. Je založený na komerčním vyhledávači firmy Endeca. Styl vyhledávání se má blížit zvyklostem uživatelů webových vyhledávačů. Jako první uvedl do knihovního katalogu tzv. fasetové vyhledávání/prohlížení.

Přednosti:

 • Relevance ranking
 • Refine Your Search (fasety)
 • Různé možnosti řazení
 • Rich content - záznamy obohacené o obálky, table of contents
 • Dostupnost dokumentů v seznamu výsledků, vyhledávání v dostupných dokumentech
 • Your Current Search - "breadcrumb" zobrazení dotazu
 • Browse by subject

Další informace na NCSU Libraries Unveils Revolutionary, Endeca-Powered Online Catalog a odkazy na stránce Endeca at the NCSU Libraries.

Koha Integrated Library System

V akci ho můžete vidět třeba v Athens County Public Libraries.

Jde o open source systém napsaný v jazyku Perl. Je podporovaný firmou LibLime, která nabízí i další produkty pro knihovny (placené) a samozřejmě placenou podporu pro Kohu. OPAC má podobné vlastnosti jako NCSU OPAC.

ExLibris Primo

Rozšíření OPACu na knihovní portál. Typické komerční řešení, kdy firma ExLibris nabízí produkt, který je úzce provázaný s dalšími jejími produkty.

Více v češtině na Ikaros.cz: Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo. V článku jsou odkazy na tři studie uživatelského chování při využívání služeb knihoven.

LibraryThing

(česká verze)

"Zadej co čteš nebo svou celou knihovnu - je to jednoduchý katalog v knihovní kvalitě. LibraryThing tě také spojí s lidmi, kteří čtou stejné věci."

Odkazy

OPAC Survey at "Self-plagiarism is style": http://www.daveyp.com/blog/index.php/archives/category/opac-survey/page/2/ a http://www.daveyp.com/blog/index.php/archives/category/opac-survey/ (nutno číst od zadu, je to blog.)

Quick OPAC Survey - update: http://www.daveyp.com/blog/index.php/archives/198/ viz hlavně graf - Technology Adoption LifeCycle

Searching for books by the colour of the cover http://www.daveyp.com/blog/index.php/archives/170/ viz odkaz na funkční aplikaci http://webcat.hud.ac.uk/perl/colour.pl

Hildreth, C.R., Extending the online catalog: The point of diminishing returns. Emerging communities : integrating networked information into library services [papers presented the 1993 Clinic on Library Applications of Data Processing, April 4-6, 1993], 1994: p. 84-100. (fulltext)

Faceted Metadata Search and Browse Stránka obsahuje odkazy na různé vyhledávací nástroje, využívající fasetové vyhledávání.

Schneider, Karen G. How OPACs Suck, Part 1: Relevance Rank (Or the Lack of It). ALA TechSource blog. 2006. Dostupné z http://www.techsource.ala.org/blog/2006/03/how-opacs-suck-part-1-relevance-rank-or-the-lack-of-it.html

DELSEY, Tom. The Library Catalogue in a Networked Environment. Proceedings of Conference on Bibliographic Control for the New Millennium, Washington [online]. 2000 [cit. 2006-10-20]. Dostupný z WWW: http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/delsey_paper.html

Osobní nástroje