kisk.phil.muni.cz - Oficiální stránky Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) na MUNI v Brně
přeskočit navigaci na obsahTechniky osobnostně sociálního výcviku

Kód:VIKBB07
Počet kreditů:3
Způsob ukončení:Kolokvium
Vyučující:PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Podmínky ukončení:

Účast na semináři, diskuze, skupinový projekt.

Cíle předmětu:

 • Prezentace souboru poznatků a vývojových tendencí v oblasti osobnostně sociálního výcviku.
 • Studentům jsou představeny hlavní teoretické myšlenkové proudy a zároveň je seminář založen na sebezkušenostním učení rozvíjející osobnostní a sociálních charakteristiky studenta.
 • Předmět využívá už existující porozumění studentů otázkám sebereflexe a sebepoznání, komunikace, tvořivosti a kooperace. Na tomto základě rozvíjí metodické a realizační dovednosti studentů a připravuje je na realizaci osobnostního a sociálního rozvoje v jejich profesní praxi.

 

Obsah přednášek:

 • reflexe
 • zážitková pedagogika
 • osobností a sociální rozvoj
 • klíčové kompetence

Základní literatura:

  • Psychohry :moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Edited by Eduard Bakalář. Praha : Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-0079-6. info
  • Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Edited by Eduard Bakalář. Vyd. 1. Praha : Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
  • Hermochová, Soňa. Metody aplikované sociální psychologie. II., Partnerské programy a partnerské hry. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1989. 171 s. info
  • Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Edited by Soňa Hermochová. 2. vyd. Praha : Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
  • Hry do kapsy :sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Edited by Soňa Hermochová - Jan Neuman, Illustrated by Jan Smolík. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-874-0. info
  • Hry do kapsy :sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Edited by Soňa Hermochová - Jan Neuman, Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-673-X. info
  • Valenta, Josef. Učit se být : témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Vyd. 1. Praha : Agentura Strom & Aisis, 2000. 95 s. ISBN 80-86106-08-. info

« zpět na DB vyučovaných předmětů