Témata semestru:
Virtuální realita & Kurátorství

Virtuální realita

Virtuální realita není technologií, která by stále byla primárně učenou pro sci-fi, ale má reálné a hmatatelné aplikace – od průmyslu po psychologii. V současné době se začíná experimentovat s jejím využitím ve vzdělávání. Můžete se tak učit pracovat s vrstevnicemi uprostřed hor, vzdáleně kolaborovat ve virtuálním prostředí a rozvíjet svoji představivost.

Co se bude dít?

Ve spolupráci s Psychologickým ústavem FF MU, laboratoří HCI a na FI a dalšími organisacemi si můžete začít hrát s virtuální realitou na vlastní kůži. Otevřená je nám spolupráce s Hume lab na FF, kde máme k dispozici Oculus Rift, eye tracking systémy a další nástroje.

Jak se zapojit?

Nabízíme reálné aplikace a virtuální prostředí, tým odborníků, se kterými můžete o virtuální realitě uvažovat. Čeněk Šašinka, který je hlavou výzkumu v této oblasti, nám může pomoci s teorií i experimentem samotným.

Pojďte s námi přemýšlet o tom, jak může virtuální realita změnit způsob vzdělávání od základních škol až po univerzity, hledat nová experimentální témata, nebo s námi založit výzkumnou skupinu a podívat se na téma ryze vědecky. Budeme spolu hledat zdroje, sdílet je, číst a diskutovat o výhodách i rizicích, psát a experimentovat.

Digitální informační kurátorství

Online kurátor (pokud si vypůjčíme pojem Bořivoje Brdičky) je člověk, který digitální kurátorství nepoužívá ve smyslu knihovnické práce, tedy netvoří digitální knihovny s digitalizovanými objekty ani se primárně nezaměřuje na práci s metadaty a dalšími specializovanými technickými vlastnostmi objektů, ale snaží se vytvářet informačně zajímavé kolekce, které typicky slouží především pro vzdělávání.

Z problematiky digitálního informačního kurátorství přitom integrálně tato forma pedagogického kurátorství čerpá – usiluje o analýzu zdrojů, jejich setřídění, doplnění o další zdroje či materiály, tvorbu kontextu a také vhodnou prezentaci směrem ke studentovi. Ten by měl – v ideálním případě – získat ucelený, logicky provázaný balíček informací.

Whittaker hovoří o tom, že informační kurátorství je činnost, která má tři základní fáze – získávání informací, jejich řízení (tedy především zorganizování) a prezentaci (ve správný čas, vhodným způsobem). Abychom však mohli nastavit vhodný model informačního kurátorství, je nezbytně nutné znát informační chování těch, pro které kurátorskou činnost vykonáváme.

V rámci semestru bychom se rádi podívali více jak na teoretické aspekty, které s digitálním informačním kurátorstvím souvisí, tak také na praktické kurátorské projekty. O způsob, jak kurátorsky pracovat s obsahem stojí nejen náš obor, ale také knihovny nebo vývojáři knihovních systému. Výsledky budeme tavit do odborných článků nebo do reálných aplikací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info