Menu

Předměty profilací

Na této stránce naleznete kompletní seznam předmětů, které jsou započítávány do profilací. Seznam slouží především studentům navazujícího magisterského studia pro kontrolu úspěšného splnění kritérií pro absolvování profilace.

Kurzy, které jsou vyznačeny šedou barvou již nejsou vyučovány. Pokud máte některý z takto označených předmětů splněn - bude vám do profilace započítán.

Design informačních služeb

Povinné kurzy profilace

Profilace je složena pouze z povinně volitelných kurzů.

Povinně volitelné kurzy profilace

Pro splnění podmínek profilace musí student absolvovat 5 předmětů z následující nabídky:

Informační a datový management

Povinné kurzy profilace

Pro splnění podmínek profilace musí student absolvovat 2 předměty z následující nabídky:

Povinně volitelné kurzy profilace

Pro splnění podmínek profilace musí student absolvovat 3 předměty z následující nabídky:

Technologie ve vzdělávání

Povinné kurzy profilace

Pro splnění podmínek profilace musí student absolvovat 2 předměty z následující nabídky:

Povinně volitelné kurzy profilace

Pro splnění podmínek profilace musí student absolvovat 3 předměty z následující nabídky: