Menu

Magistr na KISKu

Navazující magisterské studium nabízí tři profilace: datový a informační management, design informačních služeb a technologie ve vzdělávání.

Výuka probíhá z velké části projektově, s důrazem na výzkumnou činnost úzce propojenou s praxí.

Průběh studia a povinnosti

Na KISKu studujeme vztahy mezi člověkem, informacemi a technologiemi v kontextu znalostní společnosti.

VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST

Dramatický vývoj v oblasti informačních technologií přináší stále nové výzvy. Zvyšuje se tak poptávka po expertních znalostech, které mají již několik let své pevné místo v naší výuce a jsou dále rozvíjeny v rámci výzkumných seminářů nebo přímo v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu jsou vzděláváni například v těchto tematických oblastech:

  • práce s informacemi (vyhledávání, organizování, uchovávání a využívání informací),
  • design a hodnocení informačních služeb a informačních systémů,
  • práce s daty a jejich analýza s cílem podporovat strategické rozhodování organizace,
  • systémy pro vzdělávání,
  • informační vzdělávání,
  • informační bezpečnost,
  • designové myšlení a mnohé další.

Během studia se lze výběrem konkrétních předmětů odborně profilovat v jedné ze tří nabízených profilací.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Klíčovým předmětem studia je dvousemestrální Aplikační seminář (APLS), v rámci kterého studenti pracují na svých vlastních projektech. Cílem takto nastaveného předmětu je vyzkoušet si práci v týmu a získání dovedností v oblastech řízení projektů a managementu inovací - to vše ve spolupráci s odborným mentorem.

 

Říkají o KISKu

Kuba Fryš

občasný knihovník a dříč v oblasti zpracování dat

„Pokud se toužíte vzdělávat, KISK vám to vrátí.“

Jdete studovat kvůli titulu a chcete ho získat s vynaložením minimálního úsilí? Tak to zkuste jinde!

Pokud se toužíte vzdělávat a jste ochotni do toho investovat čas a energii, KISK vám to vrátí. Poznáte zajímavé a tvůrčí osobnosti, získáte nové znalosti. Zajímá vás výzkum? Nebo chcete pracovat v knihovně? Už jste slyšeli o competitive intelligence? Víte co je to HCI nebo UX? Ať se budete věnovat čemukoliv, lidé kolem vás podpoří.

Michal Konečný

konzultant na volné noze

„Jsou nakažlivě nadšení a pohlcení svojí prací.“

Na KISKu se dá učit od lidí, kteří jsou nakažlivě nadšení a pohlcení svojí prací. Od lidí, kteří se prosadili a vybudovali si dobré jméno v praxi a jsou s praxí spojení. Nedocenitelná je možnost pracovat na praktických a reálných projektech a získat vlastní zkušenosti i zpětnou vazbu.

Další reference

Přijímací řízení

Do navazujícího magisterského studia jsou studenti přijímání na základě skupinového pohovoru nad okruhy bakalářské zkoušky. Studenti, kteří během bakalářského studia na KISKu dosáhli studijního průměru do 1,8 a SZZk vykonali nejhůře za C, mohou být na základě žádosti přijati bez přijímacího řízení. Pokud splňujete tyto podmínky a máte podanou přihlášku do navazujícího magisterského studia, můžete poslat žádost o prominutí přijímacích zkoušek na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
Navazující magisterské studium na KISKu je možné absolvovat v prezenční formě nebo kombinované formě.

Aktuální termíny pro zájemce o studium. 

Nestihli jste den otevřených dveří? Nevadí. Navštívit na KISKu nás můžete ve všední dny kdykoliv. Průvodkyní vám bude Mgr. Sabina Kubisová.

Obecné informace o přijímacím řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FF MU v akademickém roce 2017/18 naleznete zde.

Přihláška

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu. Přihlášku je možné podat do 30. dubna 2017.

Přihláška v ISU