Menu

Aplikační seminář (APLS)

Designové a projektové myšlení jsou klíčovou součástí naší výuky.

Chceme, aby studenti byli připraveni na prostředí inovací, změn a nových technologií. Aby porozuměli procesu uvádění nových námětů a myšlenek do praxe. Ale především chceme, aby se ze studentů stali inovátoři, kteří budou ovlivňovat podobu služeb — v knihovnách, neziskových společnostech i v komerčním sektoru.

Chceme se studenty pracovat na projektech, které jsou smysluplné, účelné a užitečné. Naopak nechceme vytvářet produkty či služby, které jsou pro cílovou skupinu zbytečné, nepoužitelné
či nepochopitelné.

V rámci navazujícího magisterského studia proto studenti absolvují dva povinné semestrální předměty. V rámci Aplikačního semináře I. a II. (APLS) studenti pracují na ročních projektech pod garancí specializace Design informačních služeb.

Aplikační seminář I.

První semestr je zaměřen na designové myšlení. Zajímá nás problém cílové skupiny a poté přemýšlíme, jakými metodami můžeme napomoci jejich naplnění. Využíváme principy designového myšlení vycházející z Human Centred Design.

Výstupem předmětu je návrh konkrétního řešení pro cílovou skupinu.

Aplikační seminář II.

Převedením navrhovaného řešení do cíle projektu a monitorovacích indikátorů získávají studenti zadání pro druhý semestr. Realizací nyní získávají  praktickou zkušenost s řízením projektů. Pracujeme s metodikou mezinárodního standardu IPMA.

Výstupem předmětu je realizovaná služba či produkt.

Principy na kterých stavíme

  • studenti sami jsou ambasadoři svého tématu.
  • pracovní týmy jsou tvořeny studenty. Vyučující pracují v roli mentora.
  • zajímá nás jaké nové kompetence si studenti z projektů odnesli, cesta po které studenti kráčejí a znalosti které si odnesou jsou pro nás důležitější než samotné výstupy projektu.

Prohlédněte si seznam projektů, které naši studenti realizovali.

Aktuálně