Menu

Závěrečné práce

 • 90 let Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  (Obhájeno 2011, Autor: Řehůřková Markéta; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Aktuální stav online služeb v knihovnách Masarykovy univerzity: návrh na jejich možné rozšíření a vylepšení
  (Obhájeno 2009, Autor: Macháčková Pavla; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Aktuální trendy v oblasti social computing
  (Zadáno 2012, Autor: Drahovzalová Dita; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Akvizice, katalogizace a prezentace komiksů v českých knihovnách
  (Obhájeno 2010, Autor: Blažek Josef; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Akviziční strategie městských knihoven se zaměřením na Knihovnu Jiřího Mahena v Brně
  (Obhájeno 2010, Autor: Dvořáková Hana; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Analýza aktuálního stavu informačního systému datových schránek a porovnání vybraných komerčních aplikací určených pro práci s nimi
  (Obhájeno 2009, Autor: Fialová Magdaléna; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd CSc.)
 • Analýza informačních bariér v přístupu k novým technologiím
  (Obhájeno 2010, Autor: Šimková Gabriela; Vedoucí: Ph.D.)
 • Analýza informačních procesů uvnitř vybraných politických stran
  (Zadáno 2012, Autor: Kratochvílová Lucie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Analýza informačních zdrojů, systémů a technologií pro koordinaci pomoci při katastrofách velkého rozsahu
  (Obhájeno 2011, Autor: Zeman Jiří; Vedoucí: Vodička Petr)
 • Marketingová komunikace se zaměřením na public relations v knihovně Jiřího Mahena v Brně
  (Obhájeno 2009, Autor: Juráková Veronika; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Analýza meziknihovních výpůjčních služeb v Moravské zemské knihovně
  (Obhájeno 2009, Autor: Koutná Pavla; Vedoucí: Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Analýza a návrh implementace znalostní báze v mnohojazyčné organizaci
  (Zadáno 2014, Autor: Grós Jakub; Vedoucí: Ing. Filip Janovič Ph.D.)
 • Analýza online zdrojů veřejně dostupných informací
  (Obhájeno 2011, Autor: Vorálek Tomáš; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Analýza Open Source redakčních systémů z hlediska zabezpečení
  (Obhájeno 2012, Autor: Mezuláník Radek; Vedoucí: Mgr. Jiří Zeman)
 • Analýza poskytování služeb smyslově postiženým osobám v pověřených knihovnách a vybraných institucích Jihomoravského kraje a předložení možností, které by mohly tuto situaci v knihovnách zlepšit
  (Obhájeno 2009, Autor: Petýrková Kateřina; Vedoucí: Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Analýza přístupnosti přizpůsobení knihovních stránek pro různá zařízení
  (Zadáno 2013, Autor: Dvořák Vojtěch; Vedoucí: Mgr. Jan Martinek)
 • Analýza projektu Benchmarking knihoven
  (Obhájeno 2010, Autor: Kapounová Kateřina; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Analýza realizace uživatelských výzkumů v zahraničních knihovnách: popis vybraných trendů
  (Zadáno 2013, Autor: Strouhal Lukáš; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Zmapování využívání dotací ze strukturálních fondů knihovnami v ČR
  (Obhájeno 2011, Autor: Pokorná Lenka; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Analýza spotřebitelského chování při výběru knih
  (Obhájeno 2009, Autor: Ondráková Simona; Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová)
 • Analýza a tvorba groupware pro studentské projekty
  (Obhájeno 2011, Autor: Pilař Vojtěch; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Analýza a tvorba znalostního prostředí pro konferenci Infokon
  (Obhájeno 2009, Autor: Pilař Vojtěch; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Návrh e-learningového kurzu Příprava a realizace workshopu
  (Zadáno 2013, Autor: Ocásek Tomáš; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Analýza využívanosti statistických údajů při pořizování elektronických informačních zdrojů na Masarykově univerzitě
  (Zadáno 2013, Autor: Antlová Martina; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Analýza vzdělávání knihovníků v kraji Vysočina
  (Obhájeno 2011, Autor: Malá Radmila; Vedoucí: Mgr. Veronika Peslerová)
 • Analýza zdrojů Wikipedie
  (Obhájeno 2013, Autor: Ambrožová Lada; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Analýzy strategického plánování aplikované na vybrané knihovně
  (Obhájeno 2011, Autor: Mizerová Andrea; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Antikvariáty, jejich historie, vývoj, činnosti a využití v moderní době
  (Obhájeno 2009, Autor: Janošová Marta; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Antikvariáty na internetu
  (Obhájeno 2010, Autor: Janošová Marta; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Antiplagiátorské systémy v zahraničí
  (Obhájeno 2013, Autor: Brzobohatý Martin; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • AntiSec: hacktivistická kampaň za svobodu na internetu
  (Obhájeno 2011, Autor: Brožová Alena; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Aplikace marketingové atribuce v digitálních kampaních
  (Obhájeno 2013, Autor: Vojta Tomáš; Vedoucí: Mgr. Robert Němec)
 • Aplikace principů Webu 2.0 na e-zin v prostředí terciárního vzdělávání
  (Obhájeno 2009, Autor: Hošková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Aplikace vybraných metod designu služeb na Ústřední knihovnu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
  (Zadáno 2013, Autor: Ohlídalová Hana; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Aplikace zážitkové pedagogiky v předmětu informační věda s důrazem na dramatizaci
  (Obhájeno 2009, Autor: Huječková Martina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství
  (Obhájeno 2009, Autor: Škytová Alžběta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Audioknihy.net - přítomnost a budoucnost projektů na podporu audioknih
  (Obhájeno 2010, Autor: Škytová Alžběta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Audioknihy v pověřených knihovnách Jihomoravského kraje a jejich využití čtenáři
  (Obhájeno 2010, Autor: Jíchová Veronika; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Autentizace důkazem znalostí se zaměřením na běžného uživatele IT
  (Obhájeno 2011, Autor: Májková Lucie; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Autorský zákon - stanovení hranice etického a právního porušení
  (Obhájeno 2010, Autor: Hošáková Radka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Behaviorální marketing na internetu
  (Obhájeno 2011, Autor: Přikrylová Hana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Bezpečnost na sociálních sítích s důrazem na ochranu osobních dat
  (Obhájeno 2010, Autor: Macháčková Pavla; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Bezpečný internet a jeho role ve školních vzdělávacích programech v předmětu Informatika na ZŠ
  (Obhájeno 2011, Autor: Němcová Petra; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Biblioterapie v zařízeních specializované paliativní péče
  (Obhájeno 2012, Autor: Čechová Hana; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Blended learning: obsahová analýza literatury a kurzů
  (Zadáno 2013, Autor: Zoubková Martina; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Blok expertů: analýza, tvorba a evaluace znalostního prostředí
  (Zadáno 2010, Autor: Mlynářová Eva; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Blokace informací na internetu jako ambivalentní nástroj
  (Obhájeno 2009, Autor: ILKOVÁ Markéta; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková - Kouřilová)
 • Bradfordův zákon a jeho aplikace na české literárněvědné časopisy
  (Zadáno 2010, Autor: Omastová Pavlína; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Brian Vickery, život a dílo
  (Obhájeno 2011, Autor: Lužová Veronika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Celoživotní vzdělávání dospělých s ukončeným středoškolským vzděláním prostřednictvím informačních technologií se zaměřením na příslušníky generace X
  (Zadáno 2014, Autor: Packová Marie; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Cenzura žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době Rakouska-Uherska
  (Obhájeno 2011, Autor: Konířová Marta; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • České knižní online databáze
  (Obhájeno 2010, Autor: Svobodová Kristýna; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • České a zahraniční recenzované časopisy v kontextu trendů ve vědeckém publikování
  (Zadáno 2010, Autor: Chudobová Simona; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Činnosti studijních a informačních center základních škol na vyškovsku: srovnání reality s koncepty pro 21. století
  (Obhájeno 2008, Autor: Babirádová Markéta; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Citačná analýza záverečných prác študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
  (Obhájeno 2011, Autor: Režnický Matej; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Citační analýza - přehledová studie
  (Zadáno 2013, Autor: Pacáková Jana; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Citační analýza závěrečných prací na KISK FF MU
  (Obhájeno 2010, Autor: Richterová Monika; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Citační software - srovnání rozhraní systémů Reference Manager a EndNote používaných ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství Brno
  (Obhájeno 2011, Autor: Maňásek Petr; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Clickjacking: analýza útoků, možnosti detekce a ochrany
  (Obhájeno 2010, Autor: Kvasnica Jaroslav; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Cloud Computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat
  (Obhájeno 2011, Autor: Budín Emil; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Communities of practice mezi absolventy oboru Informační studia a knihovnictví v Praze a oboru Informační a znalostní management ve Valašském Meziříčí: průzkum možností uplatnění
  (Obhájeno 2009, Autor: Kratochvílová Jana; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Cookies: technologické a legislativní aspekty
  (Obhájeno 2012, Autor: Kopecká Kateřina; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Copywriting: efektivní marketingový nástroj na webu - podstata, možnosti využití a metody
  (Obhájeno 2009, Autor: Masaříková Gabriela; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Copywriting jako nástroj marketingu a pomoc uživateli webu
  (Obhájeno 2013, Autor: Dobešová Monika; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Crowdfunding - obsahová analýza služby Kickstarter
  (Obhájeno 2012, Autor: Janypka Tomáš; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Crowdfunding
  (Zadáno 2012, Autor: Nešpor Zdeněk; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Čtenářská gramotnost v České republice
  (Obhájeno 2010, Autor: Matulová Jana; Vedoucí: Prof. PhDr. Jiří Trávníček M.A.)
 • Čtenářství v Polsku - současnost a perspektivy
  (Obhájeno 2013, Autor: Halfarová Anna; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Čtenářství z odborného pohledu - návrh portálu
  (Obhájeno 2010, Autor: Dynybylová Nikola; Vedoucí: Prof. PhDr. Jiří Trávníček M.A.)
 • Data retention v České republice po 1. říjnu 2012: technologicko-etický pohled na rozsah uchovávaných údajů
  (Obhájeno 2012, Autor: Denár Michal; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Databáze prvotisků vědecké knihovny v Olomouci
  (Obhájeno 2009, Autor: Krušinský Rostislav; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Datová žurnalistika: teorie, historie u nás i ve světě
  (Zadáno 2013, Autor: Prokopová Andrea; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Design ohleduplný k hodnotám
  (Zadáno 2014, Autor: Dobrovolný Radek; Vedoucí: Mgr. Jan Martinek)
 • Design online informačních služeb pro zrakově handicapované
  (Zadáno 2014, Autor: Haladová Julie; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Design služeb v medicínském výzkumu
  (Zadáno 2014, Autor: Janků Monika; Vedoucí: Mgr. Bc. Tomáš Pruša)
 • Metody rozvoje dětského čtenářství v ČR a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů na jeho podpoře
  (Obhájeno 2009, Autor: Zemanová Klára; Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová)
 • Digital divide
  (Obhájeno 2011, Autor: Švancarová Magdaléna; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Digitalizace 3D objektů
  (Obhájeno 2012, Autor: Sochorová Martina; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Digitalizace dokumentů na fakultách Masarykovy univerzity v Brně
  (Obhájeno 2012, Autor: Otevřelová Jana; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Digitalizace dokumentů pro zrakově postižené
  (Zadáno 2013, Autor: Veselá Kateřina; Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola)
 • Digitální knihovny Europeana a World Digital Library a zapojení knihoven do obou těchto projektů
  (Obhájeno 2010, Autor: Zelinková Věra; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Disinhibice a její vliv na uživatele internetu
  (Obhájeno 2013, Autor: Kabai Laura; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů zaznamenaných na optických discích
  (Obhájeno 2009, Autor: Lukšů Alžběta; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Dobrovolné obětování soukromí v souvislosti s marketingovými akcemi
  (Obhájeno 2012, Autor: Deutschová Tereza; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a přiklady z praxe
  (Obhájeno 2012, Autor: Děchtěrenková Ilona; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Dopad informačního přetížení na informační chování člověka
  (Obhájeno 2009, Autor: Uhrín Tibor; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Dostupnost českých vysokoškolských kvalifikačních prací
  (Obhájeno 2012, Autor: Bugajevová Jitka; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • DRM a elektronické knihy: Áno či nie?
  (Zadáno 2012, Autor: Sabadková Dana; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • E-government v České republice - vývoj nástrojů a služeb pro vnitřní potřeby orgánů veřejné moci za poslední dva roky
  (Obhájeno 2012, Autor: Šiborová Jitka; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • E-kniha - historie, současnost a budoucnost
  (Zadáno 2010, Autor: Horáková Kamila; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • E-knihy v ČR: stav, trendy, budoucnost
  (Obhájeno 2010, Autor: Svobodová Lucie; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • E-komunikace na webech náboženských hnutích jakožto znalostní prostředí
  (Obhájeno 2010, Autor: Filipová Magdaléna; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová)
 • E-learningový kurz e-Litka
  (Zadáno 2012, Autor: Pěršalová Lucie; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • E-learningový kurz knihovnické angličtiny 2 (e-LKA 2)
  (Obhájeno 2011, Autor: Sedláčková Barbora; Vedoucí: PhDr. Tamara Váňová)
 • E-science
  (Obhájeno 2011, Autor: Snozová Martina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • E-služby veřejné správy a jejich vliv na obyvatelstvo, podniky a úřady veřejné správy
  (Obhájeno 2009, Autor: Bugajevová Jitka; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd CSc.)
 • Ediční činnost Nakladatelství Masarykovy univerzity: minulost, současnost a budoucnost
  (Obhájeno 2011, Autor: Messerschmidt Tomáš; Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš Ph.D.)
 • Edventure: vytváření osobního vzdělávacího prostředí
  (Obhájeno 2012, Autor: Dalecký František; Vedoucí: Doc. Ing. Adam Herout Ph.D.)
 • Efektivita rešeršní činnosti v odborných databázích s přihlédnutím k praxi na České zemědělské univerzitě v Praze
  (Obhájeno 2009, Autor: Pešková Lenka; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Efektivní vizualizace dat se zaměřením na základní typy grafů
  (Zadáno 2013, Autor: Marek Tomáš; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Ekologizace knihoven: nástroj EMAS jako pomocník pro zavedení environmentálně šetrného provozu v knihovnách
  (Obhájeno 2012, Autor: Lukáš Ondřej; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Elektronická distribuce a formáty knih
  (Obhájeno 2010, Autor: Homola Jan; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Elektronické čtecí zařízení a jeho vliv na vývoj vztahu ke čtenářství
  (Zadáno 2013, Autor: Slaná Jana; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Emoční rizika online komunikace
  (Obhájeno 2013, Autor: Šťastná Kateřina; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Emočný design so zameraním na prihlasovacie dialogy sociálnych sietí
  (Obhájeno 2013, Autor: Fujková Adriana; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Etické aspekty marketingu knihoven s využitím elektronických sociálních sítí
  (Obhájeno 2010, Autor: Vymazalová Markéta; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Etický problém cenzury v dějinném vývoj ve vybraných etapách
  (Obhájeno 2011, Autor: Sičová Radka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Evaluace e-learningového kurzu Metod kritického myšlení z hlediska zvýšení kvality a udržitelnosti
  (Obhájeno 2012, Autor: Dvořáková Lucie; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Evaluace a inovace projektu mystery shopping v knihovnách
  (Obhájeno 2013, Autor: Messerschmidt Tomáš; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Evaluace seminářů informačního vzdělávání projektu Nakliv
  (Obhájeno 2010, Autor: Plch Lukáš; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Evaluace vybraných aplikací pro správu a sdílení informací prostřednictvím heuristické analýzy zaměřené na studenty vysokých škol
  (Obhájeno 2013, Autor: Lemonová Marie; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Event marketing pro komunitní knihovny
  (Obhájeno 2009, Autor: Žaludová Eva; Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová)
 • Expertní systémy a jejich potenciál pro společnost
  (Obhájeno 2009, Autor: Hrušková Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Facebook jako nástroj informačního vzdělávání se zaměřením na zahraniční praxi
  (Obhájeno 2013, Autor: Fussová Tereza; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Fenomén hnutí quantified self
  (Obhájeno 2012, Autor: Príborská Soňa; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Fenomén MOOCs jako trend v sebevzdělávání: faktory ovlivňující dokončení studia
  (Zadáno 2013, Autor: Pavlíková Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Fenomén úzkosti z knihoven v akademickém prostředí
  (Obhájeno 2011, Autor: Machovská Monika; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Finanční gramotnost a projekt SFinGra (Studentská finanční gramotnost)
  (Zadáno 2013, Autor: Nezvalová Jana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Finské univerzitní knihovnictví se zaměřením na Library of Savonia University of Applied Science
  (Obhájeno 2011, Autor: Adámková Věra; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Game-based learning: charakteristika a vývoj
  (Obhájeno 2010, Autor: Kopčanská Dominika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Game-based learning: Příklady dobré praxe a návrh výukové počítačové hry
  (Obhájeno 2011, Autor: Šelong Filip; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Geocaching: Pravidla, principy a možnosti využití informačními pracovníky
  (Obhájeno 2008, Autor: Kresta Jaroslav; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Geolokace z hlediska ochrany soukromí
  (Obhájeno 2011, Autor: Sloupenská Hana; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Google AdWords jako praktický nástroj internetové reklamy: případová studie remarketingu
  (Obhájeno 2013, Autor: Klajban Michal; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Služba Google Books a její vliv na knižní trh
  (Obhájeno 2009, Autor: Zagorová Marie; Vedoucí: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.)
 • Google Labs: inkubátor aplikací
  (Obhájeno 2009, Autor: Šolcová Petra; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Guerilla marketing a jeho praktické využití aneb Rošťáctví v knihovnách
  (Obhájeno 2009, Autor: Sovová Eliška; Vedoucí: Zuzana Prouzová)
 • Herní principy jako forma motivace v informačním vzdělávání
  (Obhájeno 2013, Autor: Závodný Lukáš; Vedoucí: Mgr. Zdeněk Záhora)
 • Heuristická analýza v kontextu HCI se zaměřením na webové stránky akademické knihovny
  (Obhájeno 2012, Autor: Šťouračová Marie; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Historie a činnost Svazu knihovníků a informačních pracovníků
  (Obhájeno 2010, Autor: Paseková Zdeňka; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Historie Městské knihovny Polička
  (Zadáno 2013, Autor: Mohelníková Barbora; Vedoucí: Mgr. Jan Jukl)
 • Historie výzkumů v ISK
  (Zadáno 2013, Autor: Vebrová Jana; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Hodnocení kvality a přínosu e-learningu se zaměřením na kurz e-LKA
  (Obhájeno 2011, Autor: Lichnovská Pavla; Vedoucí: Mgr. Jiří Zounek Ph.D.)
 • Hodnotově citlivý design
  (Obhájeno 2011, Autor: Fukarová Eva; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Rizikové jevy internetové komunikace - teorie problematiky a případová studie mediálních sdělení
  (Obhájeno 2009, Autor: Janotová Denisa; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • ICT ve vzdělávacím obsahu lekcí informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách
  (Zadáno 2014, Autor: Chalupník Radim; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Identifikace nejoblíbenějších konferencí v oboru ISK a klíčové aspekty ovlivňující jejich úspěšnost
  (Obhájeno 2011, Autor: Sucháček Martin; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Implementace e-learningového kurzu pro veřejnost v Městské knihovně Blansko
  (Obhájeno 2010, Autor: Kolářová Lucie; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Implementace nástrojů vizualizace informací do kurzů informační gramotnosti
  (Obhájeno 2009, Autor: Matýsová Tereza; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Ineditní literatura let 1948 - 1989 ve střední Evropě a její knihovnicko - bibliografické zpracování a zpřístupnění
  (Zadáno 2010, Autor: Blažek Miroslav; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Informace, chaos a komplexita: Nové hranice informační vědy
  (Obhájeno 2009, Autor: Nešpor Zdeněk; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informace pro malé a střední podnikatele
  (Obhájeno 2009, Autor: Pešková Petra; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Informační akademie (projekt česko - slovenské přeshraniční spolupráce)
  (Obhájeno 2011, Autor: Brablíková Kamila; Vedoucí: Mgr. Daniela Hebnarová)
 • informační architektura internetových obchodů specializovaných na prodej deskových her
  (Obhájeno 2010, Autor: Pavlíková Lenka; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Informační architektura online aplikací pro týmovou spolupráci
  (Zadáno 2012, Autor: Levová Iveta; Vedoucí: Mgr. Tereza Venerová)
 • Informační audit městského úřadu Třebíč
  (Obhájeno 2010, Autor: Kazdová Blanka; Vedoucí: Mgr. Jan Leitner)
 • Informační chování humanitních vědců v kontextu nových metod vědeckého publikování
  (Zadáno 2012, Autor: Kvapilová Lenka; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Informační chování internetové generace a jeho důsledky pro vysokoškolské knihovny
  (Obhájeno 2010, Autor: Matoušková Iveta; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Vědecké publikování v otevřených časopisech - vývoj publikačních zvyklostí v ČR
  (Zadáno 2014, Autor: Gachová Šárka; Vedoucí: Mgr. Pavla Rygelová)
 • Informační chování na slevových webech u žen na mateřské dovolené
  (Zadáno 2013, Autor: Doupovcová Jana; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Informační chování seniorů
  (Obhájeno 2009, Autor: Kvapilová Lenka; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Informační chování uživatelů při práci s on-line katalogem Clavius
  (Obhájeno 2009, Autor: Dvořáková Alexandra; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Informační chování zrakově postižených osob v Brně
  (Zadáno 2013, Autor: Pernesová Eliška; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Informační a čtenářská výchova v rámci školního vzdělávacího programu pro základní školy - návrh plánu učiva
  (Obhájeno 2011, Autor: Vlčková Marie; Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová)
 • Informační, digitální a mediální gramotnost ve vzájemném porovnání
  (Zadáno 2011, Autor: Orálková Helena; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Informační ekologie jako projev informačního chování
  (Obhájeno 2009, Autor: Třísková Kamila; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační etika a pornografie na Internetu
  (Obhájeno 2009, Autor: Mikešová Hedvika; Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Vacura Ph.D.)
 • Informační etika: tradiční versus nová média
  (Obhájeno 2008, Autor: Greplová Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační gramotnost: nová témata a jejich implementace do předmětu Kreativní práce s informacemi
  (Obhájeno 2010, Autor: Chytková Dagmar; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Informační gramotnost v rámci univerzit třetího věku
  (Obhájeno 2010, Autor: Petrášová Eva; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Informační hygiena jako součást informační gramotnosti: návrh modulu e-learningového kurzu
  (Obhájeno 2009, Autor: Novotná Darina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační kurátorství digitálních výukových objektů
  (Zadáno 2014, Autor: Hradil Jakub; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Informační politiky USA a Velké Británie v problematice Private Military Companies (PMCs)
  (Obhájeno 2010, Autor: Holubcová Eva; Vedoucí: Mgr. Miroslav Jurman)
 • Informační potřeby ženy na mateřské dovolené
  (Obhájeno 2011, Autor: Srbecká Gabriela; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Informační systém společnosti Veletrhy Brno a.s.
  (Obhájeno 2009, Autor: Stolařová Simona; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Informační systémy pro primární a sekundární školství
  (Zadáno 2014, Autor: Kulíková Markéta; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Informační válka: hrozba informační společnosti
  (Obhájeno 2007, Autor: Němeček David; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační vzdělávání doktorandů
  (Zadáno 2014, Autor: Mizerová Andrea; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Informační vzdělávání na ZŠ: metodický materiál pro učitele
  (Zadáno 2010, Autor: Malečková Monika; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách pro žáky se specifickými potřebami
  (Zadáno 2013, Autor: Rovná Kateřina; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Informační zdroje pro sportovní vědy
  (Obhájeno 2012, Autor: Popelková Eva; Vedoucí: PhDr. Ondřej Fabián)
 • Informačný systém Masarykovej univerzity a technostres
  (Obhájeno 2013, Autor: Hečková Katarína; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Interakce neslyšících osob a informace
  (Zadáno 2013, Autor: Vaňková Martina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Interdisciplinární zmapování čtenářství v humanitních vědách se zaměřením na pedagogiku, psychologii, sociologii
  (Obhájeno 2010, Autor: Vybíralová Radka; Vedoucí: Prof. PhDr. Jiří Trávníček M.A.)
 • Interkulturní informační etika
  (Obhájeno 2010, Autor: Smažilová Adéla; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Internet věcí (Internet of things) a jeho bezpečnost
  (Obhájeno 2012, Autor: Krausová Veronika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Využítí Internetu v knihovnách ve Spolkové Republice Německo : tří případové studie
  (Obhájeno 2009, Autor: Senft Martin; Vedoucí: Zuzana Prouzová)
 • Internetové komunikační programy a jejich vliv na sociální interakci mezi lidmi
  (Obhájeno 2009, Autor: Vičarová Hana; Vedoucí: PaedDr. Marie Pešová)
 • Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků
  (Obhájeno 2009, Autor: Vetchý Marek; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Využítí Internetu v knihovnách ve Spolkové Republice Německo : tří případové studie
  (Obhájeno 2009, Autor: Senft Martin; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Jazyk jako nástroj manipulace
  (Zadáno 2012, Autor: Váňová Vladimíra; Vedoucí: prof. PhDr. Petr Karlík CSc.)
 • Kaizen a jeho možná implementace do vysokoškolských knihoven
  (Obhájeno 2011, Autor: Hlaváč Igor; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Klamy v reklamních sděleních
  (Obhájeno 2010, Autor: Benešová Dagmar; Vedoucí: Mgr. Vít Kouřil)
 • Knihovna jako pracoviště
  (Obhájeno 2010, Autor: Vostatková Barbora; Vedoucí: RNDr. Danuše Lošťáková)
 • Knihovna jako součást poskytování sociálních služeb ve městě
  (Obhájeno 2010, Autor: Klučinová Eva; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Knihovna a kreativní průmysl
  (Obhájeno 2011, Autor: Proroková Ludmila; Vedoucí: Petr Škyřík)
 • Knihovníci jako lektoři: dotazníkový průzkum situace ve vysokoškolských knihovnách
  (Obhájeno 2010, Autor: Vrbová Zuzana; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Knihovny a inovační inkubátory (příklady dobré praxe)
  (Zadáno 2011, Autor: Burdová Kamila; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Knihovny jako centra moci
  (Zadáno 2012, Autor: Ludvíček Josef; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby
  (Obhájeno 2012, Autor: Chromá Veronika; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Knihy ze zrušených řádových knihoven na Moravě ve fondu MZK v Brně
  (Obhájeno 2013, Autor: Kaláb Michal; Vedoucí: PhDr. Jindra Pavelková)
 • Kolaborací k inovaci: návrh modelu klastrové spolupráce se zaměřením na online znalostní a inspirační prostředí pro Národní klastr informačního vzdělávání
  (Zadáno 2009, Autor: Güntherová Eva; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Komparativní analýza knihoven vybraných veřejných vysokých škol budující specializované fondy
  (Obhájeno 2009, Autor: Vích Šimon; Vedoucí: Mgr. Adéla Dilhofová)
 • Komentovaný soupis fondu pozůstalosti Boženy Komárkové Literárního oddělení Moravského zemského muzea v Brně
  (Obhájeno 2012, Autor: Krejčová Monika; Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč CSc.)
 • Komentovaný soupis vybraného fondu (nebo jeho části) Literárního oddělení Moravského zemského muzea v Brně
  (Obhájeno 2012, Autor: Górecká Lucie; Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč CSc.)
 • Komerční plagiátorství
  (Obhájeno 2012, Autor: Packová Marie; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Komparace dostupnosti informací na webových portálech měst Prahy a Brna
  (Obhájeno 2012, Autor: Škrabalová Vendula; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Komparace postojů k výuce realizované formou webináře a ke klasické kontaktní výuce
  (Obhájeno 2013, Autor: Blatná Kateřina; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Komparace vybraných on-line světů využívaných v terciárním vzdělávání
  (Obhájeno 2010, Autor: Rychtová Veronika; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Beseda)
 • Informační uvědomělost uživatelů cloudových systémů s ohledem na bezpečnost dat
  (Zadáno 2013, Autor: Hadraba Radek; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Komparační analýza blogů podle jejich typologie
  (Obhájeno 2010, Autor: Ilková Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Komparační analýza softwaru a služeb rodičovské ochrany
  (Zadáno 2011, Autor: Šváb Daniel; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Komparační analýza uživatelského rozhraní seznamovacích serverů
  (Obhájeno 2009, Autor: Hrušková Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Kompetence absolventů oboru Informační studia a knihovnictví podle požadavků komerčních zaměstnavatelů
  (Obhájeno 2009, Autor: Bertha Večeřová Věra; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Kompetence a uplatnění absolventů oboru KISK v komerční sféře
  (Obhájeno 2010, Autor: Šubrt Filip; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Komplexní řešení spisové služby ve FN Brno
  (Obhájeno 2011, Autor: Valentová Renata; Vedoucí: Ing. Antonín Koukal)
 • Komunikace občana se státem prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
  (Obhájeno 2009, Autor: Friedlová Irma; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Komunikácia žiakov druhého stupňa základných škol prostredníctvom fotografií v elektronickom prostredí
  (Zadáno 2014, Autor: Nápoký Ľudovít; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Komunikační strategie Městské knihovny Antonína Marka Turnov
  (Obhájeno 2009, Autor: Chudobová Simona; Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová)
 • Koncepce informačního vzdělávání prvního stupně základní školy na příkladu ZŠ Křídlovická
  (Zadáno 2013, Autor: Macháčková Pavla; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Konektivistický přístup k výuce informačního vzdělávání
  (Obhájeno 2013, Autor: Minaříková Pavla; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Konkurenční zpravodajství pro malé podniky v České republice z pohledu podílníků
  (Zadáno 2011, Autor: Chocholáč Petr; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Krajské knihovny a dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
  (Obhájeno 2010, Autor: Šturmová Lucie; Vedoucí: Mgr. Miroslav Jurman)
 • Kredibilita dárcovských internetových stránek z pohledu dárců
  (Zadáno 2014, Autor: Durnová Eva; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Kritická gramotnost ve spojitosti s kritickým myšlením
  (Obhájeno 2011, Autor: Indráková Marie; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Kubánské nezávislé knihovny
  (Obhájeno 2009, Autor: Koprová Olga; Vedoucí: Mgr. Pavla Holcová)
 • Kyberaktivismus
  (Obhájeno 2009, Autor: Holoubková Hana; Vedoucí: Mgr. Miroslav Jurman)
 • Kybergrooming jako nebezpečný jev on-line komunikace v ČR
  (Obhájeno 2010, Autor: Kantorová Kateřina; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Lektorské dovednosti knihovníků realizující vzdělávací kurzy
  (Obhájeno 2009, Autor: Zbranková Jana; Vedoucí: Mgr. Jan Kolář)
 • Library 2.0 - aplikace některých technologií v dětském oddělení veřejných knihoven
  (Obhájeno 2009, Autor: Nobilisová Zuzana; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Návrh propojení databáze ČteSyRád a sociální sítě LibraryThing
  (Obhájeno 2009, Autor: Pokorný Antonín; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Licence Creative Commons a možnosti jejich využití pro knihovny
  (Obhájeno 2009, Autor: Fatková Lenka; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • On-line služby knihoven v České republice se zaměřením na Library 2.0
  (Obhájeno 2010, Autor: Vičarová Hana; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Linkbuilding: budovanie spätných odkazov - podstata, využitie, metódy
  (Obhájeno 2010, Autor: Hrivnáková Adela; Vedoucí: Petr Škyřík)
 • Location based service
  (Obhájeno 2010, Autor: Levová Iveta; Vedoucí: Mgr. Josef Šlerka)
 • Manažerská etika pro informační profesionály
  (Obhájeno 2009, Autor: Volníková Eva; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Mapování internetových memů v prostředí blogosféry a sociálních sítí
  (Obhájeno 2010, Autor: Buchtová Barbora; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Aplikace metod designu služeb v Ústřední knihovně FF MU
  (Obhájeno 2013, Autor: Plotková Jana; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Mapovanie vývoja najvýznamnejších knihovnických konferencií - Knižnice súčasnosti, Inforum a CASLIN
  (Zadáno 2013, Autor: Šellengová Alžbeta; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Marketing v knihovnách: návrh e-learningového kurzu
  (Obhájeno 2009, Autor: Chytková Dagmar; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Marketingový potenciál obálek knih
  (Zadáno 2011, Autor: Živná Tereza; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Mashupy na webech univerzitních knihoven: aktuání stav a nové možnosti
  (Obhájeno 2010, Autor: Beran Jiří; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Mediální gramotnost a její zakotvení ve vzdělávacích aktivitách veřejných knihoven v jihočeském kraji
  (Obhájeno 2009, Autor: Kočí Hana; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Mediální gramotnost v rámci informačního vzdělávání v akademických knihovnách
  (Obhájeno 2013, Autor: Králová Romana; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Mentální reprezentace knihovnického povolání u budoucích knihovníků, knihovníků a neknihovníků
  (Obhájeno 2010, Autor: Raclavská Iva; Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová Ph.D.)
 • Merchandising Městské knihovny Bruntál - případová studie
  (Zadáno 2013, Autor: Žáková Karolína; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Měsíc autorského čtení v Brně: cesty informací v literárním sdělení
  (Obhájeno 2012, Autor: Babáková Dominika; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Metoda A/B testování online prezentací
  (Zadáno 2013, Autor: Kantorová Jana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Metodická podpora knihovnám prostřednictvím portálu sos.knihovna.cz
  (Zadáno 2014, Autor: Dvořáková Jaroslava; Vedoucí: Mgr. Vítězslav Praks Ph.D.)
 • Metodika budování digitalizačního pracoviště
  (Obhájeno 2009, Autor: Perlová Vladimíra; Vedoucí: Ing. Věra Svobodová)
 • Metodika hodnocení kvality medicínských informací
  (Obhájeno 2013, Autor: Hrabal Jan; Vedoucí: Mgr. Tomáš Pruša)
 • Metodika sdílení zkušeností a informací v síti Městských knihoven
  (Zadáno 2009, Autor: Kavanová Stanislava; Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová)
 • Metodiky, standardy a doporučení práce se zdravotně znevýhodněnými uživateli knihoven (v České republice a zahraničí)
  (Obhájeno 2010, Autor: Rousková Zdena; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Metody komunikace s veřejností Knihovny města Plzně, p. o.
  (Obhájeno 2009, Autor: Smílková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Metody komunitního výzkumu
  (Obhájeno 2012, Autor: Weissbergerová Michaela; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Metody kontroly a omezení přístupu k ICT v knihovnách
  (Obhájeno 2012, Autor: Májková Lucie; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Metody a nástroje designu služeb aplikované v knihovnách
  (Obhájeno 2012, Autor: Šnédarová Denisa; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Metody a nástroje rozvoje čtenářské a informační gramotnosti v předškolních zařízeních
  (Zadáno 2012, Autor: Svobodová Blanka; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • On-line nástroje pro neziskové organizace se zaměřením na komunitní nadace a jejich roli v občanské společnosti
  (Obhájeno 2009, Autor: Kozolková Pavlína; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Mimoškolní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků
  (Obhájeno 2009, Autor: Kukrechtová Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Mobilní marketing v knihovnách
  (Obhájeno 2011, Autor: Králová Romana; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Mobilní OS a personalizace soukromí
  (Zadáno 2014, Autor: Víšková Veronika; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Model FRBR a jeho aplikace
  (Obhájeno 2009, Autor: Kovářová Dana; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Modely půjčování e-knih v knihovnách v USA a možnosti jejich aplikace na české prostředí
  (Obhájeno 2010, Autor: Klos Jan; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Moderní metody sběru informací v oblasti country inteligence
  (Obhájeno 2009, Autor: Pěta Ivo; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Moderní přístupy ke vzdělávání seniorů v informační gramotnosti
  (Zadáno 2014, Autor: Jansová Iveta; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Moderní trendy v oblasti automatizovaného zpracování tištěných dokumentů
  (Obhájeno 2010, Autor: Pěta Ivo; Vedoucí: Žabička Petr)
 • Moderování diskusí na zpravodajských serverech
  (Obhájeno 2009, Autor: Navrátil Pavel; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Monitoring a kontrola zaměstnanců na pracovišti z hlediska etiky
  (Obhájeno 2010, Autor: Matušková Lenka; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Monitoring zaměstnanců: přehled metod a jejich vhodného nasazení
  (Zadáno 2012, Autor: Matušková Lenka; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Monitoring zdraví a pohybu seniorů pomocí mobilních technologií
  (Obhájeno 2012, Autor: Jansová Iveta; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • MOOC: historie, vývoj, trendy
  (Obhájeno 2013, Autor: Mertová Eva; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Motivace lidí vlastnících chytrý mobilní telefon k užívání online sociálních sítí založených na lokalikaci v rámci České republiky
  (Zadáno 2013, Autor: Kašpárek Ondřej; Vedoucí: Mgr. Adam Zbiejczuk)
 • Motivace studentů ke studiu oboru Informační studia a knihovnictví na MU podle genderu
  (Obhájeno 2011, Autor: Kulíková Markéta; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Možnosti drobných darů veřejným knihovnám
  (Obhájeno 2011, Autor: Děchtěrenková Ilona; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Možnosti elektronické komunikace měst a obcí s občany a příklady využití v ČR
  (Obhájeno 2009, Autor: Karberová Eva; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti elektronického obchodu s ohledem na důvěryhodnost a bezpečnost pro uživatele
  (Obhájeno 2009, Autor: Kmeťová Zuzana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti implementace mobilního vzdělávání do Kurzu práce s informacemi
  (Obhájeno 2013, Autor: Holoubková Monika; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Možnosti netradičního přístupu k uživatelům knihoven
  (Obhájeno 2009, Autor: Weissová Kateřina; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Možnosti a perspektivy využití systému DSpace jako digitálního repozitáře na FF MU
  (Obhájeno 2006, Autor: Mácková Zdeňka; Vedoucí: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.)
 • Politický marketing na sociálních sítích se zaměřením na Českou republiku
  (Obhájeno 2009, Autor: Nývltová Táňa; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově univerzitě
  (Obhájeno 2009, Autor: Malečková Monika; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti spolupráce mezi knihovnami a vydavateli
  (Obhájeno 2010, Autor: Fatková Lenka; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Vědecké publikování v open access se zaměřením na službu Repozitář.cz
  (Obhájeno 2011, Autor: Žáková Karolína; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Možnosti výuky citací
  (Obhájeno 2012, Autor: Teplíková Zuzana; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Současné standardy, služby, trendy internetu a možnost jejich využití u portálů digitálních knihoven
  (Obhájeno 2009, Autor: Paleček Lukáš; Vedoucí: Ing. Vojtěch Novotný)
 • Možnosti využití reklamního prostoru na Internetu
  (Obhájeno 2009, Autor: Koval David; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti využití selekčních jazyků jako propojovacích jazyků se zaměřením na současné trendy
  (Obhájeno 2009, Autor: Jana Němečková; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Možnosti využitia sociálnych sietí a guerilla marketingu v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
  (Obhájeno 2012, Autor: Szászová Andrea; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Možnosti zneužití biometrických údajů z pohledu informační etiky na příkladu e-pasů
  (Obhájeno 2010, Autor: Černá Lucie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Myšlenkové mapy jako součást informačního vzdělávání v městských knihovnách: tvorba metodických listů
  (Obhájeno 2013, Autor: Sovková Zdeňka; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Mystery shopping v knihovnách a jeho aplikace: projekt MyS3
  (Zadáno 2013, Autor: Machovská Monika; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Mystery visiting v knihovnách
  (Zadáno 2010, Autor: Sudová Miroslava; Vedoucí: PhDr. Zdeňka Kloučková)
 • Náboženský extremismus a nově vznikající náboženská hnutí v prostředí internetu
  (Obhájeno 2010, Autor: Fiala Jiří; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová)
 • Narušování soukromí dětí rodiči v prostředí internetu
  (Zadáno 2012, Autor: Šimůnková Sylva; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek
  (Obhájeno 2009, Autor: Čech Martin; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Nástroje informační politiky města Brna ve vztahu k občanům
  (Obhájeno 2009, Autor: Swaczynová Petra; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Nástroje.knihovna.cz : portál nástrojů využitelných pro vzdělávání, studium a práci v knihovně
  (Zadáno 2010, Autor: Dvořáková Hana; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Nástroje kontroly a dozoru na internetu k přihlédnutím k jejich využívání v knihovnách
  (Obhájeno 2011, Autor: Šeböková Stanislava; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Nástroje pro federativní a integrované vyhledávání
  (Zadáno 2013, Autor: Sehnalová Martina; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Nástroje pro interní audit digitálních repozitářů: Drambora a ISO 16363
  (Obhájeno 2012, Autor: Hruška Zdeněk; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Nástroje pro tvorbu e-learningových jazykových kurzů se zaměřením na e-learningový kurz knihovnické angličtiny e-LKA
  (Obhájeno 2011, Autor: Karberová Eva; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Návrh a aplikace vzdělávacích lekcí finanční gramotnosti v rámci informačního vzdělávání uživatelů v Knihovně Kroměřížska - p. o.
  (Obhájeno 2012, Autor: Brablíková Kamila; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Návrh e-learningového kurzu pro práci s odborným textem
  (Obhájeno 2011, Autor: Habrovanská Pavlína; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Návrh implementace předmětu Informační výchova do osnov základních škol
  (Obhájeno 2010, Autor: Jánská Lenka; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Návrh implementace prvků gamifikace do portálů pro tvorbu a sdílení edukačních videí
  (Obhájeno 2012, Autor: Alt Jakub; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Návrh implementace prvků gamifikace do předmětu Kreativní práce s informacemi
  (Obhájeno 2013, Autor: Létal Michal; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Návrh kompetenčního modelu a kurikula digitálního kurátorství
  (Zadáno 2014, Autor: Konečný Michal; Vedoucí: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.)
 • Návrh koncepce, didaktiky a aplikace informačního vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Modelový příklad spolupráce ZŠ Bystré a Městské knihovny Bystré
  (Obhájeno 2009, Autor: Navrátilová Lenka; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Návrh lekcí informačního vzdělávání na Matematicko-fyzikální fakultě UK
  (Zadáno 2013, Autor: Floriánová Žaneta; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Návrh metodiky pro implementaci open-source integrovaného knihovního systému Koha
  (Zadáno 2014, Autor: Denár Michal; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Návrh modelu knihovny jako coworkingového centra
  (Obhájeno 2012, Autor: Hradil Jakub; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Návrh příručky pro dětské knihovníky městských knihoven, zaměřené na informační vzdělávání dětí 1. stupně základních škol
  (Zadáno 2013, Autor: Bednářová Vendula; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Návrh prototypu aplikace pro muzea využívající technologii NFC
  (Zadáno 2013, Autor: Viskot Jan; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Návrh a realizace kulturně-informačního portálu města Brna s využitím principu Webu 2.0
  (Obhájeno 2010, Autor: Kubingerová Ivana; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Návrh a realizace propagační kampaně "Týden splněných přání" na podporu neziskových organizací
  (Obhájeno 2011, Autor: Petríkovičová Adriana; Vedoucí: Mgr. Roman Burián)
 • Návrh a realizace vzdělávacích lekcí se zaměřením na rozvoj dokumentové gramotnosti: Implementace dokumentové gramotnosti do vzdělávacích aktivit Městské knihovny Polička
  (Zadáno 2014, Autor: Kašparová Klára; Vedoucí: Mgr. Lenka Navrátilová)
 • Návrh šablony webu pro dětská oddělení v knihovnách
  (Obhájeno 2010, Autor: Rybová Petra; Vedoucí: Mgr. Bohdana Křepinská)
 • Návrh výzkumu informačních potřeb osob ve výkonu trestu odnětí svobody
  (Obhájeno 2013, Autor: Musilová Martina; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Nebezpečí zneužití osobních informací v době globálního monitoringu s přihlédnutím k možnostem ochrany soukromí
  (Obhájeno 2009, Autor: Zadražilová Iva; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Nelegální stahování e-knih v ČR: analýza současné situace a výzkum mezi studenty MU
  (Obhájeno 2012, Autor: Svobodová Lucie; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Neoficiální informační a komunikační kanály mezi Československem a demokratickým světem v období normalizace
  (Obhájeno 2008, Autor: Tureček Roman; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Neprofesionální knihovny vyškovského regionu
  (Obhájeno 2009, Autor: Kaloudová Lucie; Vedoucí: PaedDr. Vladislav Raška)
 • Next Generation Firewall v percepci státních a nestátních institucí v České republice
  (Zadáno 2013, Autor: Kůs Václav; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • NFC služby v knihovnách a jejich bezpečnost
  (Obhájeno 2012, Autor: Ovčačík Václav; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Noc s Andersenem: 10 let projektu na podporu dětského čtenářství
  (Obhájeno 2010, Autor: Macháčková Simona; Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová)
 • Nové cesty vědecké komunikace
  (Obhájeno 2011, Autor: Sýkorová Marie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Nové trendy v oblasti internetového nakupování
  (Obhájeno 2009, Autor: Zárybnický Petr; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Obcházení cenzury v současné Číně v prostředí internetu: obecné principy a Falun Gong
  (Zadáno 2011, Autor: Moťka Marek; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Oblast sdílené spotřeby se zaměřením na vybrané platformy na podporu sdílení
  (Obhájeno 2013, Autor: Snozová Martina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Obsahová analýza časopisů zabývajícíh se informačním vzděláváním
  (Obhájeno 2013, Autor: Rathouz Vítězslav; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Obsahová analýza kurzů informačního vzdělávání v krajských knihovnách v ČR
  (Obhájeno 2013, Autor: Krbcová Karolína; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Obsahová analýza závěrečných prací na KISKu
  (Zadáno 2013, Autor: Paulusová Alena; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Obsahový marketing ve veřejných knihovnách a aplikace jeho prvků v knihovně Na Křižovatce
  (Zadáno 2013, Autor: Kupková Lenka; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Ochrana dat na nejrozšířenějších platformách smartphonů
  (Obhájeno 2013, Autor: Chalupa Martin; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Ochrana osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci
  (Obhájeno 2012, Autor: Frömelová Dominika; Vedoucí: Mgr. Františka Ertlová)
 • Ochrana osobních údajů a výjimky pro Policii ČR
  (Obhájeno 2012, Autor: Osičková Ludmila; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Ochrana soukromých údajů v oblasti zdravotnictví
  (Obhájeno 2011, Autor: Mikulášková Anna; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Od datové vizualizace k datovému umění
  (Obhájeno 2011, Autor: Marek Tomáš; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Online komunikace hráčů počítačové hry StarCraft 2
  (Obhájeno 2013, Autor: Červený Jaroslav; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Online marketing pro studentské projekty KISK: metody, strategie a nástroje
  (Zadáno 2010, Autor: Pavlovská Marta; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Online žurnalistika a zpravodajské servery v ČR
  (Obhájeno 2009, Autor: Ireinová Helena; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Ontologický status znalostí s přihlédnutím k firemní praxi
  (Obhájeno 2009, Autor: Divišová Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • OPAC 2.0 Carmen : on-line katalog nové generace
  (Obhájeno 2011, Autor: Škrabalová Vendula; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Organizačně - funkční analýza kurikula oboru Informační studia a knihovnictví
  (Obhájeno 2011, Autor: Adamová Šárka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Organizovaný trolling v českém prostředí: Sdružení Bezcitných Cynických a Zlých Individuí na sociální síti Facebook
  (Obhájeno 2012, Autor: Škardová Marie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Osobní wiki
  (Zadáno 2013, Autor: Stránská Anna; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Osobnostní faktory ovlivňující postoj studentů VŠ k užívání elektronických knih
  (Obhájeno 2011, Autor: Otrasová Pavla; Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová Ph.D.)
 • Otevřené výukové zdroje z pohledu vzdělávací informatiky
  (Obhájeno 2011, Autor: Střalková Simona; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Paradox produktivity se zřetelem ke svobodnému a otevřenému softwaru
  (Obhájeno 2011, Autor: Beránková Monika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Participace v online a offline komunitách se zřetelem na komunitní dobrovolnictví
  (Obhájeno 2013, Autor: Švancarová Magdaléna; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Participativní design a informační služby digitální knihovny
  (Obhájeno 2012, Autor: Svobodová Veronika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Participativní design a informační služby digitální knihovny
  (Obhájeno 2012, Autor: Svobodová Veronika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Pasivní knihovny
  (Zadáno 2012, Autor: Strýčková Sylvie; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Licence Creative Commons a možnost jejich využití pro knihovny
  (Obhájeno 2010, Autor: Fafková Alena; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Personalizace a customizace při vyhledávání
  (Zadáno 2013, Autor: Šmíd Petr; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • PET, ISA a soukromí na internetu
  (Obhájeno 2011, Autor: Habermannová Hana; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Plagiátorství jako mediální problém akademiků
  (Zadáno 2012, Autor: Ťažká Adéla; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Platformy pro sdílení nápadů a kompetencí, např. Sekce experimentálního knihovnictví
  (Obhájeno 2013, Autor: Kořistková Lucie; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Plísně na knihách
  (Zadáno 2012, Autor: Chládková Dagmar; Vedoucí: MgA. Eva Kráslová)
 • Plnění standardu VKIS ve vybraných neprofesionálních knihovnách Jihomoravského kraje
  (Obhájeno 2009, Autor: Machová Lucie; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Počátky knihtisku na Moravě
  (Obhájeno 2009, Autor: Filoušová Ivana; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Podejme ruku handicapovaným: Služby knihoven pro mentálně znevýhodněné uživatele
  (Obhájeno 2010, Autor: Vymazalová Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Podpora dětského čtenářství pomocí tematických kufříků
  (Obhájeno 2011, Autor: Krišpin Jiří; Vedoucí: Mgr. Jan Lidmila)
 • Pornografický průmysl a erotické služby v MUVE
  (Obhájeno 2010, Autor: Tichá Miroslava; Vedoucí: Petr Škyřík)
 • Porovnání informačních webu MU, UK a VUT z hlediska architektury webu
  (Obhájeno 2010, Autor: Hošková Pavla; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd CSc.)
 • Portály podpůrných služeb se zaměřením na portál Muniport
  (Obhájeno 2010, Autor: Husáková Eva; Vedoucí: Kolátorová Helena)
 • Postavení mužů v českých knihovnách
  (Obhájeno 2009, Autor: Bendová Barbora; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Postoje k open access v ČR a ve Střední Evropě - sekundární analýza dat SOAP
  (Obhájeno 2011, Autor: Otipková Lenka; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Postoje knihovníka ke konferencím: očekávání a motivace
  (Obhájeno 2010, Autor: Ťažká Adéla; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Postup při tvorbě informační architektury webové prezentace
  (Obhájeno 2010, Autor: Filkuková Anna; Vedoucí: Mgr. Robert Němec)
 • Potřeba a přínos praxí pro studenty oboru Informační studia a knihovnictví v oblasti komerční sféry
  (Obhájeno 2012, Autor: Benešová Dagmar; Vedoucí: Mgr. Vít Kouřil)
 • Použitelnost herních systémů založených na komunikaci uživatele s inteligentními boty
  (Zadáno 2014, Autor: Forman Jakub; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Použitelnost knihovních katalogů nové generace
  (Obhájeno 2012, Autor: Moravec Josef; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Použití mentálních modelů při navrhování grafického uživatelského rozhraní webových stránek akademických knihoven se zaměřením na web Univerzitní knihovny Technické university v Liberci
  (Obhájeno 2012, Autor: Hájek Drahomír; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Použití nadstavbových nástrojů při práci s elektronickými informačními zdroji
  (Obhájeno 2010, Autor: Králíčková Eva; Vedoucí: PhDr. Ondřej Fabián)
 • Povědomí o online nástrojích a jejich využívání při studiu studenty pedagogických oborů Masarykovy univerzity
  (Obhájeno 2012, Autor: Skohoutilová Martina; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Povinné čítanie na stredných školách a jeho súčasná koncepcia. Motivuje alebo odrádza odčítania?
  (Obhájeno 2011, Autor: Hečková Katarína; Vedoucí: Prof. PhDr. Jiří Trávníček M.A.)
 • Mimoškolní vzdělávání referenčních knihovníků; návrh modelu jejich vzdělávání
  (Obhájeno 2009, Autor: Pavlovská Marta; Vedoucí: Petr Škyřík)
 • Právo pacienta na informace ze zdravotnické dokumentace
  (Obhájeno 2011, Autor: Hořínková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Právo přístupu k informacím ze zdravotnické dokumentace
  (Obhájeno 2013, Autor: Hořínková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Prediktivní analýza v prostředí internetu
  (Obhájeno 2011, Autor: Procházka Jakub; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Preference výukových témat informačních vzdělávání z pohledu vyučujícího - knihovníka
  (Zadáno 2010, Autor: Kaloudová Lucie; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Přestupky proti etice vědecké práce na příkladech vybraných událostí
  (Obhájeno 2013, Autor: Mádlová Michala; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Prezentace a konstrukce identity prostřednictvím Webu 2.0
  (Obhájeno 2013, Autor: Novotný Roman; Vedoucí: Mgr. Marek Timko Ph.D.)
 • Prezentace křesťanských denominací na internetu: situace v ČR
  (Obhájeno 2009, Autor: Kapounová Kateřina; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková - Kouřilová)
 • Prezentace pomocí vícedruhových médií. Srovnání jednotlivých softwarových řešení Rich Media Management System.
  (Obhájeno 2010, Autor: Šubrt Filip; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Pricingové modely užívané českými médii k zpřístupňování jejich placeného obsahu
  (Obhájeno 2011, Autor: Bednář Jaroslav; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Příčiny a dopady dysfunkční informační ekologie ve znalostním managementu
  (Zadáno 2012, Autor: Králová Daniela; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Příčiny preferenčního používání softwarových produktů společnosti Microsoft
  (Obhájeno 2008, Autor: Mlynářová Eva; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Principy, autentičnost a ochrana osobních údajů v elektronických volbách
  (Obhájeno 2010, Autor: Midrlová Stanislava; Vedoucí: Ing. Jiří Sekora)
 • Print on demand: analýza současného stavu a využitelnosti pro knihovny
  (Obhájeno 2009, Autor: Lichnovská Pavla; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Příprava implementace technologie RFID v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice
  (Obhájeno 2011, Autor: Besperátová Petra; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Příprava materiálů pro tvorbu e-kurzu Informační architektura
  (Obhájeno 2010, Autor: Dvořáková Lucie; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Přístup k elektronickým informačním zdrojům pomocí mobilních zařízení
  (Obhájeno 2012, Autor: Králíčková Eva; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Problematika aplikace myšlenky Open Access do praxe v akademickém prostředí
  (Obhájeno 2010, Autor: Králová Jaroslava; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Problematika artoték ve veřejných knihovnách
  (Obhájeno 2009, Autor: Macháčková Pavla; Vedoucí: Mgr. Jan Lidmila)
 • Problematika datových schránek
  (Obhájeno 2009, Autor: Veselá Lenka; Vedoucí: Mgr. Miroslav Jurman)
 • Problematika Digital Divide ve vysokoškolském prostředí
  (Obhájeno 2013, Autor: Tesařová Klára; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Problematika digitálních stop se zaměřením na informační a bezpečnostní aspekty
  (Zadáno 2011, Autor: Ficnarová Michaela; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Problematika dodržování netiguette v online komunikaci
  (Obhájeno 2009, Autor: Šatavová Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Problematika a postup při naplnění právních podmínek díla volného pro užití a možnosti užití díla ve vztahu ke knihovnám
  (Obhájeno 2009, Autor: Obstová Gabriela; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Problematika virtuální týmové práce
  (Obhájeno 2009, Autor: Libor Juhaňák; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Problematika zveřejňování fotografií dětí na internetu jejich rodiči
  (Zadáno 2013, Autor: Šimůnková Sylva; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Problémy s publikováním otvorených dát
  (Zadáno 2014, Autor: Vateha Viliam; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Prodej a půjčování elektronických knih v ČR
  (Obhájeno 2010, Autor: Obstová Gabriela; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají knihovny od nových zaměstnanců
  (Obhájeno 2011, Autor: Čechová Hana; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají zahraniční knihovny od nových zaměstnanců (obsahová analýza inzerátů)
  (Obhájeno 2010, Autor: Budirská Lucie; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Program BIBLIOMIST a jeho role při modernizaci veřejných knihoven na Ukrajině
  (Obhájeno 2012, Autor: Kutsyn Myroslava; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Projekt Bezpečnější internet: teorie a návrh vzdělávacího kurzu
  (Obhájeno 2009, Autor: Kovářová Pavla; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Projekt Čte(sy)rád - Čtenářův sympatický rádce
  (Obhájeno 2010, Autor: Kordasová Veronika; Vedoucí: Petr Škyřík)
 • Výzkum vzdělávání knihovníků neprofesionálních knihoven pro 21. století
  (Obhájeno 2011, Autor: Slavíková Eva; Vedoucí: Mgr. Petra Hornochová)
 • Projekt přestavby školní knihovny na SPŠ a VOŠT Sokolská
  (Obhájeno 2009, Autor: Němec Jan; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Projekty digitalizace knihovních fondů na Masarykově univerzitě v Brně
  (Obhájeno 2011, Autor: Humpolík David; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Projekty digitálních knihoven u nás a ve světě - nástroje a standardy
  (Obhájeno 2009, Autor: Damborská Lenka; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Projekty na podporu dětského čtenářství se zaměřením na Celé Česko čte dětem
  (Obhájeno 2010, Autor: Miklíková Kateřina; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Projekty na principu wiki
  (Obhájeno 2011, Autor: Klajban Michal; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Projekty netradiční podpory čtenářství v ČR se zaměřením na dospělou populaci
  (Zadáno 2013, Autor: Keprtová Lenka; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Proměny vědeckého publikování v souvislosti s Open Access se zaměřením na otevřené časopisy a recenzní řízení
  (Obhájeno 2011, Autor: Kocábová Kateřina; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Propagace humanitárních projektů v prostředí internetu s důrazem na sociální media
  (Zadáno 2013, Autor: Štecher Martin; Vedoucí: PhDr. Filip Huněk)
 • Propagace knihoven a komunikace s uživatelem Facebooku
  (Obhájeno 2009, Autor: Biernátová Olga; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Průkopníci kyberkultury: Kyberpunk a Digerati
  (Obhájeno 2009, Autor: Stojaspalová Kateřina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Literatura faktu vhodná pro děti s dyslexií
  (Obhájeno 2009, Autor: Machalová Jana; Vedoucí: Mgr. Šárka Portešová)
 • Průzkum uživatelského chování: analýza preferencí uživatelů studoven Moravské zemské knihovny v Brně
  (Obhájeno 2010, Autor: Šimková Gabriela; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Průzkum ve vybraných paměťových institucích zaměřený na fond zvukových dokumentů - Analýza k projektu Národní virtuální fonotéka
  (Obhájeno 2012, Autor: Justová Blanka; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Psychologické bariéry při využívání vybraných prostředků interpersonální komunikace
  (Zadáno 2014, Autor: Justová Blanka; Vedoucí: Mgr. Marek Timko Ph.D.)
 • Publikační chování vědeckovýzkumných pracovníků FF MU
  (Zadáno 2012, Autor: Honsová Tereza; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Publikační chování vědeckovýzkumných pracovníků FF MU
  (Zadáno 2012, Autor: Honsová Tereza; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Publikování a sdílení informací v blogovacích systémech
  (Obhájeno 2011, Autor: Pešková Vladimíra; Vedoucí: Mgr. Martin Krčál)
 • Půjčování hraček a her v českých knihovnách: návrh metodiky
  (Zadáno 2013, Autor: Krišpin Jiří; Vedoucí: Mgr. Jan Lidmila)
 • Působení scénického čtení na čtenářství a prolínání literatury a divadla. Zaměřeno na projekt Listování
  (Obhájeno 2011, Autor: Pěršálová Lucie; Vedoucí: Mgr. Libor Vodička Ph.D.)
 • Redesign online magazínu na komunitní portál
  (Zadáno 2014, Autor: Kotáb Filip; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Redukované texty v katalozích
  (Obhájeno 2009, Autor: Stroupková Martina; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Registry dlužníků z hlediska ochrany osobních údajů
  (Obhájeno 2011, Autor: Šiková Dagmar; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Reputační weby v ČR z hlediska poskytování informací spotřebitelům
  (Zadáno 2013, Autor: Sedláková Michaela; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Return on investment aplikovaný na produkty a služby knihoven
  (Obhájeno 2011, Autor: Hrabalová Eliška; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Řízení toku tacitních znalostí v rámci učící se organizace
  (Obhájeno 2009, Autor: Byloková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • ROI knihoven
  (Obhájeno 2010, Autor: Janků Monika; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Role akademických knihoven v podpoře vědy a výzkumu na vysokých školách
  (Obhájeno 2010, Autor: Honsová Tereza; Vedoucí: PhDr. Ondřej Fabián)
 • Role informačního profesionála v kontextu informačního přetížení
  (Obhájeno 2012, Autor: Haladová Julie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Role knihoven v době komunistické totality 1948 - 1989: případová studie zaměřená na Moravskou zemskou knihovnu v Brně
  (Obhájeno 2013, Autor: Volavková Martina; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Role knihoven v období 1945 - 1965. Případová studie Okresní knihovny Znojmo.
  (Obhájeno 2013, Autor: Pekárková Jana; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Role knihoven v systému propagandy v letech 1948 - 1959 v Československu
  (Obhájeno 2010, Autor: Šatavová Lenka; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Role marketingu a public relations v informačně vzdělávacích aktivitách vysokoškolských knihoven
  (Obhájeno 2007, Autor: Hlubková Diana; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Role mediálního multutaskingu v procesu učení
  (Obhájeno 2013, Autor: Malúšková Lucie; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Rozhlasové vysílání - informační služba a její design
  (Zadáno 2014, Autor: Musil Bedřich; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Rozšířená realita v kontextu evoluce informační společnosti
  (Obhájeno 2010, Autor: Rybářová Jana; Vedoucí: Mgr. Jaroslav Škrabálek)
 • Rozšířená realita v mobilních zařízeních jako impuls rozvoje služeb knihoven
  (Zadáno 2013, Autor: Pospíchal Petr; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Rozvoj veřejné Městské knihovny v Ivančicích v živé komunitní a vzdělávací centrum města
  (Obhájeno 2009, Autor: Odutová Blanka; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Různá pojetí informace, především pojetí ontologické
  (Obhájeno 2009, Autor: Řehořová Eva; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Různé druhy informací na cestě ke čtenářství
  (Obhájeno 2010, Autor: Selucká Helena; Vedoucí: Mgr. Veronika Peslerová)
 • Sebeřízené online vzdělávání a analýza dopadu vzdělávacích zdrojů portálu Mimoškolu.cz
  (Obhájeno 2013, Autor: Habermannová Hana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Self Organized Learning Environments a využití technologií
  (Zadáno 2014, Autor: Sychrová Hana; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Selftracking jako nástroj sebepoznání a sebereflexe
  (Zadáno 2014, Autor: Príborská Soňa; Vedoucí: Mgr. Jan Boček)
 • Sémantický postoj subjektu jako problém informační filosofie
  (Obhájeno 2010, Autor: Šprdlík Jiří; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Sémantický web a mikroformáty
  (Obhájeno 2011, Autor: Kořistková Lucie; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Sémiotická analýza a klasifikace znaků používaných k označení dámských a pánských toalet v brněnských veřejně přístupných organizacích
  (Zadáno 2013, Autor: Tšponová Gabriela; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Sémiotické inženýrství: moderní teorie HCI a metody hodnocení uživatelských rozhraní
  (Obhájeno 2009, Autor: Vtípil Adam; Vedoucí: Mgr. Jan Brejcha)
 • SEO pro mobilní zařízení
  (Zadáno 2014, Autor: Štouračová Marie; Vedoucí: Mgr. Lukáš Pokorný)
 • Šikana na pracovišti (mobbing, bossing, staffing) v prostředí knihoven
  (Zadáno 2012, Autor: Březinová Ester; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Školní knihovny a informační centra gymnázií v České republice
  (Obhájeno 2010, Autor: Ohlídalová Hana; Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová)
 • Školní knihovny a možnosti jejich spolupráce s veřejnými knihovnami
  (Obhájeno 2012, Autor: Kočová Michaela; Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová)
 • Služby mobilního monitoringu se zaměřením na Českou republiku
  (Obhájeno 2012, Autor: Sloupenská Hana; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Smartbanking a jeho bezpečnost
  (Obhájeno 2013, Autor: Kisler Lukáš; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Sociální aspekty digitálních knihoven
  (Obhájeno 2010, Autor: Zagorová Marie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Sociální aspekty elektronických knih
  (Obhájeno 2010, Autor: Pokorný Antonín; Vedoucí: Ph.D.)
 • Analýza aktuálních přístupů k řešení problému digital divide v informační politice ČR
  (Obhájeno 2010, Autor: Uhrín Tibor; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost
  (Zadáno 2013, Autor: Kopčanská Dominika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Sociální informatika: srovnání východního a západního pojetí
  (Obhájeno 2010, Autor: Janečková Hana; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Sociální inženýrství v kontextu knihovnické praxe
  (Obhájeno 2012, Autor: Hájek Martin; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Sociální kariérní síť LinkedIn z pohledu absolventa KISKu
  (Obhájeno 2012, Autor: Bělejová Lucie; Vedoucí: Mgr. Adam Zbiejczuk)
 • Sociální média ve zdravotnictví
  (Obhájeno 2013, Autor: Mikulášková Anna; Vedoucí: Mgr. Tomáš Pruša)
 • Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven
  (Obhájeno 2010, Autor: Bábíková Ludmila; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Softwarové prostředky pro podporu virtuální projektové spolupráce
  (Obhájeno 2010, Autor: Kiesel Michal; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Softwarové zabezpečení uživatele proti mobilnímu malware
  (Obhájeno 2013, Autor: Tkáčik Jozef; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Současná podoba vybraných českých hudebních serverů z hlediska informační architektury
  (Obhájeno 2010, Autor: Klos Jan; Vedoucí: Mgr. Martin Flašar)
 • Současné iniciativy usilující o vyšší ochranu osobních dat uživatelů sociálních sítí
  (Obhájeno 2013, Autor: Lukšů Alžběta; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Současné trendy při vývoji webových stránek knihoven
  (Obhájeno 2010, Autor: Machová Lucie; Vedoucí: Mgr. Michaela Sošková)
 • Současné trendy a problémy v akvizici knih
  (Obhájeno 2012, Autor: Navrátilová Eliška; Vedoucí: Mgr. Irena Sovadinová)
 • Současné trendy v oblasti SEO
  (Obhájeno 2011, Autor: Drahovzalová Dita; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému
  (Obhájeno 2009, Autor: Zeman Jiří; Vedoucí: ppor. Mgr. Petr Vodička)
 • Specifikace sémantických rolí s nízkou frekvencí ve VerbaLexu
  (Obhájeno 2010, Autor: Habrovanská Pavlína; Vedoucí: Mgr. Dana Hlaváčková Ph.D.)
 • Společný projekt KISK, Národní knihovny a Survio.com, jako nástroj pro knihovny a měření jeho efektivnosti
  (Obhájeno 2013, Autor: Vorálek Tomáš; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Sponzoring v akademických knihovnách
  (Obhájeno 2011, Autor: Pejková Tereza; Vedoucí: PhDr. Dagmar Čerňová)
 • Srovnání kvality výstupů z citačního softwaru se specifikací vybraných citačních stylů
  (Obhájeno 2012, Autor: Šolcová Petra; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Srovnání nabídky informačně-vzdělávacích aktivit knihoven s potřebami uživatelů na lékařských fakultách v Česku a na Slovensku
  (Obhájeno 2012, Autor: Matoušková Michaela; Vedoucí: Mgr. Jiří Kratochvíl)
 • Srovnání problematiky elektronických identifikačních karet v Itálii a v České republice
  (Obhájeno 2012, Autor: Slabá Iva; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Srovnání referenčních služeb v akademických knihovnách
  (Obhájeno 2010, Autor: Kahounová Magdalena; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Srovnání vyhledávacích funkcí EIZ a MU
  (Obhájeno 2008, Autor: Lehký Martin; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Srovnávací bibliometrická analýza oborových časopisů: Inflow, Ikaros a Knihovna-knihovnická revue
  (Obhájeno 2010, Autor: Krzemińská Gabriela; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Stávající možnosti použití technologií HTML5 při tvorbě webové prezentace knihovny
  (Obhájeno 2013, Autor: Horák Jakub; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Významné evropské knižní veletrhy a jejich role při akvizici v knihovnách
  (Obhájeno 2010, Autor: Šteflová Jitka; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Storytelling jako propagační nástroj
  (Obhájeno 2012, Autor: Mlýnková Lucie; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Středoškolská knihovna jako součást vzdělávacího procesu i života školy
  (Obhájeno 2012, Autor: Blažejová Michaela; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Súčasný stav a perspektíva vývoja hudobného knihovníctva na Slovensku
  (Obhájeno 2008, Autor: Pražienkova Jana; Vedoucí: Mgr. Matilda Hýrošová)
 • Technické a etické aspekty Onion routingu
  (Zadáno 2012, Autor: Šteinigerová Eva; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Technologie pro online předávání rukodělných dovedností
  (Zadáno 2014, Autor: Konečná Hana; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Technologie Topic Maps a její aplikace na předměty a vědní oblasti vyučované na oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
  (Zadáno 2013, Autor: Svobodová Kristýna; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Teória afordanice a hodnotenie operačného systému Android: sémiotické a užívateľské hľadisko
  (Obhájeno 2012, Autor: Mydliarová Katarína; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Teória vytvárania zmyslu
  (Zadáno 2013, Autor: Filičková Katarína; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Teorie sítí a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu
  (Zadáno 2013, Autor: Snížková Martina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Teorie sítí a sociální média
  (Obhájeno 2011, Autor: Janoušková Veronika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Terorismus a internet
  (Obhájeno 2012, Autor: Miškechová Tereza; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Testování použitelnosti webových stránek vybraných měst a obcí
  (Obhájeno 2009, Autor: Ježková Barbora; Vedoucí: Mgr. Tereza Venerová)
 • Testování uživatelského rozhraní Krameria 4
  (Obhájeno 2010, Autor: Babirádová Markéta; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Testování vybraných mobilních aplikací pro Time Management prostřednictvím heuristické analýzy
  (Obhájeno 2012, Autor: Bláha Dalibor; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Tatuáž jako znakově významový systém v zrcadle kybersémiotiky
  (Obhájeno 2009, Autor: Buchtová Barbora; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Time Management IV. generace z hlediska informačního sebeřízení
  (Obhájeno 2012, Autor: Mentlíková Lea; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Transformace knihoven v aktivní společnosti. Srovnání vzdělávacích programů pro veřejnost v knihovnách kraje Vysočina
  (Zadáno 2008, Autor: Dočkalová Natálie; Vedoucí: Mgr. Veronika Peslerová)
 • Transformace předmětu Informační zdroje a jejich využívání do podoby e-learningového kurzu
  (Obhájeno 2009, Autor: Jankovská Blanka; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Transformace programu Veřejné informační služby knihoven: inspirace ve strukturálních fondech Evropské unie
  (Obhájeno 2010, Autor: Vích Šimon; Vedoucí: PhDr. Richter Vít)
 • Transliteracy: nová perspektiva informačního vzdělávání
  (Obhájeno 2012, Autor: Brázdová Miroslava; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Trendy ve vývoji počítačem zprostředkované komunikace
  (Obhájeno 2009, Autor: Józsová Naďa; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Třídění v elektronickém systému veřejné správy
  (Obhájeno 2011, Autor: Štruncová Kateřina; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Tvorba bibliografie českých punkových fanzinů mezi lety 1976 - 2007
  (Obhájeno 2009, Autor: Blažek Miroslav; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Učící se technologie z pohledu teorie globálního mozku
  (Zadáno 2011, Autor: Vrzalová Tereza; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Uplatnění absolventů studijního programu Informační studia a knihovnictví v Brně a Opavě
  (Obhájeno 2010, Autor: Midrlová Stanislava; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Užití šedé literatury v závěrečných pracích absolventů oboru ISK FF MUNI
  (Obhájeno 2009, Autor: Xaver Jiří; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Uživatelé digitálních knihoven: jejich očekávání, hodnocení, zkušenosti
  (Obhájeno 2011, Autor: Rožnovský Lukáš; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Uživatelské testování webu a katalogu knihovny
  (Obhájeno 2010, Autor: Hodžová Irena; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Vědeckotechnické informace v oboru jaderná energetika - situace v České republice
  (Obhájeno 2011, Autor: Vohlídková Kristýna; Vedoucí: Mgr. Jana Mozorová)
 • Vedení spisové služby ve FN Brno zaměřené na zdravotnickou dokumentaci
  (Obhájeno 2009, Autor: Valentová Renata; Vedoucí: Ing. Antonín Koukal)
 • Vícedruhová média ve vzdělávání: zaznamenávání přednášek na vysokých školách v České republice
  (Obhájeno 2009, Autor: Kováčová Božena; Vedoucí: RNDr. Miloš Liška)
 • Video kampane na propagáciu knižníc a podporu čítania
  (Obhájeno 2012, Autor: Hrivnáková Adela; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Videometriky
  (Zadáno 2014, Autor: Balvín Radek; Vedoucí: Mgr. Michal Černý)
 • Virální marketing, knihovny a čtenářství
  (Obhájeno 2010, Autor: Macháčková Kristýna; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Virtuální hráčské komunity: případová studie komunity hry Minecraft
  (Zadáno 2013, Autor: Šelong Filip; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Vzdělávací aktivity v 3D virtuálním vzdělávacím prostředí (MUVE) se zaměřením na projekt VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví) v sociálním virtuálním světě Second Life
  (Obhájeno 2009, Autor: Bouda Tomáš; Vedoucí: PhDr. Daniel Říha Ph.D.)
 • Virtuální univerzity v České republice a ve světě
  (Obhájeno 2009, Autor: Skalická Lenka; Vedoucí: Mgr. Jakub Štogr)
 • Virtuální zločin: kyberkrádež, kybervražda, kyberznásilnění
  (Obhájeno 2011, Autor: Miškechová Tereza; Vedoucí: Mgr. Pavla Kovářová)
 • Vizualizace vztahů mezi informační, funkční a mediální gramotností
  (Obhájeno 2012, Autor: Forman Jakub; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Vizuální smog z hlediska informační ekologie
  (Zadáno 2013, Autor: Katrňáková Dana; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Vliv kognitivní zátěže na použitelnost uživatelských rozhraní vybraných internetových bankovnictví
  (Zadáno 2014, Autor: Bláha Dalibor; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Vliv metod výuky čtení na prvním stupni základních škol v České republice na rozvoj čtenářství a budování vztahu ke knihovnám
  (Obhájeno 2009, Autor: Šetková Alena; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Vliv Kolektivní licenční smlouvy z roku 2004 na provoz městských hudebních knihoven : výzkum ve vybraných knihovnách
  (Obhájeno 2009, Autor: Havlová Lenka; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Vliv profesora Jiřího Cejpka na rozvoj českého knihovnictví
  (Obhájeno 2009, Autor: Pauerová Kateřina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Vliv sociálních faktorů na produkci znalostí
  (Obhájeno 2009, Autor: Machač Petr; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Vliv sociálních sítí na vývoj Facebooku
  (Obhájeno 2011, Autor: Růžička Jan; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Vlivy uživatelů sociálních sítí na podobu současného českého jazyka
  (Obhájeno 2012, Autor: Ogrocká Eva; Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D.)
 • Vnímání informační kriminality dospívajícími
  (Zadáno 2013, Autor: Tichá Miroslava; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Volně dostupné online technologie využívané v informačním vzdělávání - srovnávací analýza
  (Obhájeno 2011, Autor: Gřešáková Vanda; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Výběr a tvorba klasifikačních a indexačních systémů pro knihovnu se zaměřením na gender studies (případová studie)
  (Obhájeno 2008, Autor: Suchá Ladislava; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Vybrané digitální repozitáře s otevřeným přístupem se zaměřením na akademické prostředí
  (Obhájeno 2009, Autor: Králová Jaroslava; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Vybrané veřejné dostupné e-learningové projekty - analýza současného stavu
  (Obhájeno 2009, Autor: Šnyrchová Jarmila; Vedoucí: Mgr. Kateřina Drábková)
 • Vymezení pojmu soukromí
  (Zadáno 2011, Autor: Plotková Jana; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Vymezení problematiky flame a flame wars v online diskusích v českém prostředí
  (Obhájeno 2011, Autor: Jirásková Magdalena; Vedoucí: Mgr. Kateřina Hošková)
 • Výuka informační a počítačové gramotnosti v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
  (Obhájeno 2013, Autor: Indráková Marie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Výuka paměťových technik v informačním vzdělávání: přínosy a návrh seminářů
  (Zadáno 2013, Autor: Skuhrovcová Veronika; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Využití automatizovaných nástrojů pro řízení bezpečnosti informací dle norem řady ČSN ISO/IEC 27000
  (Obhájeno 2013, Autor: Budín Emil; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík Ph.D.)
 • Využití cloud computingu pro neziskové organizace
  (Obhájeno 2012, Autor: Kocián Filip; Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška)
 • Využití etnometodologie při budování informačních systémů
  (Obhájeno 2011, Autor: Sedláková Michaela; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Využití fasetového přístupu při řešení problémů informační architektury
  (Obhájeno 2010, Autor: Šuráňová Jaroslava; Vedoucí: Mgr. Silvie Kořínková Presová)
 • Využití gamifikace ve vzdělávání a návrh postupu její implementace do e-learningu
  (Zadáno 2014, Autor: Mentlíková Lea; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Využití mobilních technologií ve výuce při KISK
  (Obhájeno 2011, Autor: Holoubková Monika; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Využití moderních technologií ve vzdělávání
  (Zadáno 2010, Autor: Stolařová Simona; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Využití nástrojů Webu 2.0 k informačnímu vzdělávání se zaměřením na zahraniční praxi
  (Obhájeno 2010, Autor: Holoubková Hana; Vedoucí: Mgr. Iva Zadražilová)
 • Využití navigačních a vyhledávacích prvků informační architektury pro elektronické obchody
  (Obhájeno 2009, Autor: Plch Lukáš; Vedoucí: Mgr. Tereza Vernerová)
 • Využití nových technologií a velkých dat v oblasti sportu (tenis)
  (Zadáno 2014, Autor: Střelcová Marcela; Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda)
 • Využití online personal brandingu při hledání zaměstnání
  (Zadáno 2013, Autor: Pangrácová Anna; Vedoucí: Mgr. Olga Biernátová)
 • Využití prvků e-governmentu jako prostředek efektivní distribuce sociální pomoci
  (Zadáno 2012, Autor: Štruncová Kateřina; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd CSc.)
 • Využití sociometrie při analýze online sociálních sítí
  (Obhájeno 2012, Autor: Víšková Veronika; Vedoucí: Mgr. Jan Schmid)
 • Využití symbolů grafické komunikace v on-line katalozích českých knihoven
  (Obhájeno 2009, Autor: Nosková Jitka; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Vyhledávání informací
  (Obhájeno 2010, Autor: Snížková Martina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Využití vybraných nástrojů Webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách - RSS, blogy a sociální sítě
  (Obhájeno 2009, Autor: Škop Michal; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Využití a zneužití kamerových systémů ve společnosti pod dohledem
  (Obhájeno 2009, Autor: Štěpanovská Lucie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Využití zpětné vazby pro designování online služeb
  (Zadáno 2014, Autor: Kocián Filip; Vedoucí: Adam Hazdra MSc)
 • Využívání e-knih na Masarykově univerzitě
  (Obhájeno 2012, Autor: Koranda Roman; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Využívání environmentálních elektronických informačních zdrojů veřejností
  (Obhájeno 2009, Autor: Sejk Petr; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Využívání licencovaných on-line databází zprostředkovaných v informačních institucích
  (Obhájeno 2010, Autor: Vrbová Zuzana; Vedoucí: PhDr. Irena Prázová Ph.D.)
 • Vývoj informační architektury v prostředí World Wide Web pod vlivem trendů Webu 2.0
  (Obhájeno 2009, Autor: Punčochář Jan; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Vývoj použitelnosti webových stránek od roku 2000 do současnosti a její aplikace v praxi
  (Obhájeno 2011, Autor: Trojan Radek; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Vývoj a vzájemná rivalita nejvýznamnějších auditivních a audiovizuálních datových médií
  (Obhájeno 2009, Autor: Musil Karel; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR
  (Obhájeno 2012, Autor: Řehůřková Markéta; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Výzkum informačních potřeb akademických pracovníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  (Zadáno 2014, Autor: Šiková Dagmar; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Výzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny Blansko
  (Obhájeno 2012, Autor: Dyčková Sylvie; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Výzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny v Jevíčku
  (Obhájeno 2012, Autor: Kadaníková Lada; Vedoucí: PhDr. Ladislava Suchá)
 • Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Karlovy univerzity v Prace a Palackého univerzity v Olomouci
  (Obhájeno 2012, Autor: Gřešáková Vanda; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Výzkumné metody a nástroje designu služeb se zaměřením na využití pro mystery shopping v knihovnách
  (Obhájeno 2013, Autor: Jirásková Magdalena; Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá)
 • Výzkumy.knihovna.cz - návrh, realizace a propagace služby pro online dotazování pro knihovny
  (Obhájeno 2010, Autor: Juráková Veronika; Vedoucí: Mgr. Ladislava Suchá)
 • Význam adresy subjektu v eGovermentu a analýza údajů ve vybraných registrech
  (Obhájeno 2011, Autor: Friedlová Irma; Vedoucí: Ing. Michala Ungrová)
 • Význam benchmarkingového měření pro vybrané veřejné knihovny: zaměření na parametry související s poskytováním služeb
  (Obhájeno 2011, Autor: Bárnetová Pavla; Vedoucí: Mgr. Zdeňka Dohnálková)
 • Význam, postavení a možnosti dalšího rozvoje farních knihoven v České republice
  (Obhájeno 2009, Autor: Valtrová Helena; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Vznik a vývoj knihovny Libri prohibiti
  (Obhájeno 2009, Autor: Kašíková Kateřina; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Web 3.0 - Východiska, aplikace, technologie
  (Obhájeno 2009, Autor: Tomečková Alena; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Web scale discovery
  (Obhájeno 2012, Autor: Střelcová Marcela; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Web scraping
  (Zadáno 2012, Autor: Kopp Jonáš; Vedoucí: PhDr. Martin Krčál)
 • Weblog jako elektronický informační zdroj
  (Obhájeno 2009, Autor: Koláčková Dana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Webová podpora biblioterapie zaměřená na projekt BiblioHelp
  (Obhájeno 2009, Autor: Vališová Edita; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Webové prezentace veřejných knihoven: analýza, návrh, tvorba, správa
  (Obhájeno 2009, Autor: Prokopová Olga; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Webové stránky pro rodiče předškolních dětí v Junáku
  (Obhájeno 2013, Autor: Matyášová Lada; Vedoucí: Mgr. Jan Martinek)
 • Wikileaks z hľadiska informačnej etiky
  (Obhájeno 2011, Autor: Vateha Viliam; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Workflow digitalizace - systémy na řízení workflow, jejich srovnávání
  (Zadáno 2009, Autor: Brňáková Zuzana; Vedoucí: Mgr. Pavla Švástová)
 • Zabezpečení veřejných počítačů v knihovnách městského typu
  (Zadáno 2012, Autor: Hečová Edita; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Zahraniční internetové vzdělávací projekty na podporu dětského čtenářství
  (Obhájeno 2009, Autor: Macháčková Kristýna; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Žákovské knihovny přerovských českých škol a jejich cenzura v době Rakouska-Uherska
  (Obhájeno 2013, Autor: Konířová Marta; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz Ph.D.)
 • Zaměření knihovního fondu na náboženskou literaturu s cílem podporovat multikulturní výchovu
  (Obhájeno 2009, Autor: Filipová Magdaléna; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová)
 • Zapojení myšlenkových map do pracovní činnosti knihovníků
  (Zadáno 2013, Autor: Petrová Kateřina; Vedoucí: Mgr. Dagmar Chytková)
 • Zasahování do online soukromí dětí jako důsledek snahy rodičů o eliminaci hrozeb internetu
  (Obhájeno 2012, Autor: Durnová Eva; Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová)
 • Zastoupení moderních knihovních služeb současnosti v Jihomoravském kraji
  (Obhájeno 2009, Autor: Kiesel Michal; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Zavedení psychologických kurzů a seminářů do mimoškolního vzdělávání knihovníků ve veřejných knihovnách
  (Obhájeno 2011, Autor: Kultová Anna; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Zdeněk Václav Tobolka a jeho knihovnická cena
  (Obhájeno 2009, Autor: Malenová Magda; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Zdroje informací pro krádež identity v kyberprostoru
  (Zadáno 2011, Autor: Homolová Markéta; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Zhodnotenie webovej stránky za pomoci vybranej metódy UX designu. Návrhy zmien webovej stránky.
  (Obhájeno 2013, Autor: Barthová Lucia; Vedoucí: Mgr. Tereza Venerová)
 • Zinové knihovnictví a tvorba knihovního fondu českých punkových a HC/punkových zinů
  (Obhájeno 2011, Autor: Lukáš Ondřej; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Zkoumání účinků virtuálního pracovního prostřední na práci studentských projektových týmů
  (Obhájeno 2010, Autor: Juhaňák Libor; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Změny prostředí knihoven pro potřeby 21. století: případové studie městských knihoven v Kuřimi a Tišnově
  (Zadáno 2013, Autor: Sičová Radka; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Zneužívání internetového bankovnictví: mediální analýza
  (Obhájeno 2012, Autor: Růžičková Anna; Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová)
 • Zpětná vazba jako nástroj knihoven pro řízení vztahu s institucemi, zaměstnanci a uživateli
  (Obhájeno 2009, Autor: Bočková Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Zpracování fondu Jana Trefulky uloženého v Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně
  (Zadáno 2014, Autor: Chromá Veronika; Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč CSc.)
 • Zpracování novinových článků v Digitální knihovně Arne Nováka
  (Obhájeno 2010, Autor: Damborská Lenka; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Způsoby zaznamenávání a uchovávání poznání v Mezopotámii a starověkém Egyptě
  (Obhájeno 2011, Autor: Bachratý Adam; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Obchodní informační systém pro marketingovou činnost
  (Obhájeno 2000, Autor: Kafka, Michael; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Autorské právo u digitálních knihoven
  (Obhájeno 2002, Autor: Volemanová, Věra; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Autorské právo v digitálních knihovnách
  (Obhájeno 2004, Autor: Jurmanová Volemanová, Věra; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Střet kultur Samuela Huntingtona a knihovny : knihovny jako místo střetávání kultur
  (Obhájeno 2005, Autor: Drábková, Kateřina; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Informační etika[rukopis] :střet práva na informace s právem na ochranu soukromí
  (Obhájeno 2005, Autor: Greplová, Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Autorsko-právní aspekt užití díla na internetu
  (Obhájeno 2005, Autor: Grohmannová, Jitka; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Libri prohibiti
  (Obhájeno 2005, Autor: Hanžl, Dalibor; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím versus zákon na ochranu osobních údajů
  (Obhájeno 2005, Autor: Holá, Jana; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Elektronické meziknihovní služby se zaměřením na služby STK Praha
  (Obhájeno 2005, Autor: Huťková, Veronika; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Právo na informace o životním prostředí
  (Obhájeno 2005, Autor: Jiroušková, Tereza; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Technostres v informačních institucích : příčiny a prevence
  (Obhájeno 2005, Autor: Kasperkevičová, Romana; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Analýza elektronických výukových prostředí
  (Obhájeno 2005, Autor: Křivánek, Petr; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Využití muzikoterapie v hudebních knihovnách
  (Obhájeno 2005, Autor: Plačková, Alena; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Zpřístupňování e-dokumentů prostřednictvím ECMS
  (Obhájeno 2005, Autor: Vymazalová, Hana; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Neoluddistická kritika technologií se zřetelem ke knihovnám
  (Obhájeno 2005, Autor: Tomečková Jana; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační společnost a přechod od nepřímé demokracie na demokracii přímou
  (Obhájeno 2005, Autor: Čechová Alžběta; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Proměny dětských knihoven od počátku 90.let
  (Obhájeno 2005, Autor: Janiš Petr; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Srovnání knihoven a čtenářské aktivity odsouzených v mužské a ženské věznici
  (Obhájeno 2005, Autor: Němeček David; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Důsledky zákona o svobodném přístupu k informacím pro veřejné knihovny
  (Obhájeno 2005, Autor: Škarková Taťána; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Informační výchova jako nástroj rozvoje informační gramotnosti na základních a středních školách
  (Obhájeno 2005, Autor: Albrecht Kamil; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Jednotná teorie informace pro informační společnost
  (Obhájeno 2005, Autor: Hrabovský Jan; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Problémy bibliometrie
  (Obhájeno 2005, Autor: Jelínková Blanka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Environmentální informační systémy
  (Obhájeno 2005, Autor: Sejk Petr; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Využití biblioterapeutického kabinetu ve veřejných knihovnách
  (Obhájeno 2005, Autor: Vomelová Dagmar; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Hrozba univerzálního monitoringu
  (Obhájeno 2005, Autor: Kantor Zbyněk; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Personální management v knihovně. Praxe v Krajské knihovně Františka Bartoše
  (Obhájeno 2005, Autor: Novosadová Petra; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Informační výchova na vysokých školách: možnost zapojení vysokoškolské knihovny do informačního vzdělávání uživatelů
  (Obhájeno 2005, Autor: Trnčáková Lenka; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Informace jako psychofyziologický jev a proces
  (Obhájeno 2006, Autor: Ledvoň Josef; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační politika a informační systémy veřejné správy ČR
  (Obhájeno 2006, Autor: Bláhová Kateřina; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Kvalita a objektivita informací v médiích: pravda vs. manipulace a dezinformace
  (Obhájeno 2006, Autor: Boháčková Gabriela; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Spolupráce EU a ČR v oblasti vzdělávání pro informační společnost
  (Obhájeno 2006, Autor: Brunovská Ivana; Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová)
 • Trendy ve vyhledávání na Internetu
  (Obhájeno 2006, Autor: Černá Lenka; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Interiéry knihoven a jejich vliv na psychiku čtenáře
  (Obhájeno 2006, Autor: Dofková Jitka; Vedoucí: RNDr. Danuše Lošťáková)
 • Alternativní formy výuky v terciárním vzdělávání
  (Obhájeno 2006, Autor: Lidmila Jan; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Současné trendy v oblasti webometrické analýzy
  (Obhájeno 2006, Autor: Machková Marie; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Uplatnění absolventů magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví
  (Obhájeno 2006, Autor: Mikešová Renata; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Ambivalence nanotechnologie
  (Obhájeno 2006, Autor: Moudrá Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Možnosti spolupráce knihoven a neziskových organizací při výchově mládeže
  (Obhájeno 2006, Autor: Nováková Eliška; Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová)
 • Role myšlení a vědomí v exaktních vědách
  (Obhájeno 2006, Autor: Klepáčová Gabriela; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační politika USA a zemí Evropské unie ve vztahu k mezinárodně politickému konfliktu v Afghanistánu a v Iráku v letech 2001-2005
  (Obhájeno 2006, Autor: Pokorný Lukáš; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Spolupráce knihoven a NNO v kraji Vysočina
  (Obhájeno 2006, Autor: Poláková Soňa; Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová)
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
  (Obhájeno 2006, Autor: Pokorná Soňa; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Autorskoprávní problematika půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů
  (Obhájeno 2006, Autor: Streichsbierová Zuzana, DiS.; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Vývoj značkovacích jazyků s ohledem na sémantický web
  (Obhájeno 2006, Autor: Wetter Jiří; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu k informačním technologiím a k informační výchově v ČR a ve Spojených státech amerických (stát Colorado)
  (Obhájeno 2006, Autor: Zajdl Jiří; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Problematika zpřístupňování e-VŠKP v rámci Masarykovy univerzity
  (Obhájeno 2006, Autor: Balabánová Tereza; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Veřejnoprávní média v České republice
  (Obhájeno 2006, Autor: Bělejová Gabriela; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Vývoj a proměny informační politiky EU se zaměřením na životní prostředí
  (Obhájeno 2006, Autor: Havlíčková Jana; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Šíření a uchování informace ve vesmíru
  (Obhájeno 2006, Autor: Lehký Martin; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Porovnání procesů probíhajících v lidském mozku a počítači
  (Obhájeno 2006, Autor: Blažek Jakub; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační hygiena
  (Obhájeno 2006, Autor: Černohlávková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Srovnání koncepce knihovnicko-informačního studia na českých a německých univerzitách
  (Obhájeno 2006, Autor: Farkašová Ivana; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Pornografie na Internetu - technická řešení
  (Obhájeno 2006, Autor: Hájek Jakub; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • IZIP jako nový nástroj informačních technologií ve vedení zdravotnické dokumentace
  (Obhájeno 2006, Autor: Harvánek Marcel; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Teorie popírající existenci informace v procesech neživé přírody
  (Obhájeno 2006, Autor: Havlásková Markéta; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Metaknihovnictví. Analýza modelu J. Z. Niteckého
  (Obhájeno 2006, Autor: Kamenický Jan; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • K problematice elektronického podpisu a možnostem jeho využití
  (Obhájeno 2006, Autor: Klimešová Pavlína; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Tvorba webových stránek v prostředí vysokoškolských knihoven
  (Obhájeno 2006, Autor: Krčál Martin; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Přístup k informacím v Bělorusku
  (Obhájeno 2006, Autor: Pudová Hedvika; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Analýza a vyhodnocení činností uživatelů on-line katalogu Ústřední knihovny FF MU v Brně
  (Obhájeno 2006, Autor: Sošková Michala; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Procesní benchmarking aplikovaný na knihovny Masarykovy univerzity v Brně
  (Obhájeno 2006, Autor: Stašová Martina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Programy podpory knihoven
  (Obhájeno 2006, Autor: Švehlová Veronika; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Evropská informační síť pro mládež
  (Obhájeno 2006, Autor: Krakovičová Markéta; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Knihovna v informačním věku
  (Obhájeno 2006, Autor: Svozilová Zuzana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Analýza a komparace knihoven ve vybraných soukromých a státních vysokých školách
  (Obhájeno 2006, Autor: Škop Michal; Vedoucí: Mgr. Adéla Dilhofová)
 • Metadata Object Description Schema
  (Obhájeno 2006, Autor: Švástová Pavla; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Problematika zpřístupňování diplomových prací široké veřejnosti
  (Obhájeno 2006, Autor: Prudíková Gabriela; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Rekonstrukce knihoven: interiéry
  (Obhájeno 2006, Autor: Žáková Eva; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Využití biblioterapie v zátěžových situacích
  (Obhájeno 2006, Autor: Handlová Olga; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Hypotéza globálního mozku: kolektivní intelingence jako součást kulturně - evolučního procesu
  (Obhájeno 2006, Autor: Stojaspalová Kateřina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Závislost hráčů na avatarech v prostředích MUDs, MMORPG a MUVE
  (Obhájeno 2007, Autor: Venera Jiří; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na euroregion Těšínské Slezsko)
  (Obhájeno 2007, Autor: Swaczynová Petra; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Rámcový projekt implementace modelu učící knihovny na Ústřední knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  (Obhájeno 2007, Autor: Brůžková Alena; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Utopie moderní doby: Technologie – příslib či hrozba?
  (Obhájeno 2007, Autor: Kantor Zbyněk; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informace, vizuální vnímání, vizualizace
  (Obhájeno 2007, Autor: Dulík Pavel; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Fenomén elektronická kniha: Analýza současného stavu
  (Obhájeno 2007, Autor: Pavela Tomáš; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Informační potřeby, vnímání knihoven a informačních zdrojů ve společnosti (se zaměřením na akademické prostředí)
  (Obhájeno 2007, Autor: Drábková Kateřina; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Problematika počítačové a informační kriminality
  (Obhájeno 2007, Autor: Holá Jana; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Uživatelské rozhraní online katalogu knihovny
  (Obhájeno 2007, Autor: Křivánek Petr; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Čtenářství verbálně nadaných adolescentů
  (Obhájeno 2007, Autor: Plačková Alena; Vedoucí: Mgr. Šárka Portešová)
 • Role knihoven ČR v kontextu přechodu na informační společnost v rámci Evropské unie
  (Obhájeno 2007, Autor: Škarková Taťána; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Význam citačních rejstříků pro vyhledávání dokumentů; databáze Web of Science a Scopus
  (Obhájeno 2007, Autor: Šebelová Iva; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • Využití zážitkové pedagogiky při tréninku sociální komunikace
  (Obhájeno 2007, Autor: Bendová Barbora; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Cena Knihovna roku: analýza oceněných knihoven
  (Obhájeno 2007, Autor: Cacková Jana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti Internetové telefonie s přihlédnutím k technologii Voip
  (Obhájeno 2007, Autor: Ireinová Helena; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Rozvoj týmové spolupráce u informačních pracovníků pomocí pedagogiky zážitku
  (Obhájeno 2007, Autor: Kočí Hana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Time management: možnosti využití informačních technologií při efektivním hospodaření s časem
  (Obhájeno 2007, Autor: Koláčková Dana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Problematika získávání dat z cizího osobního počítače s OS Windows XP s přihlédnutím k situaci v ČR
  (Obhájeno 2007, Autor: Kovářová Pavla; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Využití ICT ve výuce na základní škole
  (Obhájeno 2007, Autor: Kozolková Pavlína; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Veřejné knihovny jako komunitní centra obcí s přihlédnutím ke komunitnímu vzdělávání
  (Obhájeno 2007, Autor: Matýsová Tereza; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Ověřování kvality informací získaných na Internetu
  (Obhájeno 2007, Autor: Němcová Hana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Metodiky použitelnosti a přístupnosti jako klíčové prostředky kvalitního webdesignu
  (Obhájeno 2007, Autor: Pazderský Michal; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • „Get paid to“ společnosti: problematika zprostředkování placené reklamy
  (Obhájeno 2007, Autor: Prokopová Olga; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Možnosti přístupů k problematice informačního vzdělávání na vybraných vysokých školách: implementace výsledků do prostředí Vysokého učení technického v Brně
  (Obhájeno 2007, Autor: Zikuška Jan; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Analýza Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně: současný stav a perspektivy vývoje
  (Obhájeno 2007, Autor: Rašovský Marek; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Komunikační strategie v prostředí knihoven
  (Obhájeno 2007, Autor: Kozová Tereza; Vedoucí: PaedDr. Marie Pešová)
 • Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách
  (Obhájeno 2007, Autor: Pešková Lenka; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)
 • ENUM-E:164 Number Mapping
  (Obhájeno 2007, Autor: Kresta Jaroslav; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • České diskusní servery
  (Obhájeno 2007, Autor: Lády Tomáš; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Obsah projektů informačního vzdělávání knihoven: porovnání vybraných zahraničních projektů
  (Obhájeno 2007, Autor: Faltýsková Andrea; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Vizualizace informací v elektronických informačních zdrojích
  (Obhájeno 2007, Autor: Michálková Petra; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Digitální kultura: psychologické aspekty
  (Obhájeno 2007, Autor: Nováková Hana; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Kyberpunk jako literární žánr
  (Obhájeno 2007, Autor: Petýrková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Historie informační vědy v USA v první polovině 20. století
  (Obhájeno 2007, Autor: Soldánová Zdeňka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Role knihoven ve vztahu k trendům vývoje elektronických informačních zdrojů
  (Obhájeno 2007, Autor: Suchánková Lenka; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a její role ve zvyšování informační gramotnosti
  (Obhájeno 2007, Autor: Tureček Roman; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Přehled a analýza českých periodik týkajících se knihovnictví a informační vědy
  (Obhájeno 2007, Autor: Šromová Gabriela; Vedoucí: Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Komunikace vědeckých informací (vědecká komunikace)
  (Obhájeno 2007, Autor: Kodýtková Anna; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Urban legends a fámy, jejich vznik a šíření
  (Obhájeno 2007, Autor: Němec Jan; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Angeletika - nový posel informační vědy
  (Obhájeno 2007, Autor: Bubelová Ludmila; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informace a dezinformace z hlediska jejich dopadu na společnost
  (Obhájeno 2007, Autor: Zadražilová Iva; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Historie informační vědy v USA v letech 1950-1990
  (Obhájeno 2007, Autor: Pauerová Kateřina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Nová informační povolání
  (Obhájeno 2008, Autor: Matulíková Barbora; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Role informace v konfliktu biosféry a lidské kultury
  (Obhájeno 2008, Autor: Vališová Nina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Česká pošta, s.p. - informační služby a systémy
  (Obhájeno 2008, Autor: Vojancová Miroslava; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Syndrom vyhoření knihovníků se zaměřením na práci v referenčních službách
  (Obhájeno 2008, Autor: Byloková Kateřina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Učící se společnost v globalizovaném světě
  (Obhájeno 2008, Autor: Luskačová Kristina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Informační služby univerzitních knihoven: aplikace mystery shoppingu a benchmarkingu na knihovny MU
  (Obhájeno 2008, Autor: Stašová Martina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Metody obrany proti nelegálnímu šíření softwaru, hudby a filmů přes Internet
  (Obhájeno 2008, Autor: Švehlová Veronika; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Konverze bibliografických formátů z MARCXML do Mods a Mads
  (Obhájeno 2008, Autor: Švástová Pavla; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Nové trendy v knihovnické a informační profesi ve studijních programech vysokých škol
  (Obhájeno 2008, Autor: Deutschová Martina; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Systémy vyhledávání obrazových informací
  (Obhájeno 2008, Autor: Blažek Jakub; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Projekt podpory digitalizace a snižování digital divide v tibetských klášterních školách Ladaku
  (Obhájeno 2008, Autor: Doležalová Jana; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Základy vizuálního designu webových stránek
  (Obhájeno 2008, Autor: Havlásková Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Role RVP v rozvoji informační gramotnosti žáků na základních školách
  (Obhájeno 2008, Autor: Kelnarová Zuzana; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů
  (Obhájeno 2008, Autor: Krčál Martin; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Zdroje informací o Evropské unii v České republice
  (Obhájeno 2008, Autor: Pudová Hedvika; Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová)
 • Úroveň poskytování služeb veřejných knihoven Jihomoravského kraje s ohledem na standart VKIS
  (Obhájeno 2008, Autor: Sikorová Jana; Vedoucí: Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Porovnání informační architektury webových stránek vybraných univerzitních knihoven
  (Obhájeno 2008, Autor: Sošková Michala; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Plagiátorství na vysokých školách
  (Obhájeno 2008, Autor: Černohlávková Kateřina; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Evropské pracovní skupiny a instituce zabývající se informační gramotností a jejich projekty
  (Obhájeno 2008, Autor: Koščíková Gabriela; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Implementace metod projektového managementu v knihovnách
  (Obhájeno 2008, Autor: Staníčková Lucie; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Motivace pracovního jednání v knihovnách
  (Obhájeno 2008, Autor: Rybníčková Simona; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Implementace elektronického vzdělávání ve velké organizaci, praktická studie ČS, a.s.
  (Obhájeno 2008, Autor: Bočková Markéta; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Implementace e-learningu na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně
  (Obhájeno 2008, Autor: Biernátová Olga; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Analýza softwaru pro instant messaging;možnosti využití v referenčních službách
  (Obhájeno 2008, Autor: Vetchý Marek; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Žena v informační společnosti
  (Obhájeno 2008, Autor: Güntherová Eva; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Ekoetika informační společnosti se zaměřením na projekt Světový étos
  (Obhájeno 2008, Autor: Nováková Lenka; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Přehled možností novějších českých a slovenských automatizovaných knihovních systémů
  (Obhájeno 2008, Autor: Punčochář Jan; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Negativní vlivy médií a informačních technologií na děti a mládež
  (Obhájeno 2008, Autor: Rybářová Karolína; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Trojhvězdí pražských nakladatelských domů zlaté éry české novodobé kultury přelomu 19. a 20. století - charakteristika a význam Ottova, Topičova a Vilímkova nakladatelství
  (Obhájeno 2008, Autor: Kordasová Veronika; Vedoucí: Mgr. Marie Chladilová)
 • Městská knihovna v Novém Městě nad Metují: interiéry v teorii a praxi
  (Obhájeno 2008, Autor: Jenková Jana; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Informace a náboženství jako jeden z přístupů interpretace světa
  (Obhájeno 2008, Autor: Vališová Edita; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová)
 • Dětské čtenářství a aktivity českých knižních veletrhů na jeho podporu
  (Obhájeno 2008, Autor: Zemanová Klára; Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová)
 • Význam, postavení a možnosti dalšího rozvoje farních knihoven Brněnské diecéze
  (Obhájeno 2008, Autor: Valtrová Helena; Vedoucí: Mgr. Monika Kratochvílová)
 • Otevřené problémy při implementaci E-govermentu v České republice
  (Obhájeno 2008, Autor: Novotná Darina; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Příležitosti a hrozby umělé inteligence
  (Obhájeno 2008, Autor: Koval David; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Metody šíření hudby od tvůrců k posluchačům
  (Obhájeno 2008, Autor: Tomečková Alena; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Komunitní servery: charakteristika, typy
  (Obhájeno 2008, Autor: Mikešová Hedvika; Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík)
 • Problematika link serverů a jejich užití v knihovnách
  (Obhájeno 2008, Autor: Stroupková Martina; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Srovnání výuky sociální komunikace (rétoriky) v komerční sféře a na vysoké škole
  (Obhájeno 2008, Autor: Venhodová Zuzana; Vedoucí: PaedDr. Marie Pešová)
 • Informační systémy ve vzdělávání se zaměřením na Informační systém Masarykovy univerzity
  (Obhájeno 2008, Autor: Ševčíková Zdenka; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • E-learning 2.0
  (Obhájeno 2008, Autor: Masaříková Gabriela; Vedoucí: Mgr. Petra Šedinová)
 • Elektronický kouč - možnosti přesahu informačního systému
  (Obhájeno 2008, Autor: Venturová Stanislava; Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd)
 • Současná výstavba knihoven v České republice a v zahraničí
  (Obhájeno 2009, Autor: Šrámková Eva; Vedoucí: PhDr. Alexandra Škyříková)
 • Svobodný přístup k informacím v praxi
  (Obhájeno 2009, Autor: Krčálová Konečná Kateřina; Vedoucí: Mgr. Miroslav Jurman)
 • Problematika dlouhodobého uchovávání dat
  (Obhájeno 2009, Autor: Hloušek Petr; Vedoucí: Dr. Ing. Zdeněk Kadlec)
 • Informace, vědomí a meze fyzikalizmu
  (Obhájeno 2009, Autor: Mikulec Jiří; Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz)
 • Charles Ammi Cutter - život a dílo. Možnosti využití Cutterovy Expanzivní klasifikace v knihovnách ČR
  (Obhájeno 2009, Autor: Štýbrová Lenka; Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz)