Menu

Studentské projekty APLS

Rejstříky slouží k rychlému prohledávání kategorií webu.

Přečtěte si více o kurzu Aplikačního semináře.

 • Antypa · Zvyšování citlivosti veřejnosti vůči typografii (2009)
 • Audioknihy.net · Povědomí o existenci audioknih (2009)
 • autorsképrávo.knihovna.cz · Autorský zákon srozumitelně (2010)
 • bezbariérová.knihovna.cz · Oporu pro práci s handicapovanými uživateli pro knihovníky (2010)
 • Bibliohelp · Knihy vhodné pro biblioterapeutickou praxi (2008)
 • BlackBox · Vzdělávací karetní hra z oblasti LIS (2013)
 • Bookofee · Jak zvýšit nízké povědomí o regionální literatuře? (2014)
 • články.knihovna.cz · Jak zlepšit dostupnost odborných článků z oblasti LIS? (2010)
 • čtenářství.knihovna.cz · Knihy nekoušou (2010)
 • ČteSyRád · Databáze k doporučování čtivých knih (2008)
 • E-citace · Kurz práce s citacemi (2011)
 • E-kurz metody kritického myšlení · Jak učit kritické metody elektronickou formou? (2011)
 • E-litka · Ucelený přehled o současné domácí literární tvorbě elektronickou formou (2011)
 • e-LKA · E-learningový kurz angličtiny pro referenční knihovníky (2009)
 • Flow · Využití forem e-publikování (2014)
 • Gamifikátoři · Gamifikace v e-learningu (2012)
 • Guerilla Readers · netradiční marketingové metody k propagaci čtení a čtenářství (2008)
 • gug.cz Brno · Brněnská komunita Google User Group (2011)
 • IC SŠ · Proměna středoškolských knihoven na pulzující informační centra (2008)
 • iNeBe · Znalosti knihovníků v oblasti informační bezpečnosti (2011)
 • Inflow · Živý oborový e-zin (2008)
 • Infogranty · Povědomí o dostupných grantech a stipendiích na FF MU (2014)
 • InfoNow · Povědomí obyvatel Brna o Brnu (2012)
 • KISK profil · Komplexní virtuální prostředí pro komunikaci mezi studenty, lektory a externími pracovníky na KISKu (2014)
 • KISKlub · Teoretická základna pro vytváření komunit (2010)
 • KniháRUM · Vrátit knihy a příběhy do rukou čtenářů (2012)
 • KPG Mentor · Kurz počítačové gramotnosti pro studenty MU (2012)
 • Krizáci · infografiky informující o mimořádných událostech (2013)
 • Kuinweb · Databáze nabídek kulturních akcí a služeb pro knihovny (2008)
 • Kurz práce s informacemi · Informační gramotnost u studentů (2009)
 • Kurz projektového managementu · E-learningový kurz rozvíjející poznatky z oblasti projektového managementu a související soft skills (2008)
 • kurzy.knihovna.cz · Zpřístupnění e-learningové kurzy z oboru LIS (2010)
 • Lernio · Šíření dovedností prostřednictvím internetu (2013)
 • Libdesign · Jak pomoci knihovnám s designem služeb? (2014)
 • LibRa · Librarian Radio přinášející novinky z oblasti LIS (2008)
 • Libreo booktrailers · Možnoti využití booktrailerů jako marketingového nástroje v ČR (2013)
 • Liliput – Lidé, literatura, putování · Šíření turistiky mezi čtenáře a čtenářství mezi turisty (2012)
 • LTP · Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů (2014)
 • Madok · Marketing do knihoven (2011)
 • Mediagram · Metodický portál pro učitele SŠ pro na výuku mediální výchovy (2013)
 • Metodiky.knihovna.cz · Setříděné a komentované metodiky k tvorbě lekcí IV (2014)
 • Mimo školu · Zpřístupňování vzdělávacího obsahu (2012)
 • Muniport · Portál podpůrných služeb vzdělávání na MU (2009)
 • Mystery shopping v knihovnách · Hodnocení designu služeb v knihovnách (2012)
 • NASLYŠENOU · audioknihy v ústavech sociální péče (2015)
 • nástroje.knihovna.cz · Webový portál týkající se nástrojů z oblasti knihovnické a pedagogické práce (2010)
 • Odezva · Zlepšování zpětné vazby v knihovnách a jiných veřejných institucích (2013)
 • Portál CI · Novinky z oblasti teorie i praxe konkurenčního zpravodajství (2008)
 • Praxe MU · praxe studentů Masarykovi univerzity (2015)
 • Praxis · Úspěchy studentů ISK v komerční sféře (2011)
 • PRFFMU · PR kampaň Filozofické fakulty MU (2015)
 • Přístupnější stát · Testování přístupnosti webů veřejné správy (2014)
 • ProInflow · Aplikační seminář 2009/2010 (2009)
 • SAR System CZ · Informační portál a informační systém pro Search and Rescue IZS (2009)
 • Sfingra – Studentská finanční gramotnost · základní znalosti v oblasti finančních služeb pro studenty VŠ (2012)
 • Sharebrary · Crowdfunding a sdílená spotřeba v oblasti knihovnictví (2012)
 • Školy v datech · Otevírání školských dat (2015)
 • Špek – Šikovný portál elektronických knih · Seznamování uživatelů s novinkami ze světa e-knih (2011)
 • Stavět mosty · Počítačová a informační gramotnost dětí azylantů (2012)
 • Strážci mobilů · šíření osvěty ohledně zabezpečení smartphonů (2013)
 • Studenti seniorům · Vzdělávání seniorů v oblasti počítačů a nových technologií (2013)
 • Timebank MUNI · prostor umožňující propojit studenty v rámci MU ve sdílení služeb a vzájemné výpomoci (2014)
 • Učím s tabletem · Podpora k přijetí technologií a k redukci rozdílů znalostních úrovní na ZŠ (2014)
 • ucim.citace.cz · Jak pomoci pedagogům zorientovat se v problematice citací? (2014)
 • VIAKISK · Základna pro studenty, akademické pracovníky a knihovny v Second Life (2009)
 • výzkumy.knihovna.cz · Portál o výzkumech v knihovnách (2010)
 • Vzdělávací listy pro knihovny · vzdělávání knihovníků (2015)
 • Vzdělávání na křižovatce · Příklady fungující praxe IV v knihovnách (2012)
 • Zelená knihovna · Aplikační seminář 2011/2012 (2011)