Menu
Pavla Kovářová

PhDr. Pavla Kovářová Ph.D.

Bezpečí je po biologických fyzických potřebách základnou pro spokojenost člověka.

vyučující na Bc i NMgr studiu · pracuje na KISKu

kovarova@phil.muni.cz ·  549 49 6296

Odborný profil

Je absolventkou bakalářského a magisterského studia na KISK a od roku 2015 doktorského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. V dizertační práci Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí spojila svá různá zájmová témata, která se odráží i ve vyučovaných předmětech: informační bezpečnost, informační gramotnost, vzdělávání, právní a etická pravidla práce s informacemi, informační politika a související.

Vybrané publikace a překlady

KOVÁŘOVÁ, Pavla. Evidence - based learning approach in evaluation of information literacy education. In ECIL 2014. 2014.

Seznam publikací v IS MU

Pavla Kovářová na webu

LinkedIn